Την Κυριακή στο πρώην Διοικητήριο Ασπροποτάμου – Πραγματοποιήθηκε Ημερίδα ενημέρωσης και Διαβούλευσης για την Ανάδειξη του Νομαδικού Πολιτισμού στην περιοχή του Ασπροποτάμου».

admin
admin
10 Αυγούστου 2015, 18:45

Το θέμα είχε απασχολήσει και την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας την περασμένη εβδομάδα. Μάλιστα ο Διευθυντής του ΚΕΝΑΚΑΠ Παναγιώτης Πάτρας παρευρέθηκε στην συνεδρίαση και ενημέρωσε το Σώμα.

Εκεί είχαν εκφραστεί κάποιες ανησυχίες για την ένταξη της περιοχής Ασπροποτάμου στα μνημεία της UNESKO , με ότι αυτό σημαίνει.

Πάντως οι αντιρρήσεις και ανησυχίες αμβλύνθηκαν μετά από τις ανάλογες διευκρινήσεις και δεσμεύσεις.

Το δελτίο Τύπου του ΚΕΝΑΚΑΠ που υπογράφει ο Διευθυντής του Παναγιώτης Πάτρας αναφέρει για την συγκεκριμένη εκδήλωση .

<< Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η Ημερίδα Ενημέρωσης και Διαβούλευσης με τίτλο: «Ανάδειξη του Νομαδικού Πολιτισμού στην περιοχή του Ασπροποτάμου», που διοργάνωσε η Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ (ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ), στο Διοικητήριο- Συνεδριακό Κέντρο –Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης στα Τρία Ποτάμια Ασπροποτάμου, την Κυριακή 09 Αυγούστου 2015 και ώρα 11:00 π.μ.

Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Διακρατικού Σχεδίου Συνεργασίας με τίτλο: «Διαδρομές και Πολιτισμός της Νομαδικής Παγκόσμιας Κληρονομιάς- Routes and Civilization of Transhumance World Heritage» που η Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ (ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ) υλοποιεί μαζί με άλλες εννέα Ομάδες LEADER του εξωτερικού (6 Ιταλικές, 1 Γαλλική, 1 Ισπανική και 1 Πορτογαλική), μέσω του προγράμματος LEΑDER, με την συγχρηματοδότηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ)2007-2013.

Στο ανωτέρω Διακρατικό Σχέδιο η Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ- ΚΕΝΑΚΑΠ συνεργάζεται με τις οποίες σκοπεύουν μέσα από διαδικασίες καταγραφικής απογραφής να εντοπίσουν τα κοινά χαρακτηριστικά των περιοχών τους στην νομαδική κτηνοτροφία, τις διαδρομές που ακολουθούσαν οι κτηνοτρόφοι προκειμένου να μεταφέρουν τα κοπάδια τους, αλλά και τις παραδόσεις που αναπτύχθηκαν κατά την διάρκεια των ετών. Σε αυτές τις περιοχές ο νομαδικός πολιτισμός αποτελεί σημαντικό πολιτιστικό απόθεμα το οποίο έχει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης και σε συνδυασμό με τον αγροτουρισμό και τα τοπικά προϊόντα που επίσης ανθίζουν στις περιοχές αυτές μπορεί να τις αναδείξει σε σημαντικούς προορισμούς τουρισμού με επιπλέον θετικές επιπτώσεις στις οικονομίες τους.

Απώτερος στόχος του Σχεδίου διακρατικής Συνεργασίας είναι να υποβληθούν για όλες τις συμμετέχουσες ορεινές περιοχές Φάκελοι Υποψηφιότητας προς το ICOMOS που είναι το Πολιτιστικό Τμήμα της UNESCO, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς της Πολιτισμικής Περιοχής Παγκόσμιας Κληρονομιάς (World Heritage Cultural Landscapes) από την αντίστοιχη Επιτροπή της UNESCO. Η ανακήρυξη της περιοχής ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς UNESCO θα αποτελέσει σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής, προκειμένου να προσελκύσει περισσότερους επισκέπτες απ’ την Ελλάδα και το εξωτερικό, και συνεπώς θα επηρεάσει την ανάπτυξη της περιοχής σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Στον εισαγωγικό του χαιρετισμό ο κος Σινάνης Χρήστος,  Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε., και Δήμαρχος Καλαμπάκας που ανέφερε ότι: “……… Το διακρατικό Σχέδιο Συνεργασίας «Διαδρομές και Πολιτισμός της νομαδικής Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς»  είναι μια κοινή διευρωπαϊκή προσπάθεια προκειμένου να διερευνηθεί πως ορεινές περιοχές, που τον 19ο και 20ο αιώνα αποτέλεσαν σημαντικά κοινωνικοοικονομικά και ανθρωπολογικά πολιτισμικά συστήματα, σταδιακά αποψιλώθηκαν τόσο δημογραφικά αλλά και με όρους της βασικής οικονομικής δραστηριότητας -που ήταν η κτηνοτροφία και η δασοκομία-, μπορούν σήμερα να επανεκπέμψουν «στοιχεία» από την ζωντάνια που αντιπροσώπευαν κάποτε. Όχι βέβαια ως «νοσταλγικές πολιτιστικές καρικατούρες» ενός παρελθόντος που έφυγε ανεπιστρεπτί αλλά με σύγχρονους πλέον όρους διαχείρισης των οικοσυστημάτων, της βιοποικιλότητας, των παραγωγικών τους πόρων και τέλος των ανθρωπολογικών σχέσεων που αναπτύχθηκαν στο πέρασμα των αιώνων και συνέδεσαν έναν αξιοθαύμαστο νομαδικό πολιτισμό. Είναι φανερό ότι σήμερα χρειαζόμαστε νέους τρόπους πιο ολοκληρωμένους και αναπτυξιακά εργαλεία για να δοθεί διέξοδος στο ζήτημα αναζωογόνησης αυτών των περιοχών. Ο Δήμος της Καλαμπάκας ενθαρρύνει τις προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση και στο μέτρο των δυνατοτήτων του θα στηρίξει κάθε πρόταση που με ρεαλιστικό και εφικτό τρόπο θα θελήσει να επανατοποθετήσει τις παλιές αξίες της νομαδικής κοινωνίας και να τις παντρέψει με τις σύγχρονες τάσεις οργάνωσης και αξιοποίησης των πόρων που αντιπροσωπεύουν αυτές οι περιοχές.…….».

Στην συνέχεια  κος Πάτρας Παναγιώτης,  Γεν. Δ/ντης της Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε παρουσίασε τις δράσεις του Διακρατικού Σχεδίου LEADER:

Δράση 1  – Καταγραφή και περιγραφής την νομαδικής μετακίνησης των ζώων ως πολιτιστικό πόρο της περιοχής

Υποδράση 1.1: Καταγραφική απογραφή (inventory) των πηγών (Έρευνες, Μελέτες, κείμενα, φωτογραφίες, video, λαογράφοι, πρόσωπα-κλειδιά για συνεντεύξεις, Σύλλογοι, κλπ) από όπου μπορεί να αντληθεί λαογραφικό υλικό για την Βλαχόστρατα.

Υποδράση 1.2: Συλλογή – ταξινόμηση-επεξεργασία του λαογραφικού υλικού με βάση την Καταγραφική απογραφή. Το υλικό αυτό θα αποτελεί υλικό βάσης για όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα του σχεδίου (φυλλάδια, εκθεσιακό υλικό, κλπ).

Δράση 2 – Ευκαιρίες ανάπτυξης: ο νομαδικός πολιτισμός ως πόρος πολιτιστικού και αγροτικού τουρισμού.

Υποδράση 2.1: Σύνταξη Τοπικού Σχεδίου Ανάπτυξης της περιοχής με επίκεντρο το πολιτιστικό απόθεμα του νομαδικού πολιτισμού.

Δράση 3 – Διαδικασίες για την υποψηφιότητα και αναγνώρισης της περιοχής ως Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά της UNESCO.

Υποδράση 3.1: Σύνταξη φακέλου υποψηφιότητας και αναγνώρισης της περιοχής ως Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά της UNESCO – Τυποποιημένη ανάλυση, καταγραφή ανάγλυφου και χαρτογράφηση της περιοχής.

Υποδράση 3.2: Σύνταξη Φακέλου υποψηφιότητας και αναγνώρισης όλων των περιοχών του Σχεδίου ως Δικτύου περιοχών Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Δράση 4  – Προβολή, Προώθηση και Ευαισθητοποίηση σε τοπικό και διακρατικό επίπεδο.

Υποδράση 4.1: Δημιουργία και παραγωγή ειδικού (3D) χάρτη και φυλλαδίου της Βλαχόστρατας,

Υποδράση 4.2: Παρουσίαση της «Βλαχόστρατας» με multimedia παραγωγή (flying simulator

Υποδράση 4.3: Δημιουργία και παραγωγή ειδικού Λαογραφικού Λευκώματος για τον νομαδικό πολιτισμό της περιοχής.

Υποδράση 4.4: Εκπόνηση Μελέτης ίδρυσης Λαογραφικής Συλλογής του Νομαδικού Πολιτισμού.

Τέλος ο κος Γούσιος Δημήτριος,  Καθηγητής του  Τμήματος  Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ανέπτυξε τις προτάσεις για τις «Αναπτυξιακές προκλήσεις και προοπτικές της περιοχής Ασπροποτάμου με βάση τον  νομαδική πολιτιστική Κληρονομιά».

Ακολούθησε συζήτηση με παρεμβάσεις των παρευρισκομένων. Την Ημερίδα παρακολούθησαν Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Καλαμπάκας, οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Ασπροποτάμου, οι Πρόεδροι των Πολιτιστικών Συλλόγων της περιοχής, ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και χαράδρας Αράχθου, Αγροτικοί και κτηνοτροφικοί Σύλλογοι, Κυνηγετικοί Σύλλογοι και πλήθος Ασποροταμιτών  που βρίσκονται λόγω των ημερών στα χωριά τους >> .

aspropotamos unesko (4) aspropotamos unesko (3) aspropotamos unesko (2) aspropotamos unesko (1)

 

 

 • ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

  Οι περιοχές των Causses Cévennes βρίσκονται στην κεντρική οροσειρά στο νότιο τμήμα της Γαλλίας. Οι περιοχές αυτές προστατεύοταν ήδη εν μέρει μέσω του Εθνικού Πάρκου Cévennes και του Περιφερειακού Φυσικού Πάρκου του Grands Causses.
  Η προστατευόμενη περιοχή από την UNESCO απλώνεται σε πάνω από 134 πόλεις και περιβάλλεται από μια «νεκρή ζώνη» που εκτείνεται σε 97 δήμους.
  Ο πρώτος φάκελος υποψηφιότητας κατατέθηκε στην UNESCO τον Ιανουάριο του 2005. Οι περιοχές αυτές εντάχθηκαν το 2011, μέχρι τότε είχαν υποβάλει νέους φακέλους υποψηφιότητας το 2006 και το 2009.
  Σε περίπτωση που πρότασή μας – φάκελος απορριφθεί ποιος θα πληρώσει την σύνταξη του νέου φακέλου ή φακέλων υποψηφιότητας για την περιοχή του Ασπροποτάμου;
  Αν λάβουμε υπόψη μας και το χρόνο που απαιτείται, μήπως η παρούσα δημοτική αρχή αφήσει στους επόμενους να φέρουν εις πέρας την όλη υπόθεση, με τη διαφορά ότι δεν θα υπάρχουν χρήματα για τη σύνταξη νέου φακέλου υποψηφιότητας.
  Στο πρόγραμμα της ημερίδας είχατε ως ομιλήτρια την κυρία Λουκά Κωνσταντινιά του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας, γιατί δεν ήρθε Δήμαρχε;
  Το πλήθος Ασπροποταμιτών (αν και το γράφετε λάθος λόγου άγχους «Ασποροταμιτών») που το είδατε; Ούτε 60 άτομα δεν παραβρέθηκαν.
  Πρόεδρε της ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ ο υπεύθυνος της Διακρατικής Συνεργασίας του τοπικού προγ/τος LEADER για το έργο με τίτλο: «Διαδρομές και πολιτισμός της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Νομαδικής Μετακίνησης Ζώων-Routes and Civilization of Transhumance World Heritageα), δεν θα έπρεπε να είναι ένας από τους ομιλιτές της ημερίδας, δεν θα έπρεπε να είναι στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο, όπου παρουσιάστηκε το πρόγραμμα;

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .