Συνεδριάζει εκτάκτως το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

admin
admin
19 Μαΐου 2020, 07:56

Πρόσκληση

Σύμφωνα με :α) το άρθρο 184 Ν. 4365/2019, β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), γ) την με αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας δ)το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία  α), β) και γ) διατάξεις.

ΚΑΛΕΙΣΤΕ σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Δ.Ε.Υ.Α. Μετεώρων που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαΐου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 π.μ. με το ακόλουθο θέμα ημερήσιας διάταξης.

1)Ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών.

 Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Μετεώρων

 Θεόδωρος Γ. Αλέκος

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .