Το ευθυμογράφημα της εβδομάδος – Καθημερινές ιστορίες για γέλια και για κλάματα

Γρηγόρης Γ. Καλύβας
Γρηγόρης Γ. Καλύβας
22 Ιουλίου 2017, 08:29

Που λέτε φίλοι μου αναγνώστες , δεν προκάναμε να δροσιστούμε ψύχα , μας προέκυψε και δεύτερος  κύκλος καύσωνα . Ευτυχώς που κράτησε δύο μόνο μέρες και δεν κράτησε περισσότερο .  Βέβαια , όσοι μπορούν  κάνουν μακροβούτια σε κάποια απ΄τις κοντινές παραλίες  και κάποιοι άλλοι ανέβηκαν στα ορεινά θέρετρα και έπιασαν τα παχιά  ισκιάδια φιλοσοφώντας  και αναλύοντας  την πολιτική , οικονομική και κοινωνική κατάσταση  . Οι υπόλοιποι κολυμπάμε στον ιδρώτα .

Πάντως , με τούτα και με τ΄ άλλα έφτασαν και τα πανηγύρια και ο κόσμος  μπαίνει σιγά – σιγά στο πανηγυριώτικο κλίμα . Όσο για τα σχόλια που γίνονται στις παρέες  , το μέγα θέμα που απασχολεί είναι το τέλος  και ο νικητής του Sarvaivr  , οι πολιτικές εξελίξεις , οι δημοτικές  εκλογές (;) και φυσικά η καθημερινότητα  του χωριού .

_Κι τώρα τι κάνουμι λιβέντις ;

_Τι θελτς να κάνουμι . Μια χαρίτσα δεν τα πιρνάμι ιδώ απάν ;

_Βρε  δ…εεε , λέου,  καλά  πιρνάμι αλλά μας σκόλασι του Sarvaivr .

_Τι να κάνουμι , όλα τα καλά σκουλνάν κάποτις .

_Ναι αλλά ιμίς είχαμι συνηθίσι . Τώ…ωωωρα ;

_Ά , δεν άκσις ;

_Όχι , τι ;

_Θα του βάλουν πάλι απ΄ την αρχή .

_Αλήθεια ; Πότι , πότι ;

_Που να ξέρου . Θκόμ  είνι του κανάλι ; Αν ήταν θκόμ ήξιρα καλά ιγώ , προυί μισμέρι , βράδι Sarvaivr .

_Του παρακουλουθόυσις ;

_Αν του παρακουλουθούσα λέει ;  Ανελιπώς .

_Γιατί τόσου πουλύ ;

_Κι τί να δού ; Ειδήσεις , βουλή ,  συζητήσις  ή…ηηη  κάτι παλιά σήριαλ που δε ζάει κανένας απ΄αυτοί που παίζν ;

_Να δεις ιλληνικές τινίις !!!

_Ά…ααα , αυτού , σα να του παρα- είπις   καλά , αλλά να σι που την αλλήθκια  τσ΄ είδα  πηνίντα φουρές .

_Ειδήσις γιατί να μη δείς ;

_Δε…εεεε , μπουρού μη τίπουτις .

_Γιατί δε μπουρείς ;

_Μη τσιακατάν ,  νιβριάζου κι μ΄ ανιβαίνι η πίισι .

_Έχς πίισι ;

_Δεν έχου , αλλά  άμα βλέπου βουλή , ειδήσεις κι συζητήσεις  , ντά…αααγκ , εικουσπέντι η αρμάδα .

_Εικουσπέντι ;

_Κι βά…αααλι !!!

_ Να πέρς χάπι .

_Δεν κάνι τίπουτις κι του χάπι του δουκίμασα .

_Είνι δυνατόν ;

_Κι΄ όμους , δεν μη κάνι τίπουτις .

_ Δε…εεε , μπουρεί  ; Μήπους είνι τίπουτα λυγμένα ;

_Που να ξέρου , χάπι γλέπου του ρίχνου,  γκλά…ααακ  , κάτ. Για δαύτου σι λέου Sarvaivr κι πάλι Sarvaivr , να έχου την  κιφάλαμ ήσυχη α .

_Έ , άμα  είνι έτσι , καλά κάντζ . Να του ματαδείς κι μια κι δυο φουρές .

_Άμ  απού καλό σι λέου ότι την πατήσαμι που σκόλασι ;

_Βρε καψου Στέργιου , τι κακό σι βρήκι , σχολίασε ο συνομιλητής του .

Εν τω μεταξύ στην παρέα προστέθηκαν και άλλοι δύο οι οποίοι μάλλον ήταν  σε άλλη φάση καθώς  η παρουσία τους ήταν  ωσεί παρόν .

_Ισίς τί  λέτι παλληκάρια  ;

_Τι να πούμι , τίπουτας  ντυπ  δε λέμι .

_Γιατί , δεν είστι απού δω ισίς ;

_Απ΄ ιδώ είμαστι αλλά δε μας ενδιαφέρι του θέμα .

_Κι τί σας ινδιαφέρι  , για ν΄ άχουμι του καλό ρώτημα ;

_ Ότι σκόλασι του προυτάθλημα κι δεν ξέρουμι τί να κάνουμι , απάντησαν οι σχετικά νεαροί της ομηγύρεως .

_Σκόλασι του αρμάδι κι΄ αυτό ;

_Σκόλασι , ν’  άταν κι΄ άλλου  , απάντησαν εν χορό και οι δύο .

_Βρε καψόπιδα , τι  κακό σας έχι βρει , ψέλισε ο κυρ Στέργιος βγάζοντας έναν αναστεναγμό  συμπόνιας .

_Βρε τι πρόβλημα  έχουμι …

_Ιγώ σας λέου ότι ου Τσίπρας φταίγι .

_Κι ιγώ σας λέου ου Μητσουτάκς .

_Ποιός Τσίπρας κι ποιος Μητσουτάκς  , ου Κουτσιούμπας τα φταίι όλα , παρενέβη ένας εκ των νερών  .

_Αφήστετα , μαύρο Καλοκαίρι θα  περάσουμε αγαπητοί μου . Γι΄ αυτό  , τσούξτι κανά μπύρα κι γλέπουμι  παραπέρα .

_Άντι γειά μας !!!

_Γειά μας , γειά μας  , αναφώνησαν !!!

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .