Τα ονόματα της επιτροπή που θα αξιολογήσουν τις ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία στο Δήμο Καλαμπάκας

admin
admin
7 Δεκεμβρίου 2017, 11:41

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
Έχοντας λάβει υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2. τα ακραία καιρικά φαινόµενα που έπληξαν την περιοχή του ∆ήµου Καλαµπάκας
από 15 έως 17 Νοεµβρίου 2017.
3. το υπ΄αρ. πρωτ. 724/20.11.2017 έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας – ∆/νση
Πολιτικής Προστασίας.
4. το υπ΄αρ. πρωτ. Οικ.1720/Α32/28.11.2017 έγγραφο της ∆.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.
5. τις αιτήσεις των πολιτών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τη συγκρότηση επιτροπής καταγραφής και αξιολόγησης που θα αποτελείται από :
• Τόλη Κων/νο, Αρχιτέκτων Μηχανικό
• Λύχο Νικόλαο, Πολιτικό Μηχανικό
• Σαλκιτζόγλου Αθηνά, Μηχανολόγο Μηχανικό
Για να προβούν σε καταγραφή και αξιολόγηση των ζηµιών λόγω των ακραίων
καιρικών φαινοµένων από τις 15 έως 17 Νοεµβρίου 2017.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΣΙΝΑΝΗΣ

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .