Το ευθυμογράφημα της εβδομάδας – Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2019 Καθημερινές ιστορίες για γέλια και για κλάματα

Γρηγόρης Γ. Καλύβας
Γρηγόρης Γ. Καλύβας
21 Σεπτεμβρίου 2019, 08:17

Φίλτατοί μου , πολύ καλημέρα σας !! Πως πάνε τα κουράγια ; Τί ; Δύσκολα;  Βρε δύσκολα είναι , ποιος λέει το αντίθετο ,αλλά δεν το βάζουμε και κάτω !! Οι δυσκολίες την δουλειά τους και εμείς την δική μας δουλειά . Αντιστεκόμαστε , παλεύουμε και δίνουμε μάχες καθημερινές .  Όχι που θα περάσει των δυσκολιών . Το δικό μας θα περάσει!! Γι΄ αυτό σας λέω προέχει η διάθεση. Μπορεί να έχουμε χίλια προβλήματα που να μας καθηλώνουν στην απογοήτευση αλλά μόλις αναλογιστείς τα χειρότερα που υπάρχουν γύρω μας , κάνεις το Σταυρό σου και λες ευχαριστώ Θεέ μου !! Έ, αυτήν η σύγκριση μας λείπει για να καταλάβουμε πως άμα έχεις την υγεία σου την προσωπική και των μελών της οικογενείας σου , άμα έχεις μια δουλίτσα για να έχεις ένα εισόδημα και βλέπεις το αθώο χαμόγελο των παιδιών σου , είσαι ο ποιό πλούσιος άνθρωπος στον πλανήτη !! Λοιπόν , αν κάνουμε αυτήν την σύγκριση αμέσως θα αλλάξουμε διάθεση και θα αντιληφθούμε πως είμαστε καλά !!

Αυτά όσον αφορά την διάθεση που δεν έχουμε ομολογουμένως και πρέπει να βρούμε…εεε!!!

Πέραν αυτού , ξέρετε ποιόν μήνα διαβαίνουμε !! Τον Σεπτέμβρη. Θα μου πείτε τί το ενδιαφέρον έχει ο Σεπτέμβρης για να σας το επισημαίνω . Κατ΄ αρχήν , είναι ο πρώτος μήνας του φθινοπώρου που σημαίνει αλλάζουμε εποχή και από την καλοκαιρινή ραστώνη εισερχόμαστε στην  λεγόμενη κανονικότητα έτσι όπως την προσδιορίζει η καθημερινότητα του καθενός μας . Μετά ξεκινούν τα σχολεία που  για τα παιδιά είναι μια σκληρή περίοδος γιατί ξεκινούν διαβάσματα , φροντιστήρια και τα συναφή . Η έναρξη του νέου Σήμερα 1η Σεπτεμβρίου η Εκκλησία  εορτάζει την Αρχή της Ινδίκτου, δηλαδή την  αρχή του νέου Εκκλησιαστικού έτους , μείς εδώ στην Καλαμπάκα γιορτάζουμε τον Άγιό μας … Καλά , δε σας λέω ότι τον μήνα αυτό έχουμε και την ανάμνηση της επίθεσης στους δίδυμους πύργους της Νέας Υόρκης , ένα γεγονός που άλλαξε τον ρου της ιστορίας , για να μην σας ξαναρίξω στην μελαγχολία .

Αλλά πέραν αυτών όλων είναι και ο μήνας της μουστιάς εξ΄ου  και τρυγητής !! Είδατε πόσα θέματα έχει αυτός ο μήνας ;

Που λέτε όπου και να πας , με όποιον και να καθίσεις αυτήν την περίοδο δυο είναι τα κυρίαρχα θάματα συζήτησης : ο τρύγος και τα κρασιά και φυσικά η νέα δημοτική αρχή.

_Μητιάκο…οοοο , τσιτς φατς , αρά ;

_Ά…ααα , μούλτου , μούλτου γκίνι , κουμπάρι , έλα κάτσι ,απάντησε βλαχιστί ο Μητσιάκος στην ερώτηση του κουμπάρου του  Κωτσιούλα με τον οποίο κυρίως συναγελάζεται στο καφενείο .

_Τί έκανις ; Τ΄άμασις ;

_Τί να μάσου κουμπάριμ ;

_Τς΄ κουκόσις , ξέρου κι γω !!

_Ποιές κουκόσις , δεν έχου καρές  ιγώ να τσ΄ τινάξου. Μιτά είναι πρώϊμα ακόμα , δεν άνοιξαν οι κουκόσις .

_Μπά…ααα , θα μη δλέβζ , δεν γένιτι . Αρά ποιες κουκόσις κι πράσιν΄ άλογα , για τα σταφύλια σι ρουτάου , τάμασις ;

_Ακό…οοομα ; Τα πήρα , τα πήρα . Τί να πάρου δηλαδής , κουτσουπήρα , δεν πήγαν καλά φέτου .

_Είχις πουλλά ;

_Πουλλά ; Τί πουλλά , δε μ΄ άκσις ; ήταν που ήταν στραβό του κλίμα , τ΄ όφαγι κι ου γάϊδαρους …

_Τί λέει , μπήκι κι΄ ου γάϊδαρους μέσα ;

_Άρα ποιος γάϊδαρους , κι να μπήκι ου γάϊδαρους , τρώι σταφύλια ;

_Ισί δεν είπις πρίν ό,τι μπήκι ου γάϊδαρους , θα μη τριλάντζ ;

_Που λέει ου λόγους !! Ποιος γάϊδαρους , αρκούδα μπήκι κι μη σιγούριψι !!

_Αρκούδα…ααα !!

_Τί λέει , αρκούδα ;

_Όπους τ΄ ακούς . Μ΄ έκανι νοικουκύρι η άτιμην .

_Τι λέει βρε πιδίμ , μπήκι αρκούδα μέσα ;

_Του ξέρς του τραγούδι που λέει «μπαίνου μεσ΄ τ΄ αμπέλι σα νοικουκυρά» ;

_Πως δεν του ξέρου , απού που είμι , απ΄ τα Παρίσια;

_Έ, μπήκι σα νοικουκυρά κι μη νοικουκύριψι η ρουφιάνα !!

_Τί λέει , πανάθημάτιν , σέκανι τέτοια δλια ;

_Άντι πάλι . Τί σι λέου τόσην ώρα !!

_Έκανις αίτηση ;

_Να κάνου αίτηση ; Τί αίτηση ;

_Αίτηση στουν ΙΛΓΑ (ΕΛΓΑ) ν΄ αποζημιουθείς !!

_Ά….ααααχα χα , ά…αααα χα χα , σε καλό σου , μ΄ έκανις κι γέλασα που είχαν ένα χρόνου να γιλάσου έτσι !! Πως του είπις ; Να πάρου απουζημίουσι ; Βρε κουμπάρι πως τα λες . Απουζημίουσι, λέει !! Βρε κουμπάρι , θες κι τα λες ή σι ξιφέγουν .

_Μη γιλάς  ντιπ κουμπάριμ , κατέβα άβριου στην Καλαμπάκα κι ρίξι μια αίτηση . Που ξέρς μπουρεί να αρπάξι φουτιά καμιά φουρά !!

_Κουμπάρι , όλη η ιλλάδα να καεί ή θκιάμ η αίτηση δεν πρόκειτι ν΄ αρπάξι φουτιά ;

_Γιατί δε θ΄ αρπάξι , τώρα ου Μητσουτάκς είπι ότι του κράτους θα βλέβι ρουλόϊ !!

_Ί…..ιιιιιιι , μ΄έκανις κι γέλασα πάλι . Καλά κουμπάριμ , χάφτς αυτά που λεν οι πουλιτικοί;

_Γιατί να μην τα χάψου ;

_Ά….ααααχ βρε κουμπάρι , ίσι χαϊβάνι , ντυπ μη φαίνιτι . Θυμάσι ακόμα τη γιρμανία . Ιδώ είνι ιλλάδα κουμπάρι….ιιιι !!!

_Ναι ιλλάδα , γιατί ιγώ τί είπα , ότι είνι Αμιρική ;

_Κουμπάριμ , ξέρς τι θα μη ζητήσν μην την αίτσηση που θα τα΄ κάνου ;

_Τί θα σι ζητήσν ;

_Να τσ΄ δείξου την αρκούδα που μπήκι μές στ΄ αμπέλι !!

_Όχι βρε κουμπάρι , τα παραλές , όχι , δεν είναι έτσι τα πράγματα!!

_Δεν είνι έτσι τα πράγματα…ααα ;

_Όχι , ιπιμένου , να πας να ρίξι αίτηση όπους σι λέου , επέμενε ο κουμπάρος του φίλου μας του αρκουδόπληκτου .

_Κουμπάρι; Ξερς τί μη λες ισί τώρα ;

_Πως δεν ξέρου ; Να πας να ρίξι αίτηση στουν ΙΛΓΑ !!

_Βρε ιντάξι , κατάλαβ τί μη λες , αλλά είναι σα να λες να ρίξου μια πέτρα στου βιρό κι να πέσου μιτά να τη βρού . Βρίσκιτι η πέτρα άμα τη ρίξι στου βιρό ;

_Κι΄ άμα ; Μπουρεί να γίνι κανένα θαύμα , που ξέρς !!

_Κουμπάρι ; Άκσι : Ιφκουλώτιρου είνι να βρού την αρκούδα που μ΄ έφαγι τα σταφύλια , να τη ζητήσου απουζημίουσι κι να μη απουζημιόσι , παρά να πάρου απουζιμίουσι απ,  τουν ΙΛΓΑ , που μη λες !!

_ Ά….ααααα χα χα , ά…..ααααα χα χα , μ΄ έκανις κι γέλασα κουμπάριμ !! Άκου , λει, να τουν απουζημιόσι η αρκούδα . Που του σκέφκις αυτό βρε κουμπάρι αυτό ;

_Του κρασί κουμπάριμ, του κρασί τ΄ ότσουκσα !!

_Αλήθεια ; Πότι πρόκανις .

_Έ…εεε , είχα ώρα ιδώ κι σκέφτουμαν ένα πράγμα …

_Τί σκέφτουσαν κουμπάριμ ;

_Να φλάξου στ΄ αμπέλι κι΄ αμ αβρού την αρκούδα να τσ΄ ρίξου μια καλή μπάτσα να μη θυμάτι η ρουφιάνα  !!

_Ά….ααααα χα χα , ά….αααα χαχα , βρε κέφια που έχς κουμπάριμ !!

_Του κρασί κουμπάρι , του κρασί !!

_Αμ καλά λένε ότι «όποιος το πίνει το κρασί, έχει και καρδιά χρυσή» !!

_Κουμπάρι , ας πάει κι του παλιάμπιλου , έ , κι η αρκούδα ζουντανό του Θιού είνι , καλα έκανι  κι μπήκι στ΄αμπέλι . ‘Ε , ας μην βάλου κρασί κι μια χρουνιά , δε θα πιθάνουμι κιόλας;

_Ά…αααα χα χα , ά…αααα χα χα , τί ουραία που τα λες κουμπάρι .

_Καλά βρε κουμπάρι , τί είπα κι γέλασις ;

_Κουμπάρι , ου τρυγτής  θέλει γέλια, γιατί ανοίγουν τα βαρέλια !!

_Ά , κουμπάρι, αυτούϊα του παραείπις καλά !! Άντι χίλια !!

_Γειά μας  , γειά μας , αλλά τί χίλια , ισί ούτι ικατό δε θα βάλτς φέτου στου βαρέλι!!

_Κουμπάρι , ιγώ έφαγι δεν έφαγι η αρκούδα τα χίλα θα τα βάλου όλις οι αρκούδις τς΄ Πίνδου να μπουν στ΄  αμπέλι !!

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .