Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας και η Οικονομική επιτροπή – Ανάμεσα στα θέματα και η συζήτηση για τη γέφυρα της Διάβας

admin
admin
25 Ιανουαρίου 2016, 11:12

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 1η  δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας στις  29-1-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα  19,00  στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

Θ Ε Μ Α Τ Α

1.Ενημερωτική συζήτηση για την ζημιά που υπέστη η γέφυρα Διάβας και των ενεργειών που γίνονται για την αποκατάσταση της.

2. Συζήτηση για τις  αγροτικές κινητοποιήσεις

3.-Απόφαση υπ.αριθμ.6/2015 της Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής (σχετικά με την εκμίσθωση Δημοτικού στάβλου)

4.-Εγγραφή του Δήμου και του ΚΑΠΗ Δήμου Καλαμπάκας ως συνδρομητών στις εφημερίδες ΕΡΕΥΝΑ  & ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ.

5.-Αίτηση Παπαστεφάνου Ηλία (παραχώρηση έκτασης για νομιμοποίηση υφισταμένων σταβλικών εγκαταστάσεων στο οικισμό Αγίου Δημητρίου της Τ.Κ. Γάβρου)

6.-Αίτηση Rinkeviciute Reda (Παραχώρηση έκτασης για νομιμοποίηση  υφιστάμενων σταβλικών εγκαταστάσεων στην Δ.Κ. Καλαμπάκας)

7.-Εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης τεσσάρων στρεμμάτων στην θέση «Ζίγρα», Τ.Κ. Οξύνειας.

8.-Απόφαση  υπ.αριθμ. 1/2016 του Εκπροσώπου της Τ.Κ. Ανθούσας (Καθορισμός βοσκοτόπου)

9.-Συγκρότηση Επιτροπών των άρθρων 1 και 7 του Π. Δ. 270/81 για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων ή ακινήτων  του Δήμου

10.-Παράταση εργασιών του έργου «αισθητική αναβάθμιση οικισμών Δ.Καλαμπάκας».

11. Ορισμός Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Βελτίωση βατότητας δημοτικών οδών στις Δ.Ε. Καστανιάς και Χασίων».

12.Εξεύρεση χώρων για στέγαση υπηρεσιών του Δήμου

13. Εξειδίκευση ΣΑΤΑ.

14. Περί ορισμού νόμιμου εκπροσώπου και εξουσιοδότηση του για  την υπογραφή Σύμβασης με την ΕΕΤΑΑ της πρόσκλησης με αριθμ. 2100/16-7-15 για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ».

15. Μεταφορά στο Δήμο τωνς αρμοδιότητων των δομών:

1)  ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

α) Βρεφονηπιακός Σταθμός «Αγιος Βησσαρίων Καλαμπάκας»

β) Παιδικός Σταθμός Χρυσομηλιάς.

2) Ο.Π.Ε.Τ.Α.Κ.

α) 1ος Βρεφονηπιακής Σταθμός Καλαμπάκας.

β) 3ος  Παιδικός Σταθμός Καλαμπάκας

γ) Παιδικός Σταθμός Βασιλικής.

16. Περί ενεχυρίασης και έγκρισης εγγυητικών επιστολών.

17. Ορισμός Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Βελτίωση υποδομών ύδρευσης Δήμου Καλαμπάκας».

18. Ορισμός Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση οδού προς πλατεία Αγιάν».

19. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016.

20. Δεσμεύσεις πιστώσεων.

21. Απόφαση υπ.αριθμ. 1/2016 της Τ.Κ. Γερακαρίου του Δήμου Καλαμπάκας (ενοικίαση κοινοτικού γραφείου για χρήση ως οικία στην Τ.Κ. Γερακαρίου).

 Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 ΧΑΛΑΤΣΑΚΗΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ

 

πρόσκληση

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 2/2016 δημόσια τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καλαμπάκας την  29ην Ιανουαρίου 2016 ημέρα  Παρασκευή και ώρα  18,30  στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα..

Θ Ε Μ Α ΤΑ

1.-Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016.

2.- Δεσμεύσεις πιστώσεων

3.- Περί συγκροτήσεως επιτροπής αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμών, απευθείας ανάθεσης και διενέργειας διαγωνισμών ΕΚΠΟΤΑ (άρθρο 46 της αριθ. 11389/93 απόφασης Υπουργού Εσωτερικών).

4.- Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού  εκμίσθωση δημοτικού αγρού στην θέση «Τζιώρτζες» της Τ.Κ. Αγναντιάς.

5.- Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού  εκμίσθωση δημοτικού αγρού στην θέση «Γκιάτα» της Τ.Κ. Σκεπαρίου.

 Ο Πρόεδρος  της Οικ. Επιτροπής                                                      

 Χρήστος Παπαγεωργίου 

 

  • ΟΧΙάς

    Για την ζημιά που υπέστη ο αγωγός λυμάτων Διάβας ντιπ κουβέντα.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .