“Ταβάνι” συμβασιούχων Ο.Τ.Α. 2018 (Φ.Ε.Κ.)

admin
admin
18 Ιουνίου 2018, 11:19

Έχοντας υπόψη την “ανάγκη περιστολής των δαπανών στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού, λόγω των δημοσιονομικών συνθηκών” (βλ. σημείο “2”), οι Υπουργοί Σκουρλέτης – Χουλιαράκης – Γεροβασίλη υπέγραψαν την αριθμ. 22421 (Φ.Ε.Κ. Β’ 2242/15.6.2018) Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Με αυτήν όρισαν για το 2018 τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό των ατόμων που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου, με τους Ο.Τ.Α.Α’ και Β’ βαθμού, για το έτος 2018, κατόπιν έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006, και τα οποία άτομα θα αμείβονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Ο.Τ.Α.

Ο αριθμός παρέμεινε ΙΔΙΟΣ ΜΕ ΠΕΡΥΣΙ, δηλαδή 933 συνολικά.

Υπενθυμίζουμε πάντως ότι το 933δεν είναι ο μέγιστος αριθμός συμβάσεων της Αυτοδιοίκησης για φέτος.Είναι ΜΟΝΟΝ οι συμβάσεις που, βάσει της επιμέρους νομοθεσίας που διέπει τη σύναψή τους, περνάνε από έγκριση της ΠΥΣ και αμείβονται από τους Κ.Α.Π.

Δεν μετράμε δηλαδή στο 933 είδη συμβάσεων που έχουν, βάσει διαφόρων νομοθετικών πρωτοβουλιών κατά καιρούς, εξαιρεθεί από την ΠΥΣ.

Προς τούτου, και η ίδια η ΚΥΑ αναφέρει (βλ. σημείο 6) “το γεγονός ότι … προβλέπεται εξαίρεση από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύεια) των προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,β) των ανανεώσεων και παρατάσεων των συμβάσεων αυτών καιγ) των συμβάσεων μίσθωσης έργου, αντίστοιχα, στο πλαίσιο ερευνητικών, αναπτυξιακών συμβολαίων και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους έργων.”.

Σύμφωνα με τους Υπουργούς  από την Κ.Υ.Α. προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α., η οποία θα καλυφθεί από τους αποδιδόμενους από τον τακτικό προϋπολογισμό Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

airetos.gr

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .