Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας,η ποιότητα ζωή και η Οικονομική επιτροπή

admin
admin
27 Ιανουαρίου 2020, 17:45

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 1/2020  δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μετεώρων στις 31 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19,30,  στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία)  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

1.-Έγκριση   σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων στις Δημοτικές Ενότητες Καλαμπάκας.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσίκαρης Βασίλειος)

2.-Αίτηση Τατάρη Κων/νου (παραίτηση μίσθωσης ακινήτου Καλομοίρα).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Παπαχρήστος Σωτήριος)

3.-Εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην κοινότητα Κρύας Βρύσης.

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Παπαχρήστος Σωτήριος)

4.-Έκφραση απόψεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης  στο Διακατεχόμενο Δάσος Δασολίβαδο Κατσαουνίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  Κόττης Δημήτριος)

5.-Αίτηση Τράντου Παρασκευής (περί παραίτησης μισθώματος Ανθούσας).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Παπαχρήστος Σωτήριος)

6.-Αίτηση Παπαγεωργόπουλου Γεώργιου (ανάκληση μίσθωσης έκτασης).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Παπαχρήστος Σωτήριος)

7.-Αλλαγή παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  Θώμος Γεώργιος)

8.-Αίτηση Παπαευθυμίου Ευθυμίας (ανταλλαγή οικοπέδων).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Φωλίνας Νικόλαος)

9.-Αίτηση ΟΤΕ Α.Ε. (Χορήγηση Ετήσιας άδειας εκσκαφής για Μικροεπεκτάσεις & Μετατοπίσεις υπογ. Καλωδίων στο Δήμο Μετεώρων)

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Φωλίνας Νικόλαος)

10.-Αίτηση Α.Σ. Μετέωρα (αίτημα για στήριξη των εκδηλώσεων –δράσεων του Σωματείου 2020).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  Θώμος Γεώργιος)

11.-Αίτημα του Θεατρικού Εργαστηρίου «Επί Σταγών» (παραχώρηση αίθουσας στο ΚΕΓΕ).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  Θώμος Γεώργιος)

12.-Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών του Δήμου Μετεώρων.

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Παπαχρήστος Σωτήριος)

13.- Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών-υπηρεσιών του Δήμου Μετεώρων.

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Παπαχρήστος Σωτήριος)

 

 Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Σωτήριος Β. Παπαχρήστος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 1η  δημόσια τακτική συνεδρίαση της Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων την 31 Ιανουαρίου 2020 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 19,15  στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

Θ Ε Μ Α Τ Α

1.-Αίτηση Τατάρη Κων/νου (παραίτηση μίσθωσης ακινήτου Καλομοίρα).

2.-Εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην κοινότητα Κρύας Βρύσης.

3.-Αίτηση Τράντου Παρασκευής (περί παραίτησης μισθώματος Ανθούσας).

  1. Αίτηση Φαμίση Χρήστου (παραχώρηση πεζοδρομίου).

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Κόττης Δημήτριος

 

πρόσκληση

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 2/2020 δημόσια τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μετεώρων την 31η Ιανουαρίου 2020 ημέρα  Παρασκευή και ώρα  19,00 στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

Θ Ε Μ Α ΤΑ

 

1.-Ορισμός Δικηγόρου υπόθεση Ντόβα Κωνσταντίνου Α.Ε.

2.-Ορισμός Δικηγόρου υπόθεση Ντόβα Κωνσταντίνου Α.Ε.

3.-Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της από 19.11.2019 επιταγής προς πληρωμή, του από 08.01.2020 κατασχετηρίου εγγράφου και της δυνάμει αυτών διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του Δήμου Μετεώρων επισπεύσει του Γεωργίου Παπαγεωργίου του Νικολάου 4.-Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 24/2019 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας 5.-Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 1/2020 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καλαμπάκας

6.-Επικύρωση της υπ΄αρ. 42/2020 απόφασης Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό δικηγόρου κατά της Πράξης Επιβολής Προστίμου του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) ΠΔΕΕΣ.

7.-Έγκριση Πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού: «Προμήθειας μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Μετεώρων»

8.-Συγκρότηση επιτροπής  διενέργειας/αξιολόγησης διαγωνισμών  που αφορούν δημόσιες συμβάσεις δασών.

9.-Αίτηση Αφοί Κωτούλα Τεχνική Κατασκευαστική Ο.Ε. (Παράταση εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Βελτίωση Αρδευτικού Δικτύου – Αντιδιαβρωτική Προστασία»

 

Ο Πρόεδρος  της Οικ. Επιτροπής

Θεόδωρος Γ. Αλέκος

  • Γιωργος Παπανικολάου

    Επιτέλους μία πρότασή μου,για την εξοικονόμηση κοστους ηλεκτρικής ενεργειας,μετά από μεγάλη προσπάθεια έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο!!!

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .