Συνεδριάζει το Δ.Σ. Καλαμπάκας, η οικονομική επιτροπή και η ποιότητα ζωής – Πρώτο θέμα του Δ.Σ. οι προτάσεις των Συμβούλων για το Π.Δ. Μετεώρων

admin
admin
30 Ιουνίου 2017, 14:16

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 10η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας στις 5 Ιουλίου 2017   ημέρα Τετάρτη και ώρα 20,00  στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

ΘΕΜΑΤΑ

1.-Αίτηση Δημοτικών Συμβούλων για κατάθεση προτάσεων σχετικά με την υπό έκδοση Π.Δ. που αφορά την θέσπιση χρήσεων και δραστηριοτήτων εντός του Ιερού Χώρου των Μετεώρων.

2.-Έκφραση απόψεων του δημοτικού συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του συνιδιόκτητου δάσους «Κρύας Βρύσης», για την περίοδο 2017-2021.

3.-Έκφραση απόψεων του δημοτικού συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του Δημοτικού δάσους «Διάβας» για το έτος 2017.

4.-Έκφραση απόψεων του δημοτικού συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του Δημοτικού δάσους «Αγναντιάς» για το έτος 2017.

5.-Έκφραση απόψεων του δημοτικού συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του Δημοτικού δάσους «Βλαχάβας» για το έτος 2017.

6.-Έκφραση απόψεων του δημοτικού συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του Δημοτικού δάσους «Σκεπαρίου» για το έτος 2017.

7.-Έκφραση απόψεων του δημοτικού συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του Δημοτικού δάσους «Αχλαδέας» για το έτος 2017.

8.-Έκφραση απόψεων του δημοτικού συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του Δημοτικού δάσους «Κονισκού» για το έτος 2017.

9.-Έκφραση απόψεων του δημοτικού συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του Δημοτικού δάσους «Καστρακίου» για το έτος 2017.

10.-Έκφραση απόψεων του δημοτικού συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του Δημοτικού δάσους «Οξύνειας» για το έτος 2017.

11.-Έκφραση απόψεων του δημοτικού συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του Δημοτικού δάσους «Αχελινάδας» για το έτος 2017.

12.-Έκφραση απόψεων του δημοτικού συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του Δημοτικού δάσους «Θεοτόκου» για το έτος 2017.

13.-Έκφραση απόψεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του Δημόσιου Δάσους Συμπλέγματος Ασπροποτάμου.

14.-Έκφραση απόψεων του δημοτικού συμβουλίου επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του Δημοτικού δάσους Λογγά.

15-Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2017.

16.-Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση οδού Κ.Οικονόμου».

17.-Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εξ/σμός υδρευτικής γεώτρησης στο Δ.Δ. Μαυρελίου».

18.-Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου « Παρεμβάσεις εξοικονόμησης Ενέργειας του Κτιρίου Βλαχάβειου Γυμναστηρίου Καλαμπάκας» του Δήμου Καλαμπάκας.

19.-Αίτηση Καφετζή Δημήτριου Παράταση εργασιών του έργου «Αισθητική αναβάθμιση οικισμών Δ. Καλαμπάκας».

20.-Αίτηση Μάντζιου Παναγιώτη παράταση εργασιών του έργου «Αγροτική οδοποιία στο Τ.Δ. Καστρακίου».

21.-Αίτηση Τράντου Οδυσσέα (παράταση ολοκλήρωσης του έργου: «Ολοκλήρωση Αρδευτικού Δικτύου στο Δ.Δ. Κλεινου»).

22.-Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού για την αποκομιδή απορριμμάτων

23.-Έγκριση μελέτης για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων  Δ.Ε. Ασπροποτάμου του δήμου Καλαμπάκας.

24.-Έγκριση μελέτης για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων  Δ.Ε.Βασιλικής του δήμου Καλαμπάκας.

25.-Έγκριση μελέτης για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων  Δ.Ε.Καστανιάς του δήμου Καλαμπάκας.

26.-Έγκριση μελέτης για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων  Δ.Ε.Κλεινοβού του δήμου Καλαμπάκας.

27.-Έγκριση μελέτης για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων  Δ.Ε.Μαλακασίου του δήμου Καλαμπάκας.

28.-Έγκριση μελέτης για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων  Δ.Ε.Χασίων του δήμου Καλαμπάκας.

29.-Έγκριση μελέτης για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων  Δ.Ε.Τυμφαίων του δήμου Καλαμπάκας.

30.-Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος εγγραφή του έργου: α) «Κατασκευή τσιμεντόστρωσης στην Τ.Κ. Καλομοίρας» και β) «Συντήρηση Αγροτικής οδοποιίας στην Τ.Κ. καστρακίου λόγω φυσικών καταστροφών».

31.-Εκμίσθωση αγροτικού ακινήτου του κληροδοτήματος Αγγελικής Χας Χρ. Βεληγκέκα της Τ.Κ. Πολυθέας (περιοχή ΧΑΡΑ)».

32.-Αίτηση Κων/νου Μπουτσιμέα (Παράταση σύμβασης εκμίσθωσης ακινήτου με το Π.Δ. 34/95).

33.-Αίτηση Κων/νου Μπουτσιμέα (Μείωση μισθώματος).

34.-Καλοκαιρινές εκδηλώσεις «ΜΕΤΕΩΡΑ ΤΕΧΝΗΣ».

35.-Αίτηση της Εταιρείας Διανομής Αερίου «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ –ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» για παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου για την εγκατάσταση Σταθμού Αποσυμπίεσης και Διανομής Φυσικού Αερίου.

36.-Αίτηση Αγροτικού Δασικού Συνεταιρισμού Ασπροκκλησιάς (υλοτομία ατομικών αναγκών).

37.-Εκμίσθωση Δημοτικών Εκτάσεων α) Εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης 17,52 και 10,85 τ.μ. με αριθμό κωδικό θέσης 0500025 στον οικισμό Ελάφι της Τ.Κ. Αμαράντου  του Δήμου Καλαμπάκας β)Εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης 500 τ.μ. στη θέση Ψηλή Τσούμα (KOROMILIX 4173-01) της Τ.Κ. Διάβας  του Δήμου Καλαμπάκας  γ).-Εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης 500 τ.μ. με κωδικό θέσης (KOROMILIAX2 Νο 4660) οικισμού Κορομηλιάς της Τ.Κ. Διάβας  του Δήμου Καλαμπάκας δ)  Έκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ.Καλογριανής.

38.-Αίτημα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος

39.-Έγκριση δαπάνης ποσού 300,00€ για την απονομή του βραβείου του ιδρύματος Μιλτιάδης Πατραμάνης στην Τ.Κ. Αμπελοχωρίου.

40.-Αίτηση Ευαγγελίας Τεγονίκου (Μείωση ενοικίου στην Τ.Κ. Κορυδαλλού)

41.-Επέκταση ΦΟΠ.

42.-Ανακοίνωση μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων μονάδας ξήρανσης καπνού, φερόμενης ιδιοκτησίας κας Βάλλα Φωτεινής, που προτείνεται να εγκατασταθεί στο αγροτεμάχιο υπ.αριθμ. 29 κτηματικής περιφέρειας Βασιλικής στο Δήμο Καλαμπάκας.

43.-Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Διάβας (αίτηση Βλαχογιάννη Λεωνίδα).

 Ο  Πρόεδρος Δ.Σ.

ΧΑΛΑΤΣΑΚΗΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ

 

πρόσκληση

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 16η  δημόσια τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καλαμπάκας την  5ην Ιουλίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα  19,00  στο  Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

Θ Ε Μ Α ΤΑ

1.Συγκρότηση επιτροπής  διενέργειας / αξιολόγησης διαγωνισμών  απορριμμάτων (Ασπροποτάμου, Βασιλικής,Τυμφαίων, Μαλακασίου, Κλεινοβού, Καστανιάς και Χασίων.

2.-Συγκρότηση επιτροπής ενστάσεων απορριμμάτων.

3.-Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού καυσοξύλευσης  ατομικών αναγκών δάσους   της Τ.Κ. Γάβρου

4.-Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού καυσοξύλευσης  ατομικών αναγκών δάσους Οικισμού Αγίου Δημητρίου της Τ.Κ. Γάβρου

5.-Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης Δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Παναγίας

6.-Έγκριση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης Δημοτικού Ξενώνα  στην Τ.Κ. Ματονερίου

7.-Έγκριση πρακτικού ΙΙ δημοπρασίας του έργου: «Ανακατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην οδό Μητροπόλεως»

8.-Έγκριση και διάθεση πίστωσης για προμήθεια ξυλοκατασκευών για τον Δήμο Καλαμπάκας

9.-Ορισμός Δικηγόρου για την υπόθεση Ζιώγος και λοιπών

10.-Ορισμός Δικηγόρου για την υπόθεση Ντούλα και λοιπών

11.-Ορισμός Δικηγόρου για την υπόθεση του «Κληροδοτήματος Νικολάου Μπίσμπα», υπέρ Τοπικών Κοινοτήτων Ανθούσης και Χαλικίου.

12.-Ορισμός Δικηγόρου για την υπόθεση του «Κληροδοτήματος Ευσέβιου Ντούλα», υπέρ Τοπικής Κοινότητας Καταφύτου.

13.-Ορισμός Δικηγόρου για ένορκες βεβαιώσεις στην υπόθεση Δήμος Καλαμπάκας κατά Μανθόπουλου Μιχαήλ

14.-Έγκριση συμπληρωματικής πίστωσης για ορισμό Δικηγόρου για την υπόθεση Τσαγκαδόπουλου Σωκράτη.

15.-Έγκριση Πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Αντικατάσταση και επέκταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Καλαμπάκας

16.-Αποδέσμευση πιστώσεων

17.-Τροποποίηση προϋπολογισμού.

18.-Δέσμευση πιστώσεων.

 

Ο Πρόεδρος  της Οικ. Επιτροπής

 

Χρήστος Παπαγεωργίου

 

 

πρόσκληση

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 17η  δημόσια τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καλαμπάκας την  5ην Ιουλίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα  21,00  στο  Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

Θ Ε Μ Α ΤΑ

 

1.-Καθορισμός όρων εκμίσθωσης αγροτικού ακινήτου του κληροδοτήματος Αγγελικής Χας Χρ. Βεληγκέκα της Τ.Κ. Πολυθέας».

2.- ΦΟΠ   (πλατεία Βυτουμά)

3.-Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Κλεινοβού του Δήμου Καλαμπάκας

4.-Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Βασιλικής του Δήμου Καλαμπάκας

5.-Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Καστανιάς του Δήμου Καλαμπάκας

6.-Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε.  του Χασίων Καλαμπάκας

7.-Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Τυμφαίων του Δήμου Καλαμπάκας

8.-Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Μαλακασίου του Δήμου Καλαμπάκας

9.-Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Ασπροποτάμου

10.-Έγκριση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης Δημοτικής έκτασης 17,52 και 10,85 τ.μ. με αριθμό κωδικό θέσης 0500025 στον οικισμό Ελάφι της Τ.Κ. Αμαράντου  του Δήμου Καλαμπάκας

11.-Έγκριση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης Δημοτικής έκτασης 500 τ.μ. στη θέση Ψηλή Τσούμα (KOROMILIX 4173-01) της Τ.Κ. Διάβας  του Δήμου Καλαμπάκας

12.-Έγκριση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης Δημοτικής έκτασης 500 τ.μ. με κωδικό θέσης (KOROMILIAX2 Νο 4660) οικισμού Κορομηλιάς της Τ.Κ. Διάβας  του Δήμου Καλαμπάκας

13.-Έγκριση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης Δημοτικής έκτασης 10 τ.μ. με κωδικό θέσης (0500043 ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΗ Τ/Κ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) της Τ.Κ. Καλογριανής  του Δήμου Καλαμπάκας

14.-Έγκριση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης έκτασης 300 τ.μ. στην Τ.Κ. Διάβας

15.-Δέσμευση πιστώσεων

 

Ο Πρόεδρος  της Οικ. Επιτροπής

 

Χρήστος Παπαγεωργίου

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 6η  δημόσια τακτική συνεδρίαση της Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμπάκας την  5-Ιουλίου-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19,45 στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

Θ Ε Μ Α Τ Α

 

1.-Εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης 17,52 και 10,85 τ.μ. με αριθμό κωδικό θέσης 0500025 στον οικισμό Ελάφι της Τ.Κ. Αμαράντου  του Δήμου Καλαμπάκας

2.-Εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης 500 τ.μ. στη θέση Ψηλή Τσούμα (KOROMILIX 4173-01) της Τ.Κ. Διάβας  του Δήμου Καλαμπάκας

3.-Εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης 500 τ.μ. με κωδικό θέσης (KOROMILIAX2 Νο 4660) οικισμού Κορομηλιάς της Τ.Κ. Διάβας  του Δήμου Καλαμπάκας

4.-Ανακοίνωση μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων μονάδας ξήρανσης καπνού, φερόμενης ιδιοκτησίας κας Βάλλα Φωτεινής, που προτείνεται να εγκατασταθεί στο αγροτεμάχιο υπ.αριθμ. 29 κτηματικής περιφέρειας Βασιλικής στο Δήμο Καλαμπάκας

5.-Αίτηση Νταμπαλής Παναγιώτης κ.λ.π. (Χρήση γης)

 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Φροσυνάκη Μαρία

 

 

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .