Το ευθυμογράφημα της εβδομάδας – Καθημερινές ιστορίες για γέλια και για κλάματα

Γρηγόρης Γ. Καλύβας
Γρηγόρης Γ. Καλύβας
20 Ιουνίου 2015, 08:07

_Παντελή , άκσις  ειδήσεις ;

_Πα…αααα  πα πα . Ειδήσεις ν΄ ακούσου ; Μι τίπουτα . Άσι που είμι μια χαρά . Τι θες  , να μουρλαθώ ;

_Γιατί όλοι ιμίς που γλέπουμι  πάθαμι τίπουτας ;

_Δεν ξέρω αν έπαθις  αλλά κι καλά δε σι γλέπου να ίσι , απαντά Παντελής .

_Μπα…ααα , καλά ίμι . Τώρα που ου λιβέντζ ου Αλέξι  στρούμουξι  την στρόϊκα ; Τώρα πιτάου .

_Πιτάς ;

_Αμιιιί ; Γαιτί να μην πιτάου . Ούλα καλά  θα παν τώρα , να μη του θυμάσι .

_Έ…εεε  βρε έρμι τι σι πιριμένι κι δεν ξέρς ακόμα , σχολίασε ο  Παντελής .

_Σα να μην  τα λες καλά βρε Παντέλο ; Σι βρίσκου ψύχα απουγουητιγμένου να του που ;  Αντιπουλιτιβάμενου  να του που …;  Πώς να του που δεν ξέρου . Αλέξι βρε…εεεε , Αλέξι . Ξέσκσι κι τα μνημόνια  κι ούλα .

_Καλά , βάλτου  στραβά απού ταχιά , απάντησε ο Παντελής πίνοντας μια γουλιά από το νερωμένο τσιπουράκι του .

_Καλά , δε θα τα χαλάσουμι τώρα σ΄αυτά . Ιγώ για άλλου σι ρώτσα αν άκσις ειδήσις .

_Για ποιο με ρώτσις ;

_Νά , άκσα  ότι στα Τρίκαλα θα φέρουν λιουφορία που θα πιρπατάν τσ’ δρόμοι μαναχάτα .

_Πως μαναχάτα , δεν του καταλαβαίνου , απάντησε ο Παντελής .

_Ξέρου γω βρε πιδίμ ; Έτσι μ’ είπαν , έτσι σι λέου .

_Ούι Παναγίαμ  Βυτουμίτσαμ ;

_Ναι , ναι….αιιιι , χωρίς οδηγό περικαλώ .

_Βρε τι θα ακούσουμι ακόμά…αααα  ;  Ά…ααα , δεν είνι να κατέβουμι Τρίκαλα . Είνι να πιάσουμε τα  πλάϊα .

_Κι πως θα ξέρι του ριμάδι του λιουφουρίου πώς να παι ;

_Τι να σι που , μι πιάντζ αδιάβαστου . Αυτά είνι μηχανήματα τ’ σατανά , ξέρου ιγώ πως θα πιρπατάν , πως θα σταματάν , πώς δε θα κόβουν κανέναν άνθρουπου ; Γι’  αυτό  στα πλάϊα ν’  άχς την κιφάλας ήσυχιν .

_Ψέματα Παντέλο ;

_Να σι που κι γω κάτι  ρε φίλε ;

_Άκου λέει ;  Να  μη πεις , γιατί όχι .

_Τι θα κάνουμι μη κίνου του τάμα .Θα βουϊθήσι ;

_Α…αααα , σ΄ αγαπάου , σι ικτιμάου αλλά ΚΙΝΟΥ  ιγώ δεν παίζου ξέρς .

_Ποιό κίνου , για το τάμα του έθνους σι λέου .

_Ποιό τάμα του έθνους , δεν ξέρου . Τι είνι αυτό πάλι ; Κανένας κινούργιους φόρους  τσ’ κυβέρνησης  ΤσιπρουΚαμένου ;

_Όχι βρε αδερφέ , ποιος φόρους κι πράσινα άλουγα μη λες , του τάμα του έθνους ; Δεν έχς ακούσι για του τάμα του έθνους ;

_Όχι , να , στου τσίπουρου που πίνου , τίπουτις . Τι είνι αυτό του τάμα ;

_Να τότενες επί  εθνοσωτηρίου  επαναστάσεως  ξικίντζαν να φκιάσν μια μιγάλι  ικκλησία  στην Αθήνα …

_Κι δεν την έφκιασαν ;

_Δεν πρόκαναν έπεσαν .

_Πως έπισαν τσ’  άσμπρουξι κανένας ;

_Ναι , η Δημοκρατία . Βρε αδερφέ , έπεσε η εθνοσωτήριος κυβέρνηση κι ήρθι η μιταπουλίτιψι .

_Κι  ύστιρις  ;

_Τι  κι ύστιρις  ; Έπισι η εθνοσωτήριος , πάι κι του τάμα , ξιχάσκι .

_Έ , κι τώρα τι θες ισύ ;

_Να του θυμπθούμι  πάλι .

_Βρε Παντέλο , βρε χρισέμ , ιδώ δεν έχουμι που την κεφαλί κλίνι , κι θέλουμι του τάμα του έθνους  ; Κάτσι ικι που κάθισι κι μη χαζουκουβιντιάζι , απάντησε ο άλλος .

_Δεν ξέρω τι λες ισί αλλά ιγώ ξικινάου αγώνα , επέμενε ο Παντελής .

_Ξικίνα , τι να σι πω .

Αυτά με τους δυο φίλους μας . Κι΄ αν νομίζεται ότι το σημερινό ευθυμογράφημα είναι της φαντασίας  μου κάνετε λάθος , πιστέψτε με  !!!

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .