Απάντηση του Δήμου Καλαμπάκας για το θέμα της πηγής ( και χώρου πέριξ αυτής ) που διεκδικεί κάτοικος του χωριού

admin
admin
18 Δεκεμβρίου 2015, 13:50

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας (Συνεδρίαση 16ης Δεκεμβρίου 2015) της έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής της κ. Κρυστάλλως Κοντογιάννη».

Η κ. Κρυστάλλω Κοντογιάννη έχει καταπατήσει κοινόχρηστο δρόμο- μονοπάτι, που συνδέει τον επαρχιακό δρόμο Καλαμπάκας- Αγναντιάς με το ρέμα της Κοινότητας Αγναντιάς, καθώς και την εντός αυτού κοινόχρηστη πηγή. Το νερό της πηγής έχει αποκτήσει φυσική κοίτη και τρέχει μέσα σε αυτή αδιάκοπα (βλ. συνημμένες φωτογραφίες), συνεπώς είναι κοινόχρηστο σύμφωνα με πάγια νομολογία των Ανωτάτων Δικαστηρίων της Χώρας. Ο ισχυρισμός της κ. Κρυστάλλως Κοντογιάννη ότι η πηγή έχει στερέψει είναι ψευδής και διατυπώνεται με σαφή σκοπό να πάψει ο χαρακτηρισμός της πηγής ως κοινόχρηστης. Αν και η πηγή είναι κοινόχρηστη, οι κάτοικοι του χωριού δεν έχουν σήμερα καμία πρόσβαση, διότι η κ. Κρυστάλλω Κοντογιάννη την συμπεριέλαβε στην ιδιοκτησία της, τοποθετώντας περίφραξη. Μάλιστα άλλαξε τη φυσική κοίτη, ώστε να μην βγαίνει ούτε σταγόνα εκτός της περίφραξης και συλλέγει το νερό εντός της ιδιοκτησίας της σε τσιμεντένια κιούγκια. Την καταπάτηση του δρόμου και της πηγής καταγγέλλουν στο Δήμο Καλαμπάκας, ήδη από 7-11-2011, σαράντα τέσσερις (44) κάτοικοι της Κοινότητας Αγναντιάς του Δήμου Καλαμπάκας.

Για τους παραπάνω λόγους η κ. Κρυστάλλω Κοντογιάννη εκλήθη σε ακρόαση την Παρασκευή 27-11-2015 και ώρα 10.00 π.μ. και ανέπτυξε πλήρως τους ισχυρισμούς της μετά του δικηγόρου της, ο οποίος κατέθεσε σχετικό υπόμνημα με συνημμένα συμβόλαια και δικαστικές αποφάσεις. Συνεπώς, n κ. Κρυστάλλω Κοντογιάννη άσκησε το εκ του Συντάγματος δικαίωμά τnς περί προηγούμενη ακρόασης και δεν υφίσταται κανένα έλλειμμα δημοκρατίας.

Επισημαίνουμε δε ότι κανένα νέο στοιχείο δεν προέκυψε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας. Όλα τα έγγραφα που επικαλείται η κ. Κρυστάλλω Κοντογιάννη τα έχει προσκομίσει στο Δήμο Καλαμπάκας ήδη από την Παρασκευή 27-11-2015 και έχουν ληφθεί υπόψη πριν την εισαγωγή του θέματος προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ειδικότερα όσον αφορά το συμβολαιογραφικό έγγραφο που προσκόμισε, χωρεί ανταπόδειξη από το Δήμο Καλαμπάκας, γιατί τα σύνορα υπεδείχθησαν στο συμβολαιογράφο Κρωπίας, χωρίς ο τελευταίος να έχει ιδία αντίληψη. Όσον αφορά τις δικαστικές αποφάσεις, έχουν εκδοθεί όλες επί συνεδριάσεων, στις οποίες δεν συμμετείχε ως διάδικος ο Δήμος Καλαμπάκας, συνεπώς δεν δεσμεύεται από το περιεχόμενό τους. Κανένα δικαστήριο με διάδικο το Δήμο Καλαμπάκας δεν έχει κρίνει έως σήμερα περί του κοινοχρήστου ή όχι χαρακτήρα του δρόμου ή της πηγής.

Ο Δήμος Καλαμπάκας έχει υποχρέωση να υπερασπιστεί τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του δρόμου και της εντός αυτού πηγής, σύμφωνα με το άρθρο 178 παρ 1 & 4 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/06) και να διασφαλίσει την ελεύθερη χρήση τους από όλους τους κατοίκους της Τοπικής Κοινότητας Αγναντιάς.

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .