Συνεδριάζει την ερχόμενη Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο , η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Καλαμπάκας

admin
admin
25 Νοεμβρίου 2016, 13:27

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε  στην 13η  δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας στις  29-11-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα  19,30  στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

Θ Ε Μ Α Τ Α

1.-Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός ισχύος 0,999 ΜW της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ Α.Ε. στο Ρέμα “Μπαλτά” στη θέση Ένωση της Τ.Κ. Μαλακασίου του Δήμου Καλαμπάκας, στην Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

2.-Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υφιστάμενου σταθμού κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης 1404090 – ΒΛΑΧΑΒΑ Α/Τ της COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.  (από κοινού χρήση με Ο.Τ.Ε. Α.Ε.) στη θέση «Άγουρος» Βλαχάβας Δήμου Καλαμπάκας.

3.-Αίτηση COSMOTE Α.Ε. «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για υπογραφή σύμβασης μίσθωσης για εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ Καλαμπάκας».

4.-Αίτηση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Κορομηλιάς για μετατόπιση κεραίας COSMOTE Α.Ε.

5.-Αίτηση ΟΤΕ Α.Ε. (για υπογραφή σύμβασης παραχώρησης για ακίνητο στη Τ.Κ. Καλογριανής).

6.-Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον υπό εγκατάσταση σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. με κωδικό θέσης «GLYKOMILIA PR 140 4553)» στη θέση «Πινάκια» στην Τ.Κ. Γλυκομηλιάς.

7.-Ανακοίνωση τροποποίησης απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας στο Αγιόφυλλο

8.-Αίτηση Τράντου Οδυσσέα ΕΔΕ για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση Αρδευτικού δικτύου στο Δ.δ. Κλεινού του Δήμου Καλαμπάκας.

9.-Αίτηση Μάντζιου Παναγιώτη για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αγροτική Οδοποιία στο Τ.Δ. Καστρακίου».

10.-Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2016.

11.-Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκής  αγοράς.

12.-Έγκριση δαπανών χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων

13.-Έγκριση δαπανών τελετής βράβευσης μαθητών του Δήμου μας

14.-Έγκριση δαπάνης ποσού 300,00€ για την απονομή του βραβείου του ιδρύματος Μιλτιάδης Πατραμάνης στην Τ.Κ. Αμπελοχωρίου

15.-Κάλυψη δαπάνης για οδοιπορικά- διαμονή-σίτιση των εθελοντών κτηνιάτρων για τη διενέργεια στειρώσεων σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς στις 10 και 11 Δεκεμβρίου 2016

16.-Αποδοχή και κατανομή πίστωσης για  λειτουργικές δαπάνες των σχολείων.

17.-Παράταση συμβάσεων προμήθειας τροφίμων.

18.-Αίτηση Αλέξανδρου Κλείτσα (παραίτηση μίσθωσης αγρού στην Τ.Κ. Κονισκού)

19.-Αίτηση Μορφωτικού Συλλόγου Καλοχωρίου (παραχώρηση αίθουσας Δημοτικού Σχολείου).

20.-Αίτηση Ζάρα Γεωργίου (παραχώρηση θέσης πάρκινγκ στην Δ.Κ. Καλαμπάκας)

21.-Αίτηση Δημητρίου Χύτου (παραίτηση μίσθωσης Δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Παναγίας)

22.-Αίτηση «Α.Σ. ΜΕΤΕΩΡΑ» (χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης και αθλητικού υλικού)

23.-Αίτηση Γεωργίου Γκόγκου Τοπικού Συμβούλου Καστρακίου.

24.-Αίτηση Ζιάκα Χρήστου (παραχώρηση έκτασης στην Τ.Κ. Βασιλικής).

25.-Αίτηση Ζήκου Μαρίας (μείωση μισθώματος αγροκτήματος στη θέση ΤΖΩΡΤΖΕΣ της Τ.Κ. Αγναντιάς)

26.-Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την  Ε 65

27.-Γνωμοδότηση Επιτροπής του άρθρου 8 του ν. 3463/2006 σχετικά με τη διευθέτηση της ονομασίας των οδών Λήμνου – Αγίου Κω/νου και Ελένης στην πόλη της Καλαμπάκας.

28.-Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος (Κατασκευή κρασπεδότοιχου –τσιμεντόστρωση στη θέση Αηλιάς)

29.-Επανεξέταση αίτησης της Δελιτζιά Βασιλικής σχετικά με την μίσθωση κατόπιν δημοπρασίας δημοτικού κτιρίου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αγναντιάς.

30.-Αίτηση «ΑΣ ΜΕΤΕΩΡΑ» για συμμετοχή του Δήμου στη έκδοση λευκώματος.

31.-Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Ευσεβίου Ντούλα της  Τ. Κ. Καταφύτου  οικ.έτους 2017

32.-Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Ευσεβίου Ντούλα της  Τ. Κ. Καλλιρρόης  οικ. έτους 2017

33.-Έγκριση Προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Αγγελικής Βεληγκέκα Τ.Κ. Πολυθέας οικ. έτους 2017

34.-Εκμίσθωση με δημοπρασία Δημοτικής Έκτασης στον συνοικισμό Αγίων Θεοδώρων Τ.Κ. Βασιλικής.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 23/2016 δημόσια τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καλαμπάκας την 29 Νοεμβρίου 2016 ημέρα  Τρίτη και ώρα  19,00  στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

Θ Ε Μ Α ΤΑ

1.-Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού  εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην θέση «ΠΑΖΑΡΑΚΙ» του Δήμου Σοφάδων

2.-Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την δημιουργία υπαίθριου πάρκινγκ του Δήμου

3.-Ορισμός Δικηγόρου για την αγωγή της «MELLON Electronics», ακύρωση της υπ’ αριθμ. 221/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για ορισμό Δικηγόρου λόγω παραίτησης από την με αριθμ. κατάθεσης 10/16 αγωγής και έκδοση νέας για την υποστήριξη της με αριθμ. κατάθεσης 15/2016 αγωγής της «MELLON Electronics»

4.-Ορισμός Δικηγόρου για την υπόθεση της αγωγής «Ε.Ε. Παπαχρήστος και ΣΙΑ Ε.Ε.» ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων

5.-Ορισμός Δικηγόρου για την υπόθεση της αγωγής της Κωνσταντινιά Καϊκη κ.λ.π.

6.-Ορισμός Δικηγόρου για την υπόθεση του Κωνσταντίνου Κωστούλα στο Ελεγκτικό Συνέδριο

7.-Ορισμός Δικηγόρου για την υπόθεση του Παπαευθυμίου Βασιλείου  στο Ελεγκτικό Συνέδριο

8.-Ορισμός Δικηγόρου για την υπόθεση της Καραγιάννη Ευαγγελής στο Ελεγκτικό Συνέδριο

9.-Ορισμός Δικηγόρου για την υπόθεση της αγωγής των Σαρμά, Γιαγκίνα κ.λ.π. ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου

10.-Περί Έγκρισης προϋπολογισμού κληροδοτήματος Ευσεβίου Ντούλα της  Τ. Κ. Καταφύτου  οικ.έτους 2017

11.-Περί Έγκρισης προϋπολογισμού κληροδοτήματος Ευσεβίου Ντούλα της  Τ. Κ. Καλλιρρόης  οικ. έτους 2017

12.-Περί έγκρισης Προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Αγγελικής Βεληγκέκα Τ.Κ. Πολυθέας οικ. έτους 2017

13.-Έγκριση προσχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

14.-Τροποποίηση προϋπολογισμού

15.-Δέσμευση πιστώσεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 9η  δημόσια τακτική συνεδρίαση της Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμπάκας την 29-Νοεμβρίου-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 19,15 στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

Θ Ε Μ Α Τ Α

1.-Άδειες Μουσικών οργάνων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (Ευανθία Ζαχαράκη) Τ.Κ. Καστρακίου

2.-Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός ισχύος 0,999 ΜW της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ Α.Ε. στο Ρέμα “Μπαλτά” στη θέση Ένωση της Τ.Κ. Μαλακασίου του Δήμου Καλαμπάκας, στην Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

3.-Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υφιστάμενου σταθμού κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης 1404090 – ΒΛΑΧΑΒΑ Α/Τ της COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.  (από κοινού χρήση με Ο.Τ.Ε. Α.Ε.) στη θέση «Άγουρος» Βλαχάβας Δήμου Καλαμπάκας.

4.-Αίτηση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Κορομηλιάς για μετατόπιση κεραίας COSMOTE Α.Ε.

5.-Αίτηση ΟΤΕ Α.Ε. (για υπογραφή σύμβασης παραχώρησης για ακίνητο στη Τ.Κ. Καλογριανής).

6.-Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον υπό εγκατάσταση σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. με κωδικό θέσης «GLYKOMILIA PR 140 4553)» στη θέση «Πινάκια» στην Τ.Κ. Γλυκομηλιάς.

7.-Ανακοίνωση τροποποίησης απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας στο Αγιόφυλλο

8.-Προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Τσικέλης Χρήστος στον οικισμό Αγ. Δημητρίου Τ.Κ. Γαύρου).

 

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .