Συνεδριάζει το Δ.Σ. και η οικονομική επιτροπή του Δήμου Καλαμπάκας

admin
admin
31 Ιουλίου 2015, 12:47

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 11η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας στις 4-8-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 8 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.
Θ Ε Μ Α Τ Α
1.-Αίτηση Σωτηρίου Δημητρίου (παραχώρηση έκτασης για νομιμοποίηση υφιστάμενων σταυλικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Διάβας).
2.-Αίτηση της RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ (χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης στην Τ.Κ. Ασπροκκλησιάς).
3.-Έκφραση απόψεων του δημοτικού συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του Δημοσίου Δάσους Αγιοφύλλου για τα έτη 2015-2024.
4.-Έγκριση της υπ’ αριθμ. 53/2015 απόφασης του ΟΠΕΤΑΚ (Περί τροποποίησης του προϋπολογισμού 2015)
5.-Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση Δημοτικού Οδικού Δικτύου στις Δ.Ε. Καλαμπάκας & Χασίων».
6.-Έγκριση της υπ’ αριθμ. 48/2015 απόφαση του ΟΠΕΤΑΚ (περί ενεχυρίασης και έγκρισης εγγυητικών επιστολών).
7.-Έγκριση τριμηνιαίας εκθέσης υλοποίησης προϋπολογισμού
8.-Έγκριση της υπ’ αριθμ. 11/2015 μελέτης με τίτλο «’Ίδρυση Λαογραφικής Συλλογής Νομαδικού Πολιτισμού Ασπροποτάμου».
9.-Υποβολή φακέλου υποψηφιότητας της πράξης «ίδρυση λαογραφικής συλλογής νομαδικού πολιτισμού Ασπροποτάμου».
10.-Αίτηση Ντόκου Ολγας (μείωση μισθώματος)
11.-Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή οδών,157 και 158 στα Ο.Τ. 243, 245 και 246 στην Καλαμπάκα».
12.-Έγκριση εκχώρησης της μελέτης «Πράξης εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης του οικισμού Καστρακίου».
13. Έγκριση τελικού & τακτοποιητικού 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Αγροτική Οδοποιία σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Τυμφαίων».
14.-Έγκριση μελέτης προμήθειας τροφίμων
15.-Συμμετοχή του Δήμου στο «Δίκτυο Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων».
16.-Παραχώρηση χώρου στο γήπεδο Καλαμπάκας στο Σ.K.A.M.
17.-Αίτηση για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος (ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.)
18.- Εξειδίκευση ΣΑΤΑ.
19.-Τροποποίηση προϋπολογισμού Οικ. ‘Ετους 2015.

Ο
Πρόεδρος Δ.Σ.
ΧΑΛΑΤΣΑΚΗΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 18η δημόσια τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καλαμπάκας την 4ην -Αυγούστου-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 19,30 στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.
Θ Ε Μ Α ΤΑ

1.-Έγκριση πρακτικού ΙΙ διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Χασίων του Δήμου Καλαμπάκας».
2.-Έγκριση πρακτικού ΙΙ διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Καστανιάς του Δήμου Καλαμπάκας»
3.-Έγκριση πρακτικού ΙΙ διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Τυμφαίων του Δήμου Καλαμπάκας».
4.-Έγκριση πρακτικού ΙΙ διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Βασιλικής του Δήμου Καλαμπάκας»
5.-Έγκριση πρακτικού ΙΙ διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Κλεινοβού του Δήμου Καλαμπάκας»
6.-Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού Β΄ Τριμήνου 2015.
7.-Έγκριση όρων διακήρυξης προμήθειας τροφίμων.
8.-Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού καυσοξύλευσης ατομικών αναγκών δάσους της Τ.Κ. Σκεπαρίου.
9.-Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015
10.-Δέσμευση πιστώσεων
11.-Ορισμός τοπογράφου.

Ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

Χρήστος Παπαγεωργίου

 

 • ΟΧΙάς

  Ωραίο ακούγετε «Ίδρυση Λαογραφικής Συλλογής Νομαδικού Πολιτισμού Ασπροποτάμου», το πώς θα λειτουργήσει το έχετε σκεφτεί.
  Μήπως θα έχει την ίδια τύχη με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Ασπροποτάμου που από την ίδρυσή του παραμένει κλειστό.

 • OXIάς

  «Αίτηση για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος (ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.)»
  Κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι, σας έχουν ενημερώσει ότι το ηλεκτρικό ρεύμα της ΚΕΝΑΚΑΠ το πληρώνει ο Δήμος Καλαμπάκας, γνωρίζετε πόσες ώρες λειτουργούν τα αιρκοντίσιον και τι ρεύμα καταναλώνουν;
  Ο δημοτικός σύμβουλος κύριος Δήμου Γεώργιος ζητούσε εξηγήσεις από τον τότε δήμαρχο κύριο Μπουτίνα και θεωρούσε το μίσθωμα ήταν μικρό, σήμερα που είναι στην εξουσία σιωπά γιατί;

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .