Συνεδριάζει το Δ.Σ. Καλαμπάκας και η οικονομική επιτροπή – Τα θέματα

admin
admin
12 Οκτωβρίου 2017, 12:21

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 14η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας στις  16 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30  στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

1.-Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

2.-Έγκριση της υπ.αριθμ. 12/2017 μελέτης «Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καλαμπάκας & προμήθεια ανταλλακτικών για το οικονομικό έτος 2017-2018.

3.-Κατάταξη δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων εντός Διοικητικών Ορίων του Δήμου Καλαμπάκας.

4.-Αίτηση Καφετζή Δημητρίου «Παράταση εργασιών του έργου Αισθητική αναβάθμιση οικισμών Δ. Καλαμπάκας». 

5.-Αίτηση Πολιτιστικού Συλλόγου Κρανέας Ασπροποτάμου (Παραχώρηση αίθουσας δημοτικού Σχολείου)

6.-Ορισμός μελών Δ.Σ. της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Καλαμπάκας

7.-Ορισμός μελών Δ.Σ. της B/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Καλαμπάκας

8.-Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου στη Τ.Κ. Βλαχάβας του Δήμου Καλαμπάκας

9.-Επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού.

10.-Αίτηση Σταύρου Τζίκα (κατασκευή τοίχου αντιστήριξης)

11.-Απόφαση ένταξης Δήμων στο Δίκτυο Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων

12.-Ανακοίνωση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με κωδικό θέσης «3097 – ΓΛΥΚΟΜΗΛΙΑ»

13.-Αιτήσεις Πολιτιστικών Συλλόγων και Τοπικών Συμβουλίων (προμήθεια ξυλοκατασκευών).

14.-Αποδοχή και κατανομή πίστωσης για  λειτουργικές δαπάνες των σχολείων

15.-Αίτηση Κατσιαμάνη Θεόπης (τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων που αφορούν την βιβλιοθήκη).

16.-Αίτηση Δημητρίου Αδάμου (Διαγραφή τελών Τ.Κ. Κλεινού)

17.-Αίτηση Γεωργίου & Στέφανου Παπαγεωργόπουλου (εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στον οικισμό Θεοτόκου της Τ.Κ. Αχλαδέας).

18.-Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ολοκλήρωση Αρδευτικού δικτύου στο Δ.Δ. Κλεινού του Δήμου Κλεινοβού»

19.-Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ανακατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην οδό Μητροπόλεως».

20.-Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κέντρο πολλαπλών χρήσεων Δήμου Χασίων (κατασκευή στέγης).

21.-Αίτηση Μορφωτικού Ευεργετικού Συλλόγου Καστανιάς «Ο ΣΤΙΝΟΣ» για οικονομική ενίσχυση.

22.-Ανάθεση στο ΕΜΠ Ερευνητικού Προγράμματος εκτίμησης του πλημμυρικού κινδύνου.

23.-Αίτηση Ιωάννη Μιγδάνη & λοιπών (Τροποποίηση σχεδίου Ο.Τ. 73 στην Τ.Κ. Καστρακίου)

24.-Έγκριση δαπανών που θα πραγματοποιηθούν για τις εκδηλώσεις του Δήμου (για τις επετείους της 28ης Οκτωβρίου και της  πυρπόλησης της πόλης της Καλαμπάκας).

25.-Γνωμοδότηση για έκδοση απόφασης έγκρισης επέμβασης γεωργικής εκμετάλλευσης δασικού χαρακτήρα.

26.-Μεταφορά αποθεματικών των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος.

27.-Αποδοχή πίστωσης 4.000,00€ για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας.

28.-Έγκριση δαπάνης για την Τρίτη ηλικία (ΚΑΠΗ).

29.-Μετονομασία του οικισμού «Πλατανίστου» σε οικισμό «Κουτσούφλιανης».

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΧΑΛΑΤΣΑΚΗΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ

πρόσκληση

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 24/2017 δημόσια τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καλαμπάκας την  16η Οκτωβρίου 2017 ημέρα  Δευτέρα και ώρα  19,00  στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

Θ Ε Μ Α ΤΑ

1.-Έγκριση πρακτικού επαναληπτικού άγονου διαγωνισμού εκμίσθωσης υλοτομίας ατομικών αναγκών δάσους  Τ.Κ. Οξύνειας

2.-Επικύρωση της υπ’ αριθ. 532/2017 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου  (υπόθεση  Γεωργίου Μαγγούφη)

3.-Ορισμός Δικηγόρου υπόθεση Νταμπαλή Θωμά

4.-Ορισμός Δικηγόρου υπόθεση Δημάρχου (ποινικό)

5.-Ορισμός Δικηγόρου υπόθεση Δημάρχου (ποινικό)

6.-Ορισμός Δικηγόρου υπόθεση Κνισοβίτη Αχιλλέα κ.λ.π.

7.-Παραίτηση από ένδικα μέσα κατά διαταγής πληρωμής- υπόθεση Βασιλείου Χρυσούλας

8.-Αποδέσμευση πιστώσεων

9.-Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017

10.-Δέσμευση πιστώσεων.

  Ο Πρόεδρος  της Οικ. Επιτροπής

 Χρήστος Παπαγεωργίου

πρόσκληση

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 25/2017 δημόσια τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καλαμπάκας την  16η Οκτωβρίου 2017 ημέρα  Δευτέρα και ώρα  20,30  στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

Θ Ε Μ Α ΤΑ

1.-Έγκριση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης Δημοτικής έκτασης 6.997,32  τ.μ. στην θέση «Μπούλκαρης» οικισμού Θεοτόκου της Τ.Κ. Αχλαδέας του Δήμου Καλαμπάκας

2.-ΦΟΠ   (Οικισμός Ψήλωμα)

3.-ΦΟΠ   (Δ.Κ. Καλαμπάκας «Παιδική χαρά»)

4.-Δέσμευση πιστώσεων.

5.-Έγκριση όρων διακήρυξης «Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καλαμπάκας & προμήθεια ανταλλακτικών για το οικονομικό έτος 2017-2018», συγκρότηση επιτροπών.

 Ο Πρόεδρος  της Οικ. Επιτροπής

 Χρήστος Παπαγεωργίου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 8η  δημόσια τακτική συνεδρίαση της Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμπάκας την 16-Οκτωβρίου-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19,15 στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

Θ Ε Μ Α Τ Α

 

1.-Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου στη Τ.Κ. Βλαχάβας του Δήμου Καλαμπάκας

2.-Ανακοίνωση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με κωδικό θέσης «3097 – ΓΛΥΚΟΜΗΛΙΑ»

3.-Αίτηση Ιωάννη Μιγδάνη & λοιπών (Τροποποίηση σχεδίου Ο.Τ. 73 στην Τ.Κ. Καστρακίου)

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Φροσυνάκη Μαρία

 

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .