Συνεδριάζει την ερχόμενη Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας, η Οικονομική επιτροπή και η Ποιότητα ζωής

admin
admin
12 Μαΐου 2017, 11:47

Συνεδριάζει την ερχόμενη Τρίτη σε μια σειρά θεμάτων το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας, η Οικονομική επιτροπή και η Ποιότητα ζωής .

Αναλυτικά τα θέματα:

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 8η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας στις 16 Μαΐου 2017   ημέρα Τρίτη και ώρα 20,00  στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

                                            Θ Ε Μ Α Τ Α

1.-Αίτηση της Εταιρείας Διανομής Αερίου «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ –ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» για παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου για την εγκατάσταση Σταθμού Αποσυμπίεσης και Διανομής Φυσικού Αερίου.

2.-Υποβολή αιτήματος του Δήμου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την παραχώρηση του Στρατοπέδου «ΡΑΜΜΟΥ»(πρώην υγειονομικός Σταθμός ) το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την μεταστέγαση του Α.Τ. Καλαμπάκας.

3-Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. Έτους 2017.

4.-Αίτηση του Επιμελητηρίου Τρικάλων για τη συμβολή του Δήμου μας, σε διοργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων στη πόλη της Καλαμπάκας.

5.-Υποβολή Τεχνικού Δελτίου για την καταγραφή των αναγκών των παιδικών χαρών του Δήμου μας.

6.-Αίτηση Πρότυπου Αγροτικού Δασικού Συνεταιρισμού Αμαράντου (για την παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας εμπορικής ξυλείας) Τ.Κ. Αμαράντου.

7.-Αίτηση Αγροτικού Δασικού Συνεταιρισμού Αμαράντου (για την παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας εμπορικής ξυλείας και ατομικών αναγκών) Τ.Κ. Αμαράντου

8.-Αίτηση Αναπτυξιακού Προοδευτικού Αγροτικού Δασικού Συνεταιρισμού Καστανιάς (για την παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας εμπορικής ξυλείας και ατομικών αναγκών) Τ.Κ. Καστανιάς

9.-Αίτηση Αγροτικού Δασικού Συν/σμού Κλεινού (για την παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας εμπορικής ξυλείας) Τ.Κ. Κλεινού

10.-Αίτηση Αναπτυξιακού Δασικού Αγροτικού Συν/σμού Αμπελίων (για την παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας εμπορικής ξυλείας και ατομικών αναγκών) Τ.Κ. Κλεινού.

11.-Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ολοκλήρωση Αρδευτικού Δικτύου στο Δ.Δ. Κλεινού του Δήμου Κλεινοβού».

12.-Αίτηση της Αφοί Κωτούλα τεχνική κατασκευαστική Ο.Ε. (Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση αρδευτικού δικτύου – Αντιδιαβρωτική προστασία».

13.-Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου 2017

14.-Αποδοχή και κατανομή πίστωσης για  λειτουργικές δαπάνες των σχολείων.

15.-Αποδοχή και κατανομή πίστωσης πυροπροστασίας

16.-Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των  θέσεων  των υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 κ 2 του Β.Δ. 28.3/15.4.1957.

17.-Ανακοίνωση τροποποίησης απόφασης των Περιβαλλοντικών όρων της βελτίωσης της Εθνικής Οδού Τρικάλων Καλαμπάκας.

18.-Συμμετοχή του Δήμου Καλαμπάκας στην ίδρυση Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας υπό την επωνυμία ««ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΝΔΟΥ» με διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΠΙΝΔΟΣ».  

19.-Συμμετοχή του Δήμου μας στον ποδηλατικό αγώνα ΜΤΒ.

20.-Έγκριση δαπάνης για την εκδήλωση «ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΧΑΣΙΩΤΩΝ».

21.-Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό (Ολοκαύτωμα της Κουτσούφλιανης και τα Βλαχάβεια).

22.-Αύξηση ωρών διδασκαλίας μουσικής σχολής.

23.-Επικαιροποίηση  της αριθμ.91/98 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας.

24.-Αίτηση Α.Σ. Μετεώρα.

25.-Αίτηση Κοντοπύργια Αμαλίας (παραχώρηση έκτασης στην Τ.Κ. Παναγίας)

26.-Αίτηση Κατσογιάννη Χρυσούλας (παραίτηση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Ματονερίου).

27.-Αίτηση του Τσιάρα Ελευθερίου (επιστροφή ποσού).

28.-Αίτηση Καραμπούλα Φωτεινης (παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Αμαράντου).

29.-Δημοπράτηση δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Κονισκού του Δήμου Καλαμπάκας.

 Ο  Πρόεδρος Δ.Σ.

ΧΑΛΑΤΣΑΚΗΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 4η  δημόσια τακτική συνεδρίαση της Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμπάκας την 16-Μαϊου-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 19,45 στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

Θ Ε Μ Α Τ Α

1.-Ανακοίνωση τροποποίησης απόφασης των Περιβαλλοντικών όρων της βελτίωσης της Εθνικής Οδού Τρικάλων Καλαμπάκας

2.-Προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Λεβέντης Σωτήριος Τ.Κ. Χαλικίου).

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Φροσυνάκη Μαρία

πρόσκληση

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 14η  δημόσια τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καλαμπάκας την  16ην Μαϊου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα  19,30  στο  Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

Θ Ε Μ Α ΤΑ

1.-Έγκριση Πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Αντικατάσταση και επέκταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Καλαμπάκας»

2.-Ορισμός Δικηγόρου για την υπόθεση «Ντόβα Κων/νου Α.Ε.» (Ούρδας Σπύρος)

3.-Ορισμός Δικηγόρου για την υπόθεση «Ντόβα Κων/νου Α.Ε.» (Κανάτας Θοδωρής)

4.-Ορισμός Δικηγόρου για την υπόθεση των Γεωργίου Ντόντουλα και λοιπών.

5.-Ορισμός Δικηγόρου για την υπόθεση ανακοπής του Γκαλιούρη Γεωργίου

6.-Ορισμός Δικηγόρων για την υπόθεση «ΜΕΤΕΟΓΚΑΖ ΙΚΕ».

7.-Ορισμός Δικηγόρου για την υπόθεση της συζήτησης έφεσης στην υπόθεση Κοντογιάννη Κρυστάλλως.

8.-Ορισμός Δικηγόρου για την υπόθεση Τσαγκαδόπουλου Σωκράτη

9.-Ορισμός Δικηγόρου υπόθεση Παζούλη Χρήστου

10.-Διόρθωση υπ’ αριθ. 46/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καλαμπάκας

11.-Επικαιροποίηση  της υπ’ αριθμ. 370/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καλαμπάκας

12.-Αποδέσμευση πιστώσεων

13.-Τροποποίηση προϋπολογισμού.

14.-Δέσμευση πιστώσεων.

15.-Περί Εμποροπανήγυρης.

Ο Πρόεδρος  της Οικ. Επιτροπής

Χρήστος Παπαγεωργίου

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .