Συνεδριάζει την ερχόμενη Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας , η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

admin
admin
14 Απριλίου 2016, 17:05

Προσλήσεις 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε 6η  δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας στις  19-4-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα  20,00  στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

Θ Ε Μ Α Τ Α

1.-Απαγορεύσεις βοσκής στο Διακατεχόμενο δάσος Χελιμοδίου του συνοικισμού Αγίου Δημητρίου της Τ.Κ. Γαύρου του Δήμου Καλαμπάκας.

2.-Απαγορεύσεις βοσκής οι οποίες προκύπτουν από τη Διαχειριστική μελέτη στο σύμπλεγμα Δημοσίων δασών Χρυσομηλιάς – Γλυκομηλιάς –Παλαιοχωρίου για την περίοδο 2015-2024.

3.-Απαγορεύσεις βοσκής οι οποίες προκύπτουν από τη Διαχειριστική μελέτη στο Δημόσιο δάσος Φλαμπουρεσίου για την περίοδο 2016-2025.

4.-Στέγαση του τοπικού γραφείου Εγγείων Βελτιώσεων Βασιλικής

5.-Αίτηση του Κουβάτα Νικόλαου ( για παραχώρηση δημοτικής έκτασης για τη νομιμοποίηση υφιστάμενων σταβλικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Διάβας)

6.-Εκμίσθωση με δημοπρασία Δημοτικής Έκτασης στον συνοικισμό Καλοχωρίου της Τ.Κ. Κονισκού.

7.-Εκμίσθωση με δημοπρασία Δημοτικής Έκτασης τεσσάρων στεμμάτων στην Τ.Κ. Οξύνειας.

8.-Εκμίσθωση με δημοπρασία Δημοτικής Έκτασης τεσσάρων στεμμάτων στην Τ.Κ. Οξύνειας.

9.-Αίτηση Μπακώση Σωτηρίου Εφημέριου Τ.Κ. Θεόπετρας

10.-Έκδοση ψηφίσματος για την καθιέρωση «Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας».

11.-Λήψη απόφασης για το όργανο φύλαξης και διανομής των υδάτων άδρευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1&2 του Β.Δ 28.3/15.4.1957

12.-Αποφάσεις Τ.Κ. σχετικά με τις ρυθμίσεις βοσκής.

13.-Αίτηση Ζιώγου Παύλου για την κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Κακοπλευρίου.

14.-Δημιουργία ΚΕΠ Υγείας στο Δήμο μας.

15.-Έγκριση υλοποίησης της εγκεκριμένης πράξης με τίτλο «Κοινωνική Επιχειρηματατικότητα» με κωδικό 2015-1-ΕL01-KA102-103472 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS + 2015 ( Τομέας Επαγγελματικής εκπαίδευσης σχέδιο Μαθησιακής Κινητικότητας), από τον Δήμο Τρικκαίων ως επικεφαλής – συντονιστής εταίρος και με εταίρους τους Δήμους Καλαμπάκας και Φαρκαδόνας).

16.-Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ολοκλήρωση αρδευτικού δικτύου στο Δ.Δ. Κλεινού του Δήμου Κλεινοβού».

17.-Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων Γενικού Λυκείου Καλαμπάκας».

18.-Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου « Βελτίωση αρδευτικού δικτύου – Αντιδιαβρωτική προστασία».

19.-Αίτηση του Δασικού Συν/σμού Καστρακίου για την ανάθεση υλοτομίας των δένδρων με έκτακτη κάρπωση του δάσους της Τ.Κ. Αμαράντου.

20.-Παραχώρηση για μια ημέρα του πάρκου Τ.Κ. Βασιλικής στον Διασωστικό  Όμιλο Μολοσσού Ηπείρου.

21.-Παραχώρηση για χρήση της δημοτικής γεώτρησης ΒΝ 125 στη θέση «Σγάρες» της Δ.Κ. Καλαμπάκας στο Τ.Ο.Ε.Β. Σαρακίνας .

22.-Μετατόπιση κεραίας κινητής τηλεφωνίας της COSMOTΕ, στην Κορομηλιά Καλαμπάκας.

23.-Αίτηση Βασιλείου Ντιναπόγια για την παραχώρηση γεώτρησης στην Δ.Κ. Καλαμπάκας.

24.-Εξειδίκευση ΣΑΤΑ.

25.-Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Μουσικής Σχολής.

26.-Αίτηση του συλλόγου ΜΑΣΚ για  χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

27.-Αίτηση του συλλόγου «ΠΑΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

28.-Αίτηση της Λέσχης 4Χ4 για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

29.-Αποδοχή πίστωσης ποσού 8.303,22€ για το έργο «Μουσείο της φύσης –Κέντρο Ενημέρωσης στην Τ.Κ. Μαλακσίου».

30.-Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό του ΠΑΣΧΑ.

31.-Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν για το Ολοκαύτωμα της Κουτσούφλιανης και τα Βλαχάβεια.

32.-Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών πυροπροστασίας με ίδια μέσα και προσωπικό του Δήμου.

33.-Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου «Κατασκευή μικρού φράγματος στη θέση Μουσείο της Τ.Κ. Κονισκού.

34.-Επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού.

35.-Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Μουσείο της φύσης –Κέντρο Ενημέρωσης στο Τ.Δ. Μαλακασίου.

36.-Ορισμός ενεργειακών υπευθύνων στα κτίρια του Δήμου μας.

37.–Τροποποίηση προϋπολογισμού.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΧΑΛΑΤΣΑΚΗΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε 5η  δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας στις  19-4-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα  19,30  στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

Θ Ε Μ Α Τ Α

 

1.-Έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού και κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης Δήμου Καλαμπάκας Οικονομικού έτους 2014

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΧΑΛΑΤΣΑΚΗΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ

 

Πρόσκληση

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 7η δημόσια τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καλαμπάκας στις  19-4-2016 ημέρα Τρίτη  και ώρα 7,00 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

Θ Ε Μ Α ΤΑ

1.-Έγκριση πρακτικού επαναληπτικού άγονου διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Μουσικής Σχολής στην Δ.Κ. Καλαμπάκας.

2.-Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπράτησης εκμίσθωσης υλοτομίας μετατόπισης καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος  της Τ.Κ. Οξύνειας για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα έτους  2016

3.-Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπράτησης εκμίσθωσης υλοτομίας μετατόπισης καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος  της Τ.Κ. Αχλαδέας για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα έτους  2016

4.-Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπράτησης εκμίσθωσης υλοτομίας μετατόπισης καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος οικισμού Θεοτόκου της Τ.Κ. Αχλαδέας για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα έτους  2016

5.-Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπράτησης εκμίσθωσης υλοτομίας μετατόπισης καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος  της Τ.Κ. Γαύρου για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα έτους  2016

6.-Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπράτησης εκμίσθωσης υλοτομίας μετατόπισης καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος οικισμού Αγίου Δημητρίου της Τ.Κ. Γάβρου για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα έτους  2016

7.-Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπράτησης εκμίσθωσης υλοτομίας μετατόπισης καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος  της Τ.Κ. Κονισκού για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα έτους  2016

8.-Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπράτησης εκμίσθωσης υλοτομίας μετατόπισης καυσοξύλων στo δημοτικό δάσος  της Τ.Κ. Αγναντιάς για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα έτους  2016

9.-Έγκριση αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης της Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλου του Δήμου Καλαμπάκας Κουρκούτα Μαρία του Δημητρίου

10.-Σύναψη σύμβασης με απευθείας ανάθεση για την απόκτηση κωδικού πρόσβασης του Δήμου στην βάση πληροφοριών «ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» (θέματα πολεοδομίας)

11.-Ορισμός δικηγόρου- υπόθεση καταγγελίας κατοίκων Γλυκομηλιάς για τη μη κατασκευή του έργου: «Εγκατάσταση δικτύου επεξεργασίας λυμάτων αποχέτευσης Κορομηλιάς».

12.-Ορισμός δικηγόρου – υπόθεση αλλαγής λαμπτήρα από Σακελλαρίδη Λάμπρο στην οδό Τρικάλων – εκπροσώπηση αρμοδίου οργάνου Δήμου Καλαμπάκας

13.-Ορισμός δικηγόρου για την κατάθεση έφεσης – υπόθεση Γεωργίου Μήτσιου και λοιπών.

14.-Ορισμός δικηγόρου – υπόθεση Σακοράφα Αγγελικής και λοιπών.

15.-Ορισμός δικηγόρου – υπόθεση Τάτσιου Αλεξάνδρου και λοιπών.

16.-Ορισμός δικηγόρου – υπόθεση Ιεράς Μονής Αγίου Στεφάνου Μετεώρων περί της κυριότητας οικοπέδου Κοινότητας Ασπροποτάμου.

17.-Ορισμός δικηγόρου – υπόθεση αλλαγής λαμπτήρα από Σακελλαρίδη Λάμπρο στην οδό Τρικάλων – εκπροσώπηση κ. Σακελλαρίου Δημητρίου και λοιπών

18.-Δέσμευση πιστώσεων

Ο Πρόεδρος  της Οικ. Επιτροπής

Χρήστος Παπαγεωργίου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 3η δημόσια τακτική συνεδρίαση της Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμπάκας την 19-Απριλίου-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 7,15 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.
Θ Ε Μ Α Τ Α

1.-Προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Βασίλειος Ντελής  Τ.Κ. Βασιλικής)

2.-Προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Ανδρέας Ψωμάς  Τ.Κ. Θεόπετρας)

3.-Προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Αντώνιος Μλούτσος  Τ.Κ. Καστρακίου)

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δημήτριος Βουρλίτσης

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .