Συνεδριάζουν Οικονομική Επιτροπή, Δημοτικό Συμβούλιο και Ποιότητα Ζωής

admin
admin
27 Ιανουαρίου 2017, 15:30

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε  στην 1η  δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας στις  31-01-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα  19,30  στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

Θ Ε Μ Α Τ Α

1.Ανανέωση χρονικής διάρκειας μίσθωσης Σ/Β κινητής τηλεφωνίας KOROMILIX 4173.

2.-Αίτηση  του Γκέκα Κων/νου (κατασκευή κρασπέδων).

3.-Αίτηση της ΡΟΙΚΟΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Καλαμπάκας.

4.-Ανακοίνωση μελέτης περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του τμήματος Καλαμπάκα –Εγνατία του οδικού άξονα Κεντρικής Ελλάδας (Ε65).

5.-Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα.

6.-Αίτηση της ΕΑΣ Καλαμπάκας Μετέωρα.

7.- Επί εγγράφου Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου (διαγραφή τελών).

8.-Εξειδίκευση ΣΑΤΑ.

9.-Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 50& Ο.Τ. 15 στην Τ.Κ. Παναγίας.

10.-Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου στο Ο.Τ. 86 στην Τ.Κ. Καστρακίου.

11.-Αίτηση Γιαννίτση Αριστείδη & Βασιλείου Ψωφάκη (διακοπή της μίσθωσης καταστημάτων στην Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής)

12.-Ανακοίνωση τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων του τμήματος Σήραγγα Κωσταράκου -Παναγιά 

13.-Αίτηση Παπαστεφάνου Στέφανου (παραχώρηση έκτασης για νομιμοποίηση υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας στον οικισμό Αγ. Δημητρίου Τ.Κ. Γαύρου).

14.-Ανανέωση της κατά χρήση δωρεάν παραχώρησης του χώρου στέγασης του Κέντρου Πληροφόρησης Καλλιρρόης Ασπροποτάμου, στη θέση «Τρία Ποτάμια»

15.Αποδοχή και κατανομή πίστωσης για  λειτουργικές δαπάνες των σχολείων.

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού.
 2. Επαναψήφιση πιστώσεων
 3. Έγκριση δαπάνης για ΚΑΠΗ.

19.Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Καλαμπάκας έτους 2017.

 1. Διαγραφή τιμολογίων
 2. Έγκριση Μελέτης του έργου «Διαμόρφωση σιντριβανιού πλατείας Δημουλά».
 3. Έγκριση δαπανών για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων του Δήμου (περίοδος Απόκρεων).

23.Αίτηση του Μορφωτικού Συλλόγου Ξηρόκαμπου (οικονομική ενίσχυση).

 1. Έκφραση απόψεων του δημοτικού συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στο πλαίσιο διαχείρισης του Συνδιακατεχόμενου δάσους Μεγάλης Κερασιάς της Τ.Κ. Μεγ. Κερασιάς του Δήμου Καλαμπάκας, για την περίοδο 2017-2021.
 2. Αίτηση της Τοπικής Κοινότητας Καταφύτου του Δήμου Καλαμπάκας.

26.Αιτήσεις κ. Τσεκούρα Γεώργιου κατοίκου Τ.Κ. Βλαχάβας.

Ο  Πρόεδρος Δ.Σ.

ΧΑΛΑΤΣΑΚΗΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ

πρόσκληση

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 4/2017 δημόσια τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καλαμπάκας την  31ην Ιανουαρίου 2017 ημέρα  Τρίτη και ώρα  07,00  στο  Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Θ Ε Μ Α ΤΑ

1.-Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης αγρού στην θέση «ΟΙΚΙΣΜΟΣ»  της Τ.Κ. Κονισκού

2.-Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην θέση «ΚΟΚΑ» της Τ.Κ. Βασιλικής

3.-Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος (στο πρώην δημαρχείο) της Τ.Κ. Παναγίας

4.-Έγκριση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην  Δυτική πλευρά της Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής

5.-Έγκριση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης Δημοτικού καταστήματος στην κάτω πλατεία της Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής

6.Τροποποίηση Προϋπολογισμού

7.Ορισμός Δικηγόρου για την άσκηση αίτησης αναστολής στην υπόθεση Τσαγκαδόπουλου Σωκράτη.

8.Ορισμός Δικηγόρου για την υπόθεση Κακούσιος Νικόλαος και λοιποί

9.Ορισμός Δικηγόρου για την υπόθεση του πρώην Δήμου Κλεινοβού και ήδη Δήμου Καλαμπάκας κατά του Ελληνικού Δημοσίου για την ακύρωση απόφασης του Νομάρχη Τρικάλων.

10.Ορισμός Δικηγόρου για υπόθεση Βούκια Γεωργίου κατά της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καλαμπάκας

11.Διορισμός Δικηγόρου για την υπόθεση Τούλα Κωνσταντίνου.

12.Έγκριση συμπληρωματικής αμοιβής δικηγόρου που αφορά τον διορισμό Δικηγόρου για την υπόθεση Ιωάννη Θεοδώρου.

 1. Δεσμεύσεις πιστώσεων.
 2. Έγκριση τεχνικής έκθεσης του έργου « Κατασκευή μονοπατιού» ανάθεση αυτού.
 3. Έγκριση τεχνικής έκθεσης του έργου « Έργα καλλωπισμού χωριού Πολυθέας» ανάθεση αυτού.

  Ο Πρόεδρος  της Οικ. Επιτροπής

 Χρήστος Παπαγεωργίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 1η δημόσια τακτική συνεδρίαση της Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμπάκας την 31-Ιανουαρίου-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 7,15 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

Θ Ε Μ Α Τ Α

1.-Ανακοίνωση μελέτης περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του τμήματος Καλαμπάκα –Εγνατία του οδικού άξονα Κεντρικής Ελλάδας (Ε65)

2.-Ανακοίνωση τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων του τμήματος Σήραγγα Κωσταράκου -Παναγιά 

3.-Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 50 & Ο.Τ. 15 στην Τ.Κ. Παναγίας

4.-Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου στο Ο.Τ. 86 στην Τ.Κ. Καστρακίου

 Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Φροσυνάκη Μαρία

πρόσκληση

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 5/2017 δημόσια τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καλαμπάκας την  31ην Ιανουαρίου 2017 ημέρα  Τρίτη και ώρα  21:00  στο  Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Θ Ε Μ Α ΤΑ

 1. Δεσμεύσεις πιστώσεων.

 Ο Πρόεδρος  της Οικ. Επιτροπής

Χρήστος Παπαγεωργίου

 

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .