Πρόγραμμα- Αποτελέσματα Ά Ερασιτεχνικής, 2015-2016

[row_fixtures][shortcode_fixture agwnistikh=»1η Αγωνιστική» ][leagueengine_show_season_matches_custom lid=22 sid=24 type=all start=2015-09-19 end=2015-09-19 date=hide time=hide order=ASC limit=9999 text_date=Ημερ text_home=Εντός text_away=Εκτός text_score=Σκορ]

[/shortcode_fixture][shortcode_fixture_last agwnistikh=»2η Αγωνιστική»  ][leagueengine_show_season_matches_custom lid=22 sid=24 type=all start=2015-09-26 end=2015-09-26 date=hide time=hide order=ASC limit=9999 text_date=Ημερ text_home=Εντός text_away=Εκτός text_score=Σκορ]

[/shortcode_fixture_last][/row_fixtures]
[row_fixtures][shortcode_fixture agwnistikh=»3η Αγωνιστική» ][leagueengine_show_season_matches_custom lid=22 sid=24 type=all start=2015-10-3 end=2015-10-3 date=hide time=hide order=ASC limit=9999 text_date=Ημερ text_home=Εντός text_away=Εκτός text_score=Σκορ]

[/shortcode_fixture][shortcode_fixture_last agwnistikh=»4η Αγωνιστική»][leagueengine_show_season_matches_custom lid=22 sid=24 type=all start=2015-10-10 end=2015-10-10 date=hide time=hide order=ASC limit=9999 text_date=Ημερ text_home=Εντός text_away=Εκτός text_score=Σκορ]

[/shortcode_fixture_last][/row_fixtures]
[row_fixtures][shortcode_fixture agwnistikh=»5η Αγωνιστική»  ][leagueengine_show_season_matches_custom lid=22 sid=24 type=all start=2015-10-17 end=2015-10-17 date=hide time=hide order=ASC limit=9999 text_date=Ημερ text_home=Εντός text_away=Εκτός text_score=Σκορ]

[/shortcode_fixture][shortcode_fixture_last agwnistikh=»6η Αγωνιστική» ][leagueengine_show_season_matches_custom lid=22 sid=24 type=all start=2015-10-24 end=2015-10-24 date=hide time=hide order=ASC limit=9999 text_date=Ημερ text_home=Εντός text_away=Εκτός text_score=Σκορ]

[/shortcode_fixture_last][/row_fixtures]
[row_fixtures][shortcode_fixture agwnistikh=»7η Αγωνιστική»][leagueengine_show_season_matches_custom lid=22 sid=24 type=all start=2015-10-31 end=2015-10-31 date=hide time=hide order=ASC limit=9999 text_date=Ημερ text_home=Εντός text_away=Εκτός text_score=Σκορ]

[/shortcode_fixture][shortcode_fixture_last agwnistikh=»8η Αγωνιστική» ][leagueengine_show_season_matches_custom lid=22 sid=24 type=all start=2015-11-7 end=2015-11-7 date=hide time=hide order=ASC limit=9999 text_date=Ημερ text_home=Εντός text_away=Εκτός text_score=Σκορ]

[/shortcode_fixture_last][/row_fixtures]
[row_fixtures][shortcode_fixture agwnistikh=»9η Αγωνιστική»][leagueengine_show_season_matches_custom lid=22 sid=24 type=all start=2015-11-14 end=2015-11-14 date=hide time=hide order=ASC limit=9999 text_date=Ημερ text_home=Εντός text_away=Εκτός text_score=Σκορ]

[/shortcode_fixture][shortcode_fixture_last agwnistikh=»10η Αγωνιστική»  ][leagueengine_show_season_matches_custom lid=22 sid=24 type=all start=2015-11-21 end=2015-11-21 date=hide time=hide order=ASC limit=9999 text_date=Ημερ text_home=Εντός text_away=Εκτός text_score=Σκορ]

[/shortcode_fixture_last][/row_fixtures]
[row_fixtures][shortcode_fixture agwnistikh=»11η Αγωνιστική»  ][leagueengine_show_season_matches_custom lid=22 sid=24 type=all start=2015-11-28 end=2015-11-28 date=hide time=hide order=ASC limit=9999 text_date=Ημερ text_home=Εντός text_away=Εκτός text_score=Σκορ]

[/shortcode_fixture][shortcode_fixture_last agwnistikh=»12η Αγωνιστική» ][leagueengine_show_season_matches_custom lid=22 sid=24 type=all start=2015-12-5 end=2015-12-5 date=hide time=hide order=ASC limit=9999 text_date=Ημερ text_home=Εντός text_away=Εκτός text_score=Σκορ]

[/shortcode_fixture_last][/row_fixtures]
[row_fixtures][shortcode_fixture agwnistikh=»13η Αγωνιστική» repo=» ][leagueengine_show_season_matches_custom lid=22 sid=24 type=all start=2015-12-12 end=2015-12-12 date=hide time=hide order=ASC limit=9999 text_date=Ημερ text_home=Εντός text_away=Εκτός text_score=Σκορ]

[/shortcode_fixture][shortcode_fixture_last agwnistikh=»14η Αγωνιστική» ][leagueengine_show_season_matches_custom lid=22 sid=24 type=all start=2015-12-19 end=2015-12-19 date=hide time=hide order=ASC limit=9999 text_date=Ημερ text_home=Εντός text_away=Εκτός text_score=Σκορ]

[/shortcode_fixture_last][/row_fixtures]
[row_fixtures][shortcode_fixture agwnistikh=»15η Αγωνιστική» ][leagueengine_show_season_matches_custom lid=22 sid=24 type=all start=2015-12-29 end=2015-12-29 date=hide time=hide order=ASC limit=9999 text_date=Ημερ text_home=Εντός text_away=Εκτός text_score=Σκορ]

[/shortcode_fixture][shortcode_fixture_last agwnistikh=»16η Αγωνιστική» ][leagueengine_show_season_matches_custom lid=22 sid=24 type=all start=2016-1-16 end=2016-1-16 date=hide time=hide order=ASC limit=9999 text_date=Ημερ text_home=Εντός text_away=Εκτός text_score=Σκορ]

[/shortcode_fixture_last][/row_fixtures]
[row_fixtures][shortcode_fixture agwnistikh=»17η Αγωνιστική» ][leagueengine_show_season_matches_custom lid=22 sid=24 type=all start=2016-01-23 end=2016-01-23 date=hide time=hide order=ASC limit=9999 text_date=Ημερ text_home=Εντός text_away=Εκτός text_score=Σκορ]

[/shortcode_fixture][shortcode_fixture_last agwnistikh=»18η Αγωνιστική» ][leagueengine_show_season_matches_custom lid=22 sid=24 type=all start=2016-01-30 end=2016-01-30 date=hide time=hide order=ASC limit=9999 text_date=Ημερ text_home=Εντός text_away=Εκτός text_score=Σκορ]

[/shortcode_fixture_last][/row_fixtures]
[row_fixtures][shortcode_fixture agwnistikh=»19η Αγωνιστική»][leagueengine_show_season_matches_custom lid=22 sid=24 type=all start=2016-02-6 end=2016-02-6 date=hide time=hide order=ASC limit=9999 text_date=Ημερ text_home=Εντός text_away=Εκτός text_score=Σκορ]

[/shortcode_fixture][shortcode_fixture_last agwnistikh=»20η Αγωνιστική» ][leagueengine_show_season_matches_custom lid=22 sid=24 type=all start=2016-02-13 end=2016-02-13 date=hide time=hide order=ASC limit=9999 text_date=Ημερ text_home=Εντός text_away=Εκτός text_score=Σκορ]

[/shortcode_fixture_last][/row_fixtures]
[row_fixtures][shortcode_fixture agwnistikh=»21η Αγωνιστική» ][leagueengine_show_season_matches_custom lid=22 sid=24 type=all start=2016-02-20 end=2016-02-20 date=hide time=hide order=ASC limit=9999 text_date=Ημερ text_home=Εντός text_away=Εκτός text_score=Σκορ]

[/shortcode_fixture][shortcode_fixture_last agwnistikh=»22η Αγωνιστική» ][leagueengine_show_season_matches_custom lid=22 sid=24 type=all start=2016-02-27 end=2016-02-27 date=hide time=hide order=ASC limit=9999 text_date=Ημερ text_home=Εντός text_away=Εκτός text_score=Σκορ]

[/shortcode_fixture_last][/row_fixtures]
[row_fixtures][shortcode_fixture agwnistikh=»23η Αγωνιστική»  ][leagueengine_show_season_matches_custom lid=22 sid=24 type=all start=2016-03-5 end=2016-03-5 date=hide time=hide order=ASC limit=9999 text_date=Ημερ text_home=Εντός text_away=Εκτός text_score=Σκορ]

[/shortcode_fixture][shortcode_fixture_last agwnistikh=»24η Αγωνιστική» ][leagueengine_show_season_matches_custom lid=22 sid=24 type=all start=2016-3-19 end=2016-03-19 date=hide time=hide order=ASC limit=9999 text_date=Ημερ text_home=Εντός text_away=Εκτός text_score=Σκορ]

[/shortcode_fixture_last][/row_fixtures]
[row_fixtures][shortcode_fixture agwnistikh=»25η Αγωνιστική»  ][leagueengine_show_season_matches_custom lid=22 sid=24 type=all start=2016-03-26 end=2016-03-26 date=hide time=hide order=ASC limit=9999 text_date=Ημερ text_home=Εντός text_away=Εκτός text_score=Σκορ]

[/shortcode_fixture][shortcode_fixture_last agwnistikh=»26η Αγωνιστική»][leagueengine_show_season_matches_custom lid=22 sid=24 type=all start=2016-04-2 end=2016-04-2 date=hide time=hide order=ASC limit=9999 text_date=Ημερ text_home=Εντός text_away=Εκτός text_score=Σκορ]

[/shortcode_fixture_last][/row_fixtures]
[row_fixtures][shortcode_fixture agwnistikh=»27η Αγωνιστική» ][leagueengine_show_season_matches_custom lid=22 sid=24 type=all start=2016-04-9 end=2016-04-9 date=hide time=hide order=ASC limit=9999 text_date=Ημερ text_home=Εντός text_away=Εκτός text_score=Σκορ]

[/shortcode_fixture][shortcode_fixture_last agwnistikh=»28η Αγωνιστική» ][leagueengine_show_season_matches_custom lid=22 sid=24 type=all start=2016-04-16 end=2016-04-16 date=hide time=hide order=ASC limit=9999 text_date=Ημερ text_home=Εντός text_away=Εκτός text_score=Σκορ]

[/shortcode_fixture_last][/row_fixtures]
[row_fixtures][shortcode_fixture agwnistikh=»29η Αγωνιστική» ][leagueengine_show_season_matches_custom lid=22 sid=24 type=all start=2016-04-19 end=2016-04-19 date=hide time=hide order=ASC limit=9999 text_date=Ημερ text_home=Εντός text_away=Εκτός text_score=Σκορ]

[/shortcode_fixture][shortcode_fixture_last agwnistikh=»30η Αγωνιστική» ][leagueengine_show_season_matches_custom lid=22 sid=24 type=all start=2016-04-23 end=2016-04-23 date=hide time=hide order=ASC limit=9999 text_date=Ημερ text_home=Εντός text_away=Εκτός text_score=Σκορ]

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .