Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας και η Οικονομική επιτροπή

admin
admin
29 Μαΐου 2015, 15:19

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 8η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας στις 3-Ιουνίου-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20,00 στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.-Ανταλλαγή ιδιωτικών εκτάσεων οι οποίες θίγονται από την κατασκευή του φράγματος στη θέση «Μουσείο» της Τ.Κ. Κονισκού Δήμου Καλαμπάκας με δημοτικές εκτάσεις.
2.-Αίτηση Μπουκουβάλα Ευθύμιου (παραχώρηση έκτασης στην Τ.Κ. Βλαχάβας του Δήμου Καλαμπάκας για νομιμοποίηση υφιστάμενων πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων).
3.-Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2015.
4.-Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικ. Έτους 2015.
5.-Αίτηση Φιλίππου Όλγας (για παράταση μίσθωσης Δημοτικής Έκτασης στην Τ.Κ.Βασιλικής).
6.-Αίτηση χορήγησης δικαιώματος διέλευσης της Rural connect –ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ (αρ.πρωτ. 6877, 6882 και 9576/15 αιτήσεις).
7.-Αίτηση χορήγησης δικαιώματος διέλευσης της Rural connect –ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ (αρ.πρωτ. 4951/2015 αίτηση).
8.-Έκφραση απόψεων επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του συνιδιόκτητου δάσους «Γεωργίτσας» όρια δ.δ. Αγναντιάς για το διαχειριστικό έτος 2015.
9.-Αίτηση ΤG.S Travel Agency.
10.-Αίτηση meteora thrones.
11.-Αίτηση ΚΤΕΛ Α.Ε.
12.-Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 21/2015 απόφαση Δ.Σ. με θέμα: «Σύσταση Διαχειριστικής Επιτροπής κληροδοτήματος Ευσεβίου ή Βαϊου Κων/νου Ντούλα».
13.-Αίτηση – πρόταση του κ. Γιάννη Αλμπάνη
14.-Αίτηση ΟΤΕ ΑΕ.
15.-ΦΟΠ (επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού)
16.-Αίτηση Μορφωτικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Φλαμπουρεσίου για παραχώρηση αίθουσας Δημοτικού Σχολείου Φλαμπουρεσίου για τις ανάγκες του συλλόγου.
17.-Σύναψη σύμβασης παραχώρησης με αντάλλαγμα του σταθμού σταθερής τηλεφωνίας του ΟΤΕ με κωδική ονομασία «ΛΟΓΓΑΣ Τ/Σ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – 0500070» στο Ν.Τρικάλων.
18.-Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού για την αποκομιδή απορριμμάτων
19.-Έγκριση μελέτης «Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Καστανιάς Δήμου Καλαμπάκας.
20-Έγκριση μελέτης «Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Μαλακασίου Δήμου Καλαμπάκας.
21.-Έγκριση μελέτης «Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Τυμφαίων Δήμου Καλαμπάκας.
22.-Έγκριση μελέτης «Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Κλεινοβού Δήμου Καλαμπάκας.
23.-Έγκριση μελέτης «Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Ασπροποτάμου Δήμου Καλαμπάκας.
24.-Έγκριση μελέτης «Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Χασίων Δήμου Καλαμπάκας.
25.-Έγκριση μελέτης «Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Βασιλικής Δήμου Καλαμπάκας.
26.-Έγκριση μελέτης «Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Καλαμπάκας Δήμου Καλαμπάκας.
27.-Οικονομική ενίσχυση
28.-Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών δίμηνης χρονικής διάρκειας
29.-Έγκριση δαπανών των εκδηλώσεων του «ΜΕΤΕΩΡΑ ΤΕΧΝΗΣ».
30.-Εγκατάσταση γραμμής Internet στο χώρο προβολής, στα πλαίσια του έργου: «Ψηφιακή Προβολή της Ιστορίας & του Πολιτισμού των Μετεώρων και Ολύμπου–Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Προορισμών Περιφέρειας Θεσσαλίας».
31.-Τροποποίηση προϋπολογισμού περί ένταξης εσόδων – εξόδων των κληροδοτημάτων στον προϋπολογισμό του Δήμου
32.-Χορήγηση του υπόλοιπου της οριακής προθεσμίας περαίωσης του
έργου: «Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Γενικού Λυκείου Καλαμπάκας»
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΧΑΛΑΤΣΑΚΗΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ

Π ΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 6η δημόσια τακτική συνεδρίαση της Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμπάκας την 3-Ιουνίου-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 7,15 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.
Θ Ε Μ Α Τ Α

1.-Προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Αφροδίτη Αποστόλου Τ.Κ. Χρυσομηλέας)
2.-Περί ανταλλαγής ιδιωτικών εκτάσεων οι οποίες κατακλύζονται από το φράγμα στη θέση «Μουσείο» της Τ.Κ. Κονισκού»

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δημήτριος Βουρλίτσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 12/2015 δημόσια τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καλαμπάκας την 3-Ιουνίου-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19,30 στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.
Θ Ε Μ Α ΤΑ

1.-Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού καυσοξύλευσης ατομικών αναγκών δάσους της Τ.Κ. Διάβας
2.-Έγκριση τεχνικής έκθεσης του έργου: «Βελτίωση υποδομών κοιμητηρίων Δ.Ε. Βασιλικής» και απ’ ευθείας ανάθεση
3.-Ορισμός δικηγόρου (υπόθεση Στέργιου Θώμου)
4.-Ορισμός δικηγόρου (υπόθεση Δήμητρας Μπακάλη)
5.-Έγκριση πρακτικών Ι & ΙΙ, διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων
6.-Αποδέσμευση πιστώσεων
7.-Τροποποίηση προϋπολογισμού
8.-Τροποποίηση προϋπολογισμού περί ένταξης εσόδων – εξόδων των κληροδοτημάτων στον προϋπολογισμό του Δήμου
9.-Δέσμευση πιστώσεων
10.-Ορισμός δικηγόρου (υπόθεση Μπριάζα – Νομική υπεράσπιση Κωστούλα & Καλτσούδα)
Ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής
Χρήστος Παπαγεωργίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 13/2015 δημόσια τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καλαμπάκας την 3-Ιουνίου-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 21,00 στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

Θ Ε Μ Α ΤΑ

1.-Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου «Αποκομιδή απορριμμάτων των Δ.Ε. Καστανιάς του Δήμου Καλαμπάκας»
2.-Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου «Αποκομιδή απορριμμάτων των Δ.Ε. Μαλακασίου του Δήμου Καλαμπάκας»
3.-Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου «Αποκομιδή απορριμμάτων των Δ.Ε. Τυμφαίων του Δήμου Καλαμπάκας»
4.-Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου «Αποκομιδή απορριμμάτων των Δ.Ε. Κλεινοβού του Δήμου Καλαμπάκας»
5.-Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου «Αποκομιδή απορριμμάτων των Δ.Ε. Ασπροποτάμου του Δήμου Καλαμπάκας»
6.-Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου «Αποκομιδή απορριμμάτων των Δ.Ε. Χασίων του Δήμου Καλαμπάκας»
7.-Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου «Αποκομιδή απορριμμάτων των Δ.Ε. Βασιλικής του Δήμου Καλαμπάκας»
8.-Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου «Αποκομιδή απορριμμάτων των Δ.Ε. Καλαμπάκας του Δήμου Καλαμπάκας»

Ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

Χρήστος Παπαγεωργίου

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .