Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας και η Οικονομική Επιτροπή

admin
admin
9 Οκτωβρίου 2015, 11:17

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 13η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας στις 13-10-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 8 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

Θ Ε Μ Α Τ Α
1.-Εκχώρηση αντικειμένου σύμβασης «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Ασπροποτάμου».
2.-Αίτηση της Γεωργίας Γιουβρή (Λύσης σύμβασης εκμίσθωσης Δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής)
3.-Αίτηση του Ιωάννη Τέγου (Μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος).
4.-Έγκριση δαπάνης ποσού 300,00€ για την απονομή του βραβείου του ιδρύματος Μιλτιάδης Πατραμάνης της Τ.Κ. Αμπελοχωρίου
5.-Έκθεση επιτόπιου ελέγχου στον βοσκότοπο του οικισμού Αγίας Τριάδας της Τ.Κ. Φλαμπουρεσίου (επιβολή προστίμου στον Τσεκούρα Κων/νο και Τσεκούρα Νικόλαο)
6.-Έκθεση επιτόπιου ελέγχου στον βοσκότοπο της Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Καλαμπάκας (επιβολή προστίμου στον Δημήτριο Δήμου)
7.-Έκθεση επιτόπιου ελέγχου στον βοσκότοπο της Τ.Κ. Κλεινού Δήμου Καλαμπάκας (επιβολή προστίμου στον Αθανάσιο Καρπούζη)
8.-Αίτηση του Κόννη Γεωργίου (παραχώρηση δημοτικής έκτασης για νομιμοποίηση υφιστάμενων σταβλικών εγκαταστάσεων)
9.-Αίτηση της Μπούμπα Χρυσούλας (παραχώρηση δημοτικής έκτασης για νομιμοποίηση υφιστάμενων σταβλικών εγκαταστάσεων).
10.-Αίτηση του Κουβάτα Νικόλαου (παραχώρηση δημοτικής έκτασης για νομιμοποίηση υφιστάμενων σταβλικών εγκαταστάσεων)
11.-Χορήγηση αδείας πωλητή λαϊκών αγορών στους παραγωγούς (Λιάσκο Θωμά και Ζαρακότα Κων/νο).
12.-Αίτηση του Χαράλαμπου Μεσιάκα (Λύση σύμβασης εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης)
13.-Αίτηση της Θεοδώρας Λαιμοδέτη (για παραχώρηση θέσης πάρκινγκ στην οδό Καλοστύπη).
14.-Αίτηση ΟΤΕ Α.Ε.
15.-Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση υπάρχοντος μονοπατιού από Άγιο Αντώνιο μέχρι Αγλύστρα (Μαντρί)».
16.-Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση οδικού δικτύου οικισμών Δ.Ε. Χασίων.
17.-Έγκριση τελικού & τακτοποιητικού 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου: «Αγροτική Οδοποιία σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Τυμφαίων».
18.-Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίου από Ε.Ο Τρικάλων – Ιωαννίνων μέχρι εθνικό στάδιο Καλαμπάκας».
19.-Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στην Τ.Κ. Καστρακίου και στο Ο.Τ. 59.
20.-Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στην Τ.Κ. Καστρακίου στα Ο.Τ.Γ46- Γ47
21.-Έγκριση προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση δημοτικού οδικού δικτύου στις Δ.Ε. Καλαμπάκας και Χασίων».
22.-Απόφαση 4/2015 της Τ.Κ. Περιστέρας (Για την χορήγηση ξύλινων ειδών από το Δασαρχείο Καλαμπάκας)
23.-Αποδοχή πίστωσης για την καταβολή της εκλογικής αποζημίωσης – τροποποίηση προϋπολογισμού
24.-Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του ταξιδίου εξοικείωσης δημοσιογράφων στα Μετέωρα.
25.-Συνδιοργάνωση από τον Δήμο και τον ΣΚΑΜ αθλητικών εκδηλώσεων (μετεωρίτικος δρόμος).
26.-Έγκριση δαπανών που θα πραγματοποιηθούν για εκδηλώσεις του Δήμου.
27.-Έγκριση της υπ.αριθμ. 63/2015 απόφαση του ΟΠΕΤΑΚ περί τροποποίηση προϋπολογισμού.
28.-Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικ. Έτους 2015.
39.-Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015.
30.-Επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού
31.-Έγκριση παράτασης προμήθειας ειδών παντοπωλείου, σύμφωνα με το 6ο άρθρο της σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων και όχι περισσότερο από δύο μήνες.
32.-Κατάργηση Κοινωφελούς Επιχείρησης (Μεταφορά προσωπικού και ενσωμάτωση δραστηριοτήτων στο Δήμο).
33.-Κατάργηση του Ο.Π.Ε.Τ.Α.Κ. (Μεταφορά προσωπικού και ενσωμάτωση δραστηριοτήτων στο Δήμο).
34.-Διενέργεια δημοπρασίας για τις συστάδες 11α, 11β, 12α, 12β, 13α και 13β του διακατεχόμενου δάσους Αμαράντου ως έκτακτη κάρπωση.
35.-Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση οδού Κ. Οικονόμου».

Πρόεδρος Δ.Σ.

ΧΑΛΑΤΣΑΚΗΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 21/2015 δημόσια τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καλαμπάκας την 13ην Οκτωβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 19,30 στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.
Θ Ε Μ Α ΤΑ
1.-Περί ρύθμισης οφειλής ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλου του Δήμου μας.
2.-Ορισμός δικηγόρου (Υπόθεση Μάρκου Ανδρέα κ.λ.π.)
3.-Ορισμός δικηγόρου (Υπόθεση Συντζερμά Όλγας κ.λ.π.)
4.-Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπράτησης εκμίσθωσης υλοτομίας για τις συστάδες 11α, 11β, 12α, 12β, 13α και 13β ξυλείας ελάτης του διακατεχόμενου δάσους Αμαράντου από έκτακτη κάρπωση
5-Τροποποίηση προϋπολογισμού
6.-Δέσμευση πιστώσεων.
Ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

Χρήστος Παπαγεωργίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 10η δημόσια τακτική συνεδρίαση της Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμπάκας την 13- Οκτωβρίου-2015 ημέρα Τρίτη ώρα 7 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

Θ Ε Μ Α Τ Α

1.-Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Παπαβασιλείου Κων/νου (1ο χιλ, Θεόπετρας Κονισκού).
2.-Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Καραγιάννη Ιωάννη (Τ.Κ. Βασιλικής).
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δημήτριος Βουρλίτσης

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .