Τα ονόματα των μικροκαλλιεργητών στον ΑΣ Καλαμπάκας

admin
admin
19 Οκτωβρίου 2015, 10:35

Στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Καλαμπάκας ΄ΜΕΤΕΩΡΑ΄ έχει αναρτηθεί κατάσταση με τα ονόματα των παραγωγών που εντάσσονται στο καθεστώς των μικροκαλλιεργητών μετά από κατά εκτίμηση υπολογισμό των δικαιωμάτων τους για το 2015.
Οι γεωργοί, που εντάσσονται αυτόματα στο καθεστώς των μικρών καλλιεργητών το 2015 και επιθυμούν να απενταχθούν μπορούν να προσέλθουν άμεσα στα γραφεία του ΑΣ Καλαμπάκας και να ζητήσουν την απένταξη τους.
Η εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ
Όσοι συμμετάσχουν στο Μέτρο ανάπτυξης μικρών εκμεταλλεύσεων του Προγράμματος Α-γροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, που προβλέπει πριμ έως 15.000 σε κατόχους μικρού κλήρου, δεν μπορούν να εισαχθούν στο εν λόγω καθεστώς, σύμφωνα με την εγκύκλιο.
1. Προϋποθέσεις ένταξης στο καθεστώς των μικρών καλλιεργητών το έτος 2015
Σύμφωνα με το άρθρο 61 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και το άρθρο 32 της υπ’ αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ (ΦΕΚ 147/Β), όπως τροποποιημένη ισχύει, θεσπίζεται το καθεστώς των μικρών καλλιεργητών για την προγραμματική περίοδο 2015-2019.
1.2 Ένταξη στο καθεστώς των μικρών καλλιεργητών το 2015
Σύμφωνα με το άρθρο 32 της υπ’ αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ, η ένταξη του γεωργού στο κα-θεστώς των μικρών καλλιεργητών γίνεται το έτος 2015 και ισχύει για όλη την προγραμματική περίοδο 2015-2019.
Για λόγους απλούστευσης του καθεστώτος, εντάσσονται αυτόματα στο καθεστώς των μικρών καλλιεργητών όλοι οι γεωργοί, οι οποίοι πληρούν τον ορισμό του μικρού καλλιεργητή, όπως περιγράφεται στο σημείο 1.1 της παρούσας.
1.3 Απένταξη από το καθεστώς των μικρών καλλιεργητών
Ο γεωργός, ο οποίος έχει ενταχθεί αυτόματα στο καθεστώς των μικρών καλλιεργητών, έχει κάθε έτος ενίσχυσης την δυνατότητα απένταξης από το καθεστώς, αρχής γενομένης από το έτος 2015.
Η απένταξη θεωρείται οριστική, δεν είναι δηλαδή δυνατό να ενταχθεί ξανά στο καθεστώς των μικροκαλλιεργητών σε επόμενο έτος.
2.1 Ενημέρωση γεωργών του κατ’ εκτίμηση ποσού για το ύψος των δικαιούμενων άμε-σων ενισχύσεων το 2015
Αρχές Οκτωβρίου 2015 οι γεωργοί λαμβάνουν, με κάθε πρόσφορο μέσο, ενημέρωση για τον κατ’ εκτίμηση υπολογισμό των άμεσων ενισχύσεων, που δικαιούνται το 2015.
• Όσοι γεωργοί εκτιμάται ότι δικαιούνται να λάβουν ποσό μικρότερο ή ίσο των 1.250 ευρώ εντάσσονται αυτόματα στο καθεστώς των μικρών καλλιεργητών και έχουν δικαίωμα απέντα-ξης ήδη από το 2015.
• Όσοι γεωργοί εκτιμάται ότι δικαιούνται να λάβουν ποσό μεγαλύτερο των 1.250 ευρώ δεν εντάσσονται στο καθεστώς των μικρών καλλιεργητών.
2.3. Αίτηση απένταξης από το καθεστώς των μικρών καλλιεργητών για το έτος 2015
1. Οι γεωργοί, που εντάσσονται αυτόματα στο καθεστώς των μικρών καλλιεργητών το 2015, έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν την απένταξη τους το 2015.
2. Σε περίπτωση μη υποβολής αιτήματος απένταξης, ο γεωργός παραμένει ενταγμένος στο καθεστώς των μικρών καλλιεργητών και έχει την δυνατότητα να απενταχθεί σε επόμενο έτος αιτήσεων, αρχής γινομένης από το 2016.
3. Για την απένταξη από το καθεστώς των μικρών καλλιεργητών οι γεωργοί υποβάλλουν σχετική ηλεκτρονική αίτηση μέσω ειδικά διαμορφωμένης διαδικτυακής εφαρμογής.

3.1. Υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης απένταξης
1. Η αίτηση απένταξης από το καθεστώς των μικρών καλλιεργητών το έτος 2015 (στο εξής “αίτηση απένταξης”) υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω σχετικής διαδικτυακής εφαρμογής στην ιστοσελίδα https://osdeypovoli.dikaiomata.gr/bpe
2. Υπόδειγμά της αίτησης απένταξης περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι της παρούσας εγκυ-κλίου.
3. Η αίτηση απένταξης υποβάλλεται στη σχετική διαδικτυακή εφαρμογή είτε από τον ίδιο τον γεωργό (αίτηση οnline ) είτε μέσω ενός πιστοποιημένου φορέα υποδοχής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης (Φορέας Α’ βαθμού ή Β’ βαθμού) της επιλογής του, ο οποίος έχει πιστοποιηθεί για την γεωγραφική περιοχή στην οποία ανήκει η έδρα της γεωργικής του εκμετάλλευσης.
4. Προκειμένου να υποβληθεί η αίτησης απένταξης στην εν λόγω διαδικτυακή εφαρμογή είναι απαραίτητη η ενεργοποίηση προσωπικού λογαριασμού. Οι χρήστες, για τους οποίους έχει ήδη ενεργοποιηθεί λογαριασμός Υποβολής ΕΑΕ2015 ή ΜΔΒΕ 2015, μπορούν να χρησιμο-ποιήσουν τον ίδιο κωδικό.

 

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .