Θεατρική παράσταση ἀπό τὸ «Θεατρικό τεχνικό ἐργαστήρι» τῆς ἐνορίας τῆς Ἁγίας Μαρίνης Θεσσαλονίκης μὲ θέμα: «Ἡ Ἁγία Ἑλένη ἡ ἐκ Σινώπης τοῦ Πόντου, ὁ πληγωμένος ἥλιος»

admin
admin
11 Φεβρουαρίου 2016, 20:00

Σᾶς γνωρίζουμε, ὅτι οἱ θέσεις γιά τίς τρεῖς συνολικά θεατρικές παραστάσεις τοῦ Σαββάτου καὶ τῆς Κυριακῆς 13ης καί 14ης Φεβρουαρίου ἀντιστοίχως, τίς ὁποῖες θὰ ἀνεβάσῃ τὸ «Θεατρικό τεχνικό ἐργαστήρι» τῆς ἐνορίας τῆς Ἁγίας Μαρίνης Θεσσαλονίκης μὲ θέμα: «Ἡ Ἁγία Ἑλένη ἡ ἐκ Σινώπης τοῦ Πόντου, ὁ πληγωμένος ἥλιος» ἔχουν συμπληρωθεῖ.

Γιά τόν λόγον αὐτόν ἀποφασίσθηκε νά πραγματοποιηθοῦν ἀκόμη δύο παραστάσεις τήν Κυριακή 14 Φεβρουαρίου στή 13:30 τό μεσημέρι καί στίς 18:00 τό ἀπόγευμα.

Παρακαλοῦμεν θερμῶς, νὰ παρευρεθῆτε ἅπαντες προκειμένου ἀφ’ ἑνὸς μὲν νὰ ἀποκομίσητε πνευματικὰ διδάγματα μέσα ἀπὸ τὴν ζωὴ τῆς Ἁγίας Ἑλένης, ἀφ’ ἑτέρου δὲ νά ἐμψυχώσητε τοὺς νέους συντελεστὰς τῆς θεατρικῆς παραστάσεως, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίζονται τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς πίστεως καὶ καθ’ ἡμέραν δίδουν τὴν μαρτυρίαν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν τῷ συγχρόνῳ κόσμῳ.

Ἡ ΕΙΣΟΔΟΣ εἶναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ, κατόπιν ὅμως τῆς ἀπαραιτήτου ἐπιδείξεως τῆς προσκλήσεως, τὴν ὁποία μπορεῖτε νὰ προμηθευθῆτε ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Τρικάλων.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2431027282 καί 2431028809.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .