Σύριοι πρόσφυγες-Κίσσιγκερ-Έλλάδα

admin
admin
14 Μαρτίου 2016, 18:56

Έπί   Μ. Άλεξάννδρου συναντήθηκαν οί δύο λαοί και οί Έλληνες στην συνέχεια διαφέντευαν και στην Συρία για 300 περίπου χρόνια με τους διαδόχους του βασιλείς Σέλευκο (Σελεύκεια πόλις) Άντίοχο ( πόλιςΆντιόχεια- Πατρειαρχείο  ‘Αντιοχείας). Συζούσαν οί Σύριοι με τον Έλληνικό πολιτισμό άλλά και  δάνειζαν άπ’ τον άρχαιότατο  ,άξιόλογο πολιτισμό τους (Σαρδανάπαλος) διαμορφώνοντας ένα συνκέρασμα ίσχυρό  και στην έξέλεξη της περιοχής.      Σήμερα το 2016 οί  ύπερήφανοι Σύριοι οί έχοντες ίσως γνώση  της Έληνικής παιδίας και γνωριμίας ήρθαν πρόσφυγες στην Έλλάδα άποδεκατισμένοι άπ’ τα άνθρώπινα έλλατώματα μίσους έκδίκησης έκμετάλλευσης άλλά και άπό φυσικά αίτια κακουχίες πνιγμούς στο Αίγαίο  σάν άποδημητικά πουλιά πού  ίσως ένδημήσουν γιά ( λίγο!;)και στην Έλλάδα. Οί Έλληνες λαός με εύαισθησίες(κλαίνε με δάκρυα βλεποντας το δράμα τους στις είδήσεις)μά και γιατί τούς θυμίζουν παρόμοιες καταστάσεις έξόντωσηςκαί προσφυγιάς (Σούλι, γεννοκτονία των ποντίων, έμφύλιος)τούς ύποδέχθηκαν με άγάπη  αύτοθυσία προκαλώντας τον παγκόσμιο θαυμασμό άλληλεγγύης . Εύπρόσδεκτοι άλλά άνεξήγητο  το πώς και το γιατί.ΆΝ  κάποιοι τους χρησιμοποιούν για τους δικούς τους λόγους;  Είπώθηκε άκουσα ότι ό ύπουργός  έξωτερικών τής΄Αμερικής κ. Κίσσινγκερ  γνωμοδότησε πώς ,<άν θέλουμε να τιθασεύσουμε τους Έλληνες θα πρέπει να περιθωριοποιήσουμε την γλώσσα τους( Ε.Ε.,Άγγλικά }να διαστρεβλώσουμε να άμφισβητήσουμε τήν Ιστορία τους (Σκοπιανοί,Τούρκοι.κ.ά.) να καταπολεμήσουμε την Όρθόδοξή του πίστη σύνδεσμός τους με τους όμόθρησκους. ΠΡΟΣΟΧΉ  (μά τι προτρέπω ό άσήμαντος) μη χρησιμποιήσουν την  άνθρωπιά μας την όμορφιά της ψυχής μας ώς άνύποπτο φονικό εργαλείο εναντίον  μας έκτός αν επαληθευθεί  τό προαναφερόμενό μου ότι στόν Έλληνικό χώρο εύδοκιμούν  μόνο Έλληνες

           14-3- 2016             Μόκας  Χρίστος

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .