Το ευθυμογράφημα της εβδομάδας – Σάββατο 08 Φεβρουαρίου 2020 Καθημερινές ιστορίες για γέλια και για κλάματα

Γρηγόρης Γ. Καλύβας
Γρηγόρης Γ. Καλύβας
8 Φεβρουαρίου 2020, 08:14

_Που πάμε ρε , που πάμε…..!!! Φίλτατοί μου την εν λόγω φράση την είπε ο αείμνηστος κωμικός του παλιού ελληνικού κινηματογράφου Βασίλης Αυλωνίτης στην γνωστή ασπρόμαυρη ταινία «Η ωραία των Αθηνών» το 1954. Έ, από τότε , το ερώτημα τίθεται ανελλιπώς  χωρίς να έχει δοθεί και επαρκής απάντηση . Άλλος λέει «εμείς γι΄ αλλού κινήσαμε κι΄ αλλού η ζωή μας πάει , άλλος πάμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα , άλλος δεν πάω πουθενά , πουθενά , εδώ θα μείνω , άλλος μας πήρε και μας σήκωσε και πολλά άλλα τινά εκ των σοφών λαϊκών παροιμιών και λαϊκών ασμάτων . Πάντως η ουσία είναι μία , ότι δεν πάμε μας πάνε . Το που , είναι ένα εύλογο ερώτημα που η απάντηση εξαρτάται από το αν εμείς θέλουμε να πάμε κάπου . Γιατί , μπορεί και να μη θέλουμε να πάμε πουθενά και έχουμε αφεθεί στο να μας πάνε τα πράγματα και οι εξελίξεις όπου αυτές θέλουν . Στο σώσιμο , στο σώσιμο , στο βάραθρο , στο βάραθρο !!

Αλλά για να μης σας τα λέω εγώ και μου λέτε ότι σας λέω δικές μου σκέψεις , θα σας μεταφέρω την συζήτηση που άκουσα σε κεντρικό καφενείο της πόλης μας .

_Τί κάντζ πατριώ….ωωωτι ;

_Τί να κάνου, δε γλέπς , δλιέςς μη φούντις . Ισί ;

_Ά…ααα , ιγώ να δεις τι φκιάνου . Σκάβου !!

_Σκά…αααβς ;

_Ναι , σκάβου .

_Τί σκάβς ;

_Του κιβούριμ , τί θες να σκάψου . Σκάβου για να καταιβάσου την πίισι .

_Να καταιβάσι την πίιισι ; Τί είνι αυτό πάλι τώρα . Πόθεν πως  ;

_Αγαπητέ , μη τα νεύρα που έχουν γίνι τσιατάλια , τί θες να κάνου , ικτουνόνουμι στου σκάψιμου . Αλλιώς μπουρεί να έιχα κάνι κακό σε κανέναν .

_Τί λέει ρε πατριώτι , αλήθεια ; Κι γιατί τόσα νεύρα ;

_Μη μι τ΄ ανιβάζι κι  σι άλλου τόσου ; Είμι που είμι φκιαγμένους , μη μη φκιάντζ κι΄ συ τώρα !!

_Ίζι μπόι , ίζι , θα τα βρούμι , που θα πάει , θα τα βρούμι .

_Τί να βρούμι , μη δλέβζ ;

_Άκσι ιμένα , θα τα βούμι . Ας τα πάρουμι μη τη σειρά τα πράγματα .

_Άντι να τα πάρουμι μη τη σειρά , να δούμι που θα φτάσουμι .

_Κατ΄ αρχής , τί είνι αυτό που σι νιβριάζι ;

_Όλα , τα πάντα όλα . Όλα με νευριάζουν . Ου Μητσουτάκς μη τη δίνι , ου Τσίπρας μη βαράει στα μηλίγγια μέσα , ικίνι η Φώφι άμα τη γλέπου η πίισι χτυπάει κόκκινου αμέσους …

_Ου Κουτσιούμπας τί σι κάνι ;

_Τί μη κάνι ου Κουτσιούμπας ; Κουκκινίζου ουλόκληρους , βγάζου του κουκκιναδάκι , που τ΄ όβγαλα όταν ίμαν πιδάκι .

_Τόσου πουλύ ;

_Τόσου , τόσου κι΄ άλλου τόσου . Ξέρς τί θα πεί να  τουν ρουτάν  , σύντρουφι τί λέι η κρίσι του καπιταλισμού , κι να απαντάει απ΄τουν κουμουνισμό καλίτιρα;

_Λέει τέτοια ου σύντρουφους ;

_Λέει πνα τουν πεί ου παπάς στ΄ αυτί κι ου διάκους στου κιφάλι , λέει .

_Ά….αααα , άμα λέει τέτοια , έχς δίκιου , σ΄ ανιβαίνι του αίμα στου κιφάλι .

_Ιγώ τί σι λέου τόσι ώρα ;

_Ναι , ναι ζουλένισι , έχς δίκιου , άρι δίκιου , που λεν κι οι βάλι .

_Αμ οι άλλοι ιδώ ; Οι άλλοι ιδώ να δεις …

_Ποιοί άλλοι ιδώ ;

_Οι θκί μας ιδώ .

_Ποιοί θκίμας ;

_Τα τσιόνια τα θκά μας .

_Ποιά τσιόνια θκά μας ;

_Οι δημουτικοί άρχουντις . Αυτοί να δεις πόσου μην την αναιβάζου την πίισι .

_Έ…εεε , ε΄δ δε συμφωνώ , εδώ , με συγχωρείς , αλλά δεν τα λες καλά.

_Δεν τα λέου καλά ; Βρε εδώ δέθκαν τα σκλιά μη τα λουκάϊγκα , κι σι λες δεν στα λέου  καλά ;  Μα θελτς να μη σκουλάσι ντυπ ;

_Να σου ζητήσω μια χάρι άμα θες να συνιχίσουμι την κουβέντα ;

_Ζήταμι .

_Μη λες για σκλιά γιατί θ΄ ανέβι κι η θκίμ η πίιισι .

_Ίδις που σι λέου !! Κι γιατί δε θες  ν΄ ακούσι για σκλιά ;

_Σε παρακαλώ , έλεος , δεν αντέχω άλλο . Από τότε που βγήκαν ιτούτι ιδώ δεν ασχουλούντι μη τίπουτα άλλου . Τούτου θα κάνουμι για τα σκλιά , ικίνου θα κάνουμι για τα σκλιά , του άλλου θα κάνουμι για τα σκλιά . Έλος , έλεος .

_Έ, κι τί φταίγν τα καεψιρά κι΄ αυτά ;

_Βρε τα μόνα που δεν φταίν είνι τα σκλιά . Όλα τ΄ άλλα φταίν  κι τα πέρνι η μπόρα κι΄ αυτά τα καψιρά !!

_Είνι όμους πρόβλημα μιγάλου κι΄ αυτό .

_Βρε δε λέου , είνι . Αλλά σε παρακαλώ πολύ έξι μήνις τώρα μη τα σκλιά ασχουλούντι κι λίσι καμία

_Έ , σιγά , σιγά θα βρούν κι λύσι .

_Ποιά λύσι να βούν . Άμα αυτοί βουν λύσι ιμένα να μη πιράσι στη μύτι κουκουτόφτιρου .

_Μη λέςς έτσι γιατί θα σπάσι κανένας διάλους του πουδάρι κι θα στου πιράσου αλήθεια;

_Βρε έδειχαν τόσου μιγάλου ινδιαφέρουν όσου δίχν για τα σκλιά , ξέρς πως θα είμασταν τώρα ;

_Πως θα είμασταν ;

_Τα πάντα όλα κι παραπάν ακόμα !!

_Έ…εεεεχ !!! Που πάμε ρέ, που πάμε ;

_Να σι απαντήσου που πάμι ;

_Απάνταμι , την τσόχα ή τα ραφτικά θα χάσουμι .

_Δόσι βάσι :  Πού παμε, μη ρωτάς . Εκεί που ο έρωτας φτερά φορά Και μέσα σ’αλυσίδες δε χωρά….Τι κι αν περάσουμε εμπόδια και κύματα, βουνά . Σιγά… Δεν παίρνουμε χαμπάρι απ’αυτά . Τι κι αν στον δρόμο μας ο χρόνος καταιγίδες μάς κερνά . Εμείς τον χρόνο θα νικήσουμε ξανά . Τι κι άμα πέσουμε, για λίγο θα’ναι, μην ανησυχείς, Κανείς… στα εύκολα δεν είναι νικητής . Τι κι αν πονέσουμε, τον πόνο θα γιατρέψουμε χωρίς πληγή .Δε νιώθεις της αγάπης τη γιορτή .Μια ευχή, μια προσευχή, μαζί στη διαδρομή….

_Ά….αααα , ισί μη πέρασις πουδάρια ιμένα . Ιγώ μπουρεί να σκάβου αλλά ισί ,σα να τα σουμπουλιάζι καλά μη φαίνιτι . Μπράβου , μπράβου πρώτους .

_Δηλαδή θές να πεις , να μην ανησυχάμι που δεν ξέρουμι που πάμι ;

_Όχι αρά , θα τουν βρούμι του δρόμου μας , μην ανησυχάς ντυπ.

_Δηλαδή να του κόψου του σκάψιμου .

_Σύριζα !!

_Ουρίστι , ουρίστι , τί την θες κι την λες αυτήν την λέξι ; Ουρίστι , πάει να μ΄ ανιβί πάλι η αρμάδα !!

_Έλα τώρα , πάρτου αλλιώς !!

_Τί αλλιώς να του πάρου , ιδώ τσάκουσα ένα διάλου , τουην αφήνου , δε μ΄ αφήνι ….

_Σκέψου θετικά , σκέψου θετικά .

_Δηλαδή πως θετικά ;

_Να δκέψ ότι τα σκλιά μη τα λουκαϊκα που δέθκαν , ξιλύθκαν …

_Λες να σκιφτού έτσι ;

_Λέου , λέου ….

_Καλώς , καλώ….ωωως !!!

 

 

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .