Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο και η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μετεώρων – Τα θέματα

admin
admin
8 Νοεμβρίου 2019, 17:10

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην  13/2019  δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μετεώρων στις 13 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19,00,  στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία)  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1.-Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019

2.-Αίτηση Ράπτη Βησαρίας, Όλγας και Θεοδώρας (παράταση μίσθωσης πάρκινγκ επί της οδού Ελ.Βενιζέλου).

3.-Αίτηση Φανής Καραϊσκου (παράταση μίσθωσης καταστήματος επί της οδού 28ης Οκτωβρίου).

4.-Αίτηση Μιλτιάδη Προύτσου (παράταση μίσθωσης καταστήματος επί της οδού Κ.Οικονόμου).

5.-Αίτηση Ιωάννη Μπακλαβά (παράταση μίσθωσης καταστήματος επί της οδού Κ. Οικονόμου).

6.-Αίτηση Βασιλείου Γκέκα (παράταση μίσθωσης ακινήτου επί της οδού 28ης Οκτωβρίου).

7.-Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μετεώρων.

8.-Έκφραση απόψεων του δημοτικού συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του Μοναστηριακού Δάσους «Δριστιανός» για την περίοδο 2020-2024.

9.-Έκφραση απόψεων του δημοτικού συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του Μοναστηριακού Δάσους «Ριγκλόβου» για την περίοδο 2020-2024.

10.-Έκφραση απόψεων του δημοτικού συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του Συνδιακατεχόμενου δάσους «Αηδόνας» για την περίοδο 2020-2024.

11.-Έκφραση απόψεων του δημοτικού συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του δάσους Τσούγκουρο για την περίοδο 2020-2024.

12.-Οριστική παραλαβή της μελέτης «κυκλοφοριακές ρυθμίσεις άμεσης εφαρμογής στην κεντρική περιοχή της πόλης Καλαμπάκας».

13.-Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 330/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Σύσταση δεσμευμένου λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την αποτελεσματική υλοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2018).

14.-Επί της υπ’ αριθμ. 35/2019 απόφασης της Κοινότητας Καλαμπάκας.

15.-Αίτηση Βούκια Γεωργίου (μείωση μίσθωσης κυλικείου).

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 Σωτήριος Β. Παπαχρήστος

 

 πρόσκληση

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 18/2019 δημόσια τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μετεώρων την 13η Νοεμβρίου 2019 ημέρα  Τετάρτη και ώρα  18,30 στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Θ Ε Μ Α ΤΑ

1.-Τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2019

2.-Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού καυσοξύλευσης  ατομικών αναγκών δάσους   της Κοινότητας Αχλαδέας

3.-Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης εμπορικής υλοτομίας  δάσους   της Κοινότητας Κονισκού

4.-Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης εμπορικής υλοτομίας  δάσους   της Κοινότητας Λογγά

5.-Τελεσιδικία λόγω απόφασης Ειρηνοδικείου με τη διαδικασία μικροδιαφορών στην υπόθεση Παπαγεωργίου Γεώργιου

6.-Ορισμός Δικηγόρου στην υπόθεση Παπαπολυζόπουλου Γεώργιου και λοιποί (σύνολο 40 εργαζόμενοι)

7.-Ορισμός Δικηγόρου στην υπόθεση Παπακώστας Δημήτριος και λοιποί (σύνολο 35 εργαζόμενοι)

8.-Ορισμός Δικηγόρου στην υπόθεση Συνεταιριστικής Τράπεζας Συν.Πε., που αφορά ενεχυρίαση απαίτησης της εταιρείας ΑΧΕΛΩΟΣ Α.Ε.

9.-Έγκριση Πρακτικού ΙI Δημοπρασίας του έργου: «Ανακατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Ιωαννίνων του Δήμου Καλαμπάκας»

10.-Έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων δημοπρασίας του  διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων του Δήμου Μετεώρων

Ο Πρόεδρος  της Οικ. Επιτροπής

Θεόδωρος Αλέκος

 

πρόσκληση

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 19/2019 δημόσια τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μετεώρων την 13η Νοεμβρίου 2019 ημέρα  Τετάρτη και ώρα  20,30 στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Θ Ε Μ Α ΤΑ

1.-Εξειδίκευση πίστωσης για συμμετοχή του Δήμου Μετεώρων  στην Έκθεση εναλλακτικού Εποχιακού Τουρισμού στο Ζάππειο στις 14-16 Νοεμβρίου

Ο Πρόεδρος  της Οικ. Επιτροπής

Θεόδωρος Αλέκος

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .