Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας και η Οικονομική επιτροπή

29 Μαΐου, 2015 15:19 Επιμέλεια: /

simboylios sept 2014 2_002_DCE

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 8η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας στις 3-Ιουνίου-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20,00 στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.-Ανταλλαγή ιδιωτικών εκτάσεων οι οποίες θίγονται από την κατασκευή του φράγματος στη θέση «Μουσείο» της Τ.Κ. Κονισκού Δήμου Καλαμπάκας με δημοτικές εκτάσεις.
2.-Αίτηση Μπουκουβάλα Ευθύμιου (παραχώρηση έκτασης στην Τ.Κ. Βλαχάβας του Δήμου Καλαμπάκας για νομιμοποίηση υφιστάμενων πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων).
3.-Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2015.
4.-Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικ. Έτους 2015.
5.-Αίτηση Φιλίππου Όλγας (για παράταση μίσθωσης Δημοτικής Έκτασης στην Τ.Κ.Βασιλικής).
6.-Αίτηση χορήγησης δικαιώματος διέλευσης της Rural connect –ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ (αρ.πρωτ. 6877, 6882 και 9576/15 αιτήσεις).
7.-Αίτηση χορήγησης δικαιώματος διέλευσης της Rural connect –ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ (αρ.πρωτ. 4951/2015 αίτηση).
8.-Έκφραση απόψεων επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του συνιδιόκτητου δάσους «Γεωργίτσας» όρια δ.δ. Αγναντιάς για το διαχειριστικό έτος 2015.
9.-Αίτηση ΤG.S Travel Agency.
10.-Αίτηση meteora thrones.
11.-Αίτηση ΚΤΕΛ Α.Ε.
12.-Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 21/2015 απόφαση Δ.Σ. με θέμα: «Σύσταση Διαχειριστικής Επιτροπής κληροδοτήματος Ευσεβίου ή Βαϊου Κων/νου Ντούλα».
13.-Αίτηση – πρόταση του κ. Γιάννη Αλμπάνη
14.-Αίτηση ΟΤΕ ΑΕ.
15.-ΦΟΠ (επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού)
16.-Αίτηση Μορφωτικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Φλαμπουρεσίου για παραχώρηση αίθουσας Δημοτικού Σχολείου Φλαμπουρεσίου για τις ανάγκες του συλλόγου.
17.-Σύναψη σύμβασης παραχώρησης με αντάλλαγμα του σταθμού σταθερής τηλεφωνίας του ΟΤΕ με κωδική ονομασία «ΛΟΓΓΑΣ Τ/Σ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – 0500070» στο Ν.Τρικάλων.
18.-Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού για την αποκομιδή απορριμμάτων
19.-Έγκριση μελέτης «Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Καστανιάς Δήμου Καλαμπάκας.
20-Έγκριση μελέτης «Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Μαλακασίου Δήμου Καλαμπάκας.
21.-Έγκριση μελέτης «Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Τυμφαίων Δήμου Καλαμπάκας.
22.-Έγκριση μελέτης «Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Κλεινοβού Δήμου Καλαμπάκας.
23.-Έγκριση μελέτης «Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Ασπροποτάμου Δήμου Καλαμπάκας.
24.-Έγκριση μελέτης «Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Χασίων Δήμου Καλαμπάκας.
25.-Έγκριση μελέτης «Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Βασιλικής Δήμου Καλαμπάκας.
26.-Έγκριση μελέτης «Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Καλαμπάκας Δήμου Καλαμπάκας.
27.-Οικονομική ενίσχυση
28.-Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών δίμηνης χρονικής διάρκειας
29.-Έγκριση δαπανών των εκδηλώσεων του «ΜΕΤΕΩΡΑ ΤΕΧΝΗΣ».
30.-Εγκατάσταση γραμμής Internet στο χώρο προβολής, στα πλαίσια του έργου: «Ψηφιακή Προβολή της Ιστορίας & του Πολιτισμού των Μετεώρων και Ολύμπου–Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Προορισμών Περιφέρειας Θεσσαλίας».
31.-Τροποποίηση προϋπολογισμού περί ένταξης εσόδων – εξόδων των κληροδοτημάτων στον προϋπολογισμό του Δήμου
32.-Χορήγηση του υπόλοιπου της οριακής προθεσμίας περαίωσης του
έργου: «Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Γενικού Λυκείου Καλαμπάκας»
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΧΑΛΑΤΣΑΚΗΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ

Π ΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 6η δημόσια τακτική συνεδρίαση της Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμπάκας την 3-Ιουνίου-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 7,15 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.
Θ Ε Μ Α Τ Α

1.-Προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Αφροδίτη Αποστόλου Τ.Κ. Χρυσομηλέας)
2.-Περί ανταλλαγής ιδιωτικών εκτάσεων οι οποίες κατακλύζονται από το φράγμα στη θέση «Μουσείο» της Τ.Κ. Κονισκού»

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δημήτριος Βουρλίτσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 12/2015 δημόσια τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καλαμπάκας την 3-Ιουνίου-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19,30 στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.
Θ Ε Μ Α ΤΑ

1.-Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού καυσοξύλευσης ατομικών αναγκών δάσους της Τ.Κ. Διάβας
2.-Έγκριση τεχνικής έκθεσης του έργου: «Βελτίωση υποδομών κοιμητηρίων Δ.Ε. Βασιλικής» και απ’ ευθείας ανάθεση
3.-Ορισμός δικηγόρου (υπόθεση Στέργιου Θώμου)
4.-Ορισμός δικηγόρου (υπόθεση Δήμητρας Μπακάλη)
5.-Έγκριση πρακτικών Ι & ΙΙ, διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων
6.-Αποδέσμευση πιστώσεων
7.-Τροποποίηση προϋπολογισμού
8.-Τροποποίηση προϋπολογισμού περί ένταξης εσόδων – εξόδων των κληροδοτημάτων στον προϋπολογισμό του Δήμου
9.-Δέσμευση πιστώσεων
10.-Ορισμός δικηγόρου (υπόθεση Μπριάζα – Νομική υπεράσπιση Κωστούλα & Καλτσούδα)
Ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής
Χρήστος Παπαγεωργίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 13/2015 δημόσια τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καλαμπάκας την 3-Ιουνίου-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 21,00 στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

Θ Ε Μ Α ΤΑ

1.-Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου «Αποκομιδή απορριμμάτων των Δ.Ε. Καστανιάς του Δήμου Καλαμπάκας»
2.-Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου «Αποκομιδή απορριμμάτων των Δ.Ε. Μαλακασίου του Δήμου Καλαμπάκας»
3.-Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου «Αποκομιδή απορριμμάτων των Δ.Ε. Τυμφαίων του Δήμου Καλαμπάκας»
4.-Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου «Αποκομιδή απορριμμάτων των Δ.Ε. Κλεινοβού του Δήμου Καλαμπάκας»
5.-Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου «Αποκομιδή απορριμμάτων των Δ.Ε. Ασπροποτάμου του Δήμου Καλαμπάκας»
6.-Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου «Αποκομιδή απορριμμάτων των Δ.Ε. Χασίων του Δήμου Καλαμπάκας»
7.-Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου «Αποκομιδή απορριμμάτων των Δ.Ε. Βασιλικής του Δήμου Καλαμπάκας»
8.-Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου «Αποκομιδή απορριμμάτων των Δ.Ε. Καλαμπάκας του Δήμου Καλαμπάκας»

Ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

Χρήστος Παπαγεωργίου

ΔΕΝ ΥΙΟΘΕΤΟYΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛIΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΣΤΟΛΟΓIΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟEΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΡΤHΣΕΙΣ. ΑΥΤO ΤΟ ΑΦHΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΡIΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ. ΕΛΕYΘΕΡΑ ΜΠΟΡΕIΤΕ ΝΑ ΣΤΕIΛΕΤΕ ΠΡΟΣ ΑΝAΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΚH ΣΑΣ AΠΟΨΗ.ΣΕ ΠΕΡIΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠAΡΞΕΙ ΑΝAΡΤΗΣΗ, ΤΗΣ ΟΠΟIΑΣ ΕIΣΤΕ ΚAΤΟΧΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜAΤΩΝ, H ΠΟΥ ΘIΓΕΣΤΕ ΑΠO ΑΥΤH, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝHΣΤΕ AΜΕΣΑ ΜΑΖI ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑIΤΗΤΗ ΔΙOΡΘΩΣΗ. ΕAΝ EΧΕΙ ΣΥΜΒΕI ΚAΤΙ ΑΠO ΤΑ ΠΑΡΑΠAΝΩ ΔΕΝ ΘΑ EΧΕΙ ΓIΝΕΙ ΕΣΚΕΜΜEΝΑ. ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕYΟΥΝ ΣΧOΛΙΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΟYΝΤΑΙ OΠΩΣ ΕIΝΑΙ ΕΥΠΡΕΠΕIΣ ΣΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟYΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΕYΓΟΝΤΑΣ YΒΡΕΙΣ.

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Αρχή Σελίδας

© 2011 - 2015 StagonNews

Powered by NikosPap. Hosted by Fusioned.