Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας , η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής – Τα θέματα

admin
admin
14 Δεκεμβρίου 2015, 12:05

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 15η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας στις  16-12-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

ΘΕΜΑΤΑ

1.-Έκφραση απόψεων για απαγόρευση βοσκής στο δημοτικό δάσος του Τ.Δ. Ανηλίου Δήμου Μετσόβου.

2.-Αίτηση Αθανασίου Χούτου (παραχώρηση έκτασης 1 στρ. για νομιμοποίηση υφιστάμενων σταυλικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Βασιλικής)

3.-Εκμίσθωση δημοτικών αγρών στην θέση Γκουργκούλι & Γκιάτα της Τ.Κ. Σκεπαρίου.

4.-Εκμίσθωση δημοτικού αγρού στην θέση Τζιώρτζες  της Τ.Κ. Αγναντιάς.

5.-Εκμίσθωση δημοτικού αγρού στην θέση Μπάλτα του οικισμού Αγ. Δημητρίου Τ.Κ. Γάβρου.

6.-Αίτηση Αθανασίου Παππά – Λύση σύμβασης εκμίσθωσης δημοτικού αγρού στην Θέση «ΚΟΥΦΙΟΣ» της Τ.Κ. Θεόπετρας

7.-Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή:

Α) Συμβολαίων εξοφλημένων οικοπέδων της Τ.Κ. Παναγίας

Β) Συμβολαίων εξόφλησης πιστωμένου τιμήματος παλιών συμβολαίων και άρσης  διαλυτικής αίρεσης οικοπέδων Τ.Κ. Παναγίας». (348/2011)

8.-Αποδοχή πίστωσης ποσού 75.530,00€ για ανάγκες των σχολείων Δ’ Κατανομή

9.-Αίτηση Εκπροσώπου Τ.Κ. Τρυγόνας (χορήγηση δύο κιοσκίων από το Δασαρχείο)

10.-Απόφαση  7/2015 της Τ.Κ. Παναγίας (Αίτηση Λάππα Θεοδώρου για διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου)

11. Έγκριση  τοπικού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων .

12.-Έγκριση έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής σε βάρος Κρυστάλλως Κοντογιάννη.

13.-Έγκριση έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής σε βάρος Γεωργίου Τζιώλη.

14.-Έγκριση έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής σε βάρος κληρονόμων Θεοδώρου Δ. Κανάτα

15.- Έγκριση έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής σε βάρος κληρονόμων Ευθ. Τζιώλη.

16.-Αίτηση της Ντόκου Όλγας (παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου με το ν. 4257/2014.

17. Αίτηση ΟΤΕ

18.-Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Καλαμπάκας οικ. Έτους 2016

19.-Απόφαση 12/2015 της Τ.Κ. Μαυρελίου (χορήγηση 12 παγκακίων από το Δασαρχείο)

20.-Έγκριση δαπανών για αγορά τροφίμων τα οποία θα διατεθούν σε ευπαθή άτομα του Δήμου μας

21.-Έγκριση δαπανών Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων

22.-Έγκριση δαπανών βράβευσης μαθητών του Δήμου μας

23.-Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας του κτιρίου Βλαχάβειου γυμναστηρίου Καλαμπάκας»

24.-Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου: «Βελτίωση υποδομών ύδρευσης Δήμου Καλαμπάκας»

25.-Ορισμός ορκωτών λογιστών για εκκαθάριση της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ «ΚΟΙ.Δ.Ε.ΚΑ»

26.-Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Ευσέβιου Ντούλα Τ.Κ Καταφύτου  οικονομικού έτους 2016

27.-Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Ευσέβιου Ντούλα Τ.Κ Καλλιρρόης   οικονομικού έτους 2016

28.-Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Αγγελικής Βεληγκέκα  Τ.Κ Πολυθέας οικονομικού έτους 2016

29.-Ορισμός επιτροπής για οριστική παραλαβή του έργου: «Εξοπλισμός υδρευτικής γεώτρησης και κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού Τ.Κ. Κακοπλευρίου Δήμου Καλαμπάκας»

30.-Ορισμός επιτροπής για οριστική παραλαβή του έργου: «Διαμόρφωση χώρων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους οικισμών ορεινής Καλαμπάκας»

31.-Έγκριση 1)Αρχιτεκτονικής και 2)Ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης του έργου «Βελτίωση – ανάπλαση χώρου Ο.Τ. 187 Πόλης Καλαμπάκας»

32.-Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση παλαιού τυροκομείου Θεόπετρας σε κτίριο για κοινωφελή χρήση»

33.-Τροποποίηση προϋπολογισμού για το έργο «Μουσείο της Φύσης – Κέντρο ενημέρωσης στο Δ.Δ. Μαλακασίου»

34.-Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 .

35.-Επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού

 Πρόεδρος Δ.Σ.

ΧΑΛΑΤΣΑΚΗΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ

 

Πρόσκληση

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 27η δημόσια τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καλαμπάκας στις  16-12-2015 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 9 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

Θ Ε Μ Α ΤΑ

1. -Απευθείας ανάθεση Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας περιοχών εντός ορίων οικισμών Δ.Ε. Καλαμπάκας που δεν διαθέτουν Σχέδιο Διανομής  ή Σχέδιο Πόλης προϋπολογισμού 11.070,00 €

2.-ΦΟΠ Λύκειο  (Δ.Κ. Καλαμπάκας) (1.579,32).

3.-Έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού εκμίσθωσης  αγρού στην θέση Τζιώρτζες της Τ.Κ. Αγναντιάς.

4.-Έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού εκμίσθωσης  αγρού στη θέση  Μπάλτα του οικισμού Αγ. Δημητρίου Τ.Κ. Γάβρου.

5.-Έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού εκμίσθωσης  αγρού στη θέση  θέση Γκουργκούλι & Γκιάτα της Τ.Κ. Σκεπαρίου.

6.-Τροποποίηση των τευχών δημοπρασίας του έργου: «Εξοπλισμός διαχείρισης αστικών απορριμμάτων (σάρωθρο) Δήμου Καλαμπάκας».

πρόσκληση

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 26η δημόσια τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καλαμπάκας στις  16-12-2015 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 7μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

Θ Ε Μ Α ΤΑ

1.-Περί Έγκρισης προϋπολογισμού κληροδοτήματος Ευσεβίου Ντούλα της  Τ. Κ. Καταφύτου  οικ.έτους 2016

2.-Περί Έγκρισης προϋπολογισμού κληροδοτήματος Ευσεβίου Ντούλα της  Τ. Κ. Καλλιρρόης  οικ. έτους 2016

3.-Περί έγκρισης Προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Αγγελικής Βεληγκέκα Τ.Κ. Πολυθέας οικ. έτους 2016

4.-Έγκριση πρακτικού και εξέταση ενστάσεων για την προμήθεια «Εξοπλισμός διαχείρισης αστικών απορριμμάτων (σάρωθρο) Δήμου Καλαμπάκας»

5-Τροποποίηση προϋπολογισμού

6.-Δέσμευση πιστώσεων.

7.-Έγκριση προσχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016

                              

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 11η δημόσια τακτική συνεδρίαση της Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμπάκας την 16ην Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη ώρα 6,30 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

Θ Ε Μ Α Τ Α

1.-Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων

2.-Προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Αθανάσιος Τσιατσιούλης  Τ.Κ. Χαλικίου)

3.-Άδεια χρήσης Μουσικών οργάνων (Χρήστος Λαζαριώτης)ΤΚ Καστρακίου

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 Δημήτριος Βουρλίτσης

 

 

 

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .