Το ευθυμογράφημα της εβδομάδας – Καθημερινές ιστορίες για γέλια και για κλάματα

Γρηγόρης Γ. Καλύβας
Γρηγόρης Γ. Καλύβας
23 Σεπτεμβρίου 2017, 08:39

Μ΄ αυτά και μ΄ αυτά ,που λέτε φίλοι μου αναγνώστες , έκλεισε ο Καλοκαιρινός κύκλος και τυπικά , γιατί ουσιαστικά διάγουμε ακόμα καλοκαιρινή περίοδο με ζέστες  , μπήκαμε στο Φθινόπωρο …οοοο !!! Και όπως καταλαβαίνετε τα έξοδα ενόψει και του επερχόμενου Χειμώνα μεγαλώνουν με τους συνέλληνες να δυσκολεύονται να  αντιμετωπίσουν τα έξοδα για την προετοιμασία .

Και όπως γίνεται συνήθως οι συζητήσεις στους χώρους κοινωνικής συνάθροισης , καφενεία ,κ.λ.π , να επικεντρώνεται σ΄  αυτού του είδους  τα θέματα . Έ, και επειδή εμείς οι Έλληνες συνηθίζουμε να τα βάζουμε όλα σε ένα καζάνι και να τα ανακατώνουμε ,  οι συζητήσεις έχουν απ΄ όλα .

_Κώτσιου , πάει , του καταφέραμι  κι΄ αυτό  του καλουκαίρι , όπους κατάλαβις .

_Ν΄ άταν κι΄ άλλου Παρασκευά…ααα , ν΄ άταν κι΄ άλλου .Δε βαριέσι όμους καλά πιράσαμι , τώρα τι φκιάνουμι , συμπλήρωσε ο κυρ Κώστας .

_Τι θες να πεις δε σε νουγάου .

_Δε μη νουγάς ; Γιατί δε μη νουγάς , τόσου δύσκουλου είνι ;

_Βρε αδερφέ , χεινόπουρο δεν ίμιστι ; Σια μπρουστά χειμώνα δε θα έχουμι ;

_Έ δε μη λες κι τίπουτα κινούργιου . Τα τιλιφταία ιβδουμηνταπέντι χρόνια έτσι ξέρου ότι γίνιτι , μιτά του καλουκαίρι , έρχιτι χειμώνας κι μιτά του χειμώνα έρχιτι  άνοιξη , κι μιτά την άνοιξι καλουκαίρι πάλι .

_Δε λέου , έτσι είνι ου κύκλους αλλά άλλου θέλου να σι που .

_Έ, αφού θέλτς άλλου γιατί δε λές του άλλου κι λες αυτό που δε θέλτς;

_Στάκα , γιατί μη μπέρδιψις .

_Σι μπέρδιψα ; Τι σόϊ μπιρδιμάρα σ΄ έκανα .

_Να που λες ότι δε λέου αυτό που θέλου κι λέου αυτό που δε θέλου .

_Στάκα – στάκα  , γιατί τώρα μπιρδεύκα ιγώ .

_Είδις ; Πως τα έκανις , πως τα κλούριασις , δε ξέρου .

_Κάτσι , θα τα ξικλουριάσουμι .

_Μ…μμμ , δε  του νουμίζου . Σβυστάρι κι πάμι παρακατούλια .

_Τί θα κάψι φέτου του χιμώνα ;

_Θα  δού , κάτσι να έρθι η ώρα , που να μη σώσι κι έρθι δηλαδή , κι γλέπουμι . Ισί τί θα κάψι ;

_ Τί  να κάψου , σαμπώς  ξέρου ; Του πιτρέλιου θα πάι απάν ακούου , τα ξύλα κι΄ αυτά ακρίβιναν , είμιστι για του γάϊδαρου καβάλα .

_  Αν είμαστι λέει…ιιι , καβάλα κι μάλιστα ανάπουδα στου σαμάρι . Ιγώ βρήκα  απ΄λες , κάτι παλιουκούτσουρα , θα τα ρίξου στου τζιάκι  …. Κι΄ αν ανάψν , άναψαν . Τι να κάνου μη τ΄άφαγι  ου  ΑΜΦΙΑ …

_Τί είνι αυτό πάλι κανά κινούργιου μπιλιτάκι του Τσίπρα ;

_Βρε  ΑΜΦΙΑ . Ισί δεν πληρώντζ ΑΜΦΙΑ ;

_ΑΜΦΙΑ όχι , ΕΜΦΙΑ , ναι , πλιρώνου .

_Του ίδιου είνι βρε…εεε  !!! Του ίδιου . Τι ΑΜΦΙΑ , Τί  ΕΜΦΙΑ , απ΄ την τσέπα  τη θκιά μας  δε θα βγούν ;

_Απου πιανού , απ΄ του γείτουνα ; Απ΄ την θκιά μας βέβια !!!

_Τι να κάνουμι ήθιλάμαν κι΄ επισάμαν που λέμι ιμίς ιδώ στην Καλαμπάκα .

_Τί θες να πεις , δε σι καταλαβαίνου .

_Πάλι δε μη καταβαίντζ ; Μα τί  στην ιφχίτ , δεν κουβιντιάζου ιλινικά ; βλάϊχκα  κουβιντιάζου ;

_Τί να σι που βρε αδερφέ ,  πέστα χουριάτκα να σι καταλάβου .

_Κι΄ άλλου χουριάτκα ; Αμ τότι δε θα μη καταλάβς  ντυπ  για ντυπ . Να , θέλου να σι που ότι γυρίσαμι τα δαχλάκια κι βγάλαμι τα ματάκια …

_Τώ…ωωωρα μάλιστα , μ΄ έδουσις κι κατάλαβα . Στα ιλινικά πως του λεν αυτό ;

_Δηλαδή του θες ντυπ  για ντυπ χουριάτκα ;

_Έ…εεε , ναι …

_Καλά  αφού του θες  χουριάτκα  , θα στου που χουριάτκα :  Αλέξη δεν ήθηλις;

_Α….αααα , αυτό θες να πείς;

_Αυτό ποιό άλλου ;

_Δηλαδής αν ήταν ου Κούλτς  δε θα τα είχαμι βγάλι τα μάτια ;

_Μπουρεί να είχαμι βγάλι του ένα , εώ τώρα υα βγάλαμι κι τα δυό ….

_Βάλι μυαλό…οοοοοο !!!

_Ιγώ να βάλου μυαλό ;

_Αμ ποιος ιγώ ;

_Ισί βέβια ;

_Ατήρα μαναχά μη ψηφίσι πάλι Αλέξι γιατί τ΄ όχουμι χαμένου !!!

_Κι δηλαδής άμα ψηφίσου Κούλι , θα τ΄ όχου κιρδισμένου ;

_Έτσι ακριβώς .

_Αμ΄ σι χρίζιτι φουρτουτήρα  κι μάλιστα  χλουριά μη φαίνιτι !!!

_Καλά , άστου ιμίς δε συμφουνήσαμι πουτέ στα πουλιτικά τώρα θα συμφουνήσουμι ; Άντι γειά μας .

_Γειά μας κι μιγιά μας !!!

 

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .