Στολίδι που πρέπει να αξιοποιηθεί από τους παράγοντες του Νομού – Το Παλαιοντολογικό Μουσείο της Θεόπετρας άνοιξε τις πύλες του στο κοινό και στο stagonnews

Βαγγέλης Γκιάτας
Βαγγέλης Γκιάτας
11 Νοεμβρίου 2015, 13:30

Είχαμε την χαρά να ξεναγηθούμε στο Μουσείο (Κέντρο Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης Σπηλαίου) , συνοδευόμενοι από τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού κο Ράντο Κώστα.

Οι δύο εργαζόμενοι  μας ξενάγησαν στον χώρο και μας παρουσίασαν τα ευρήματα που ακόμη και σε κάποιον που δεν διαθέτει ιδιαίτερες γνώσεις , ενθουσιάζουν.

To Κέντρο Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης Σπηλαίου Θεόπετρας φιλοξενεί τα ευρήματα των ανασκαφών, οι οποίες διενεργήθηκαν στο σπήλαιο από το 1987 μέχρι και το 2008. Το σπή­λαιο της Θεόπετρας αποτελεί σημαντική προϊ­στορική θέση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, όχι μόνο λόγω των σημαντικών ευρημάτων του, αλλά και λόγω του χρονικού εύρους των επιχώσεών του (περίπου 130,000 χρόνων), που κα­ταδεικνύουν συστηματική χρήση του από τη Μέση Παλαιολιθική έως και το τέλος της Νεο­λιθικής περιόδου.

Το Κέντρο δημιουργήθηκε με σκοπό να αναδει­χθεί η πολιτισμική κληρονομιά του σπηλαίου, αλλά και για να δοθεί η ευκαιρία στους επισκέ­πτες του να εξοικειωθούν με τις έννοιες της αρχαιολογίας και της προϊστορίας.

Μέσα από τους σταθμούς της έκθεσης οι επι­σκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τι είναι το αρχαιολογικό σκάμμα και πώς δημι­ουργούνται οι επιχώσεις μιας αρχαιολογικής θέσης πως η παρουσία των προϊστορικών κάτοικων του σπηλαίου αποτυπώθηκε στο χώμα ποια είδη ανθρώπων έζησαν στην προϊστορική Θεόπετρα και τι υλικά χρησιμοποιούσαν για την παραγωγή του υλικού πολιτισμού τους

πως είναι τα πρώτα προϊστορικά κοσμήματα πώς αντιλαμβάνονταν οι πρόγονοι μας το πέρα­σμα από τη ζωή στο θάνατο ποια είδη φυτών και ζώων συνέθεταν το προϊ­στορικό περιβάλλον του σπηλαίου πώς έμοιαζε ένα συνηθισμένο νεολιθικό νοι­κοκυριό.

Στην ειδική αίθουσα εκπαιδευτικών δραστηριο­τήτων του Κέντρου οι επισκέπτες διαφόρων ηλι­κιών μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες για την ελλαδική προϊστορία και για το σπήλαιο της Θεόπετρας μέσω των διαδραστικών εφαρμο­γών, που δομήθηκαν με τέτοιο τρόπο, ώστε η πληροφορία να συνδυάζεται με το παιχνίδι.

Στο εκπαιδευτικό σκάμμα, που διαμορφώθηκε ειδικά για τους μικρότερους επισκέπτες, τα παι­διά θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν την ανα­σκαφική εμπειρία και να κατανοήσουν τα στά­δια της αρχαιολογικής διαδικασίας.


theopetra moyseio (26) theopetra moyseio (25) theopetra moyseio (24) theopetra moyseio (21) theopetra moyseio (22) theopetra moyseio (20) theopetra moyseio (19)
theopetra moyseio (17) theopetra moyseio (16) theopetra moyseio (15) theopetra moyseio (14) theopetra moyseio (13) theopetra moyseio (12) theopetra moyseio (11) theopetra moyseio (10) theopetra moyseio (9) theopetra moyseio (8) theopetra moyseio (7) theopetra moyseio (6) theopetra moyseio (5) theopetra moyseio (4) theopetra moyseio (2) theopetra moyseio (1)

 

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .