Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Καλαμπάκας

admin
admin
17 Μαρτίου 2017, 12:49

Πρόσκληση

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 9/2017 δημόσια τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καλαμπάκας την 21ην Μαρτίου 2017 ημέρα  Τρίτη και ώρα  13,00  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Καλαμπάκας (Ευθ. Βλαχάβα 1), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

Θ Ε Μ Α ΤΑ

1.-Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής

2.-Ορισμός επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμών

3.-Ορισμός επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαγωνισμών

4.-Έγκριση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης Δημοτικής έκτασης στην Θέση «Καβούκα» της Τ.Κ. Αγιοφύλλου του Δήμου Καλαμπάκας

5.-Έγκριση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης Δημοτικής έκτασης στην Θέση «Τσούμα Χαρατσάρι» της Τ.Κ. Αγιοφύλλου του Δήμου Καλαμπάκας

6.-Έγκριση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης Δημοτικής έκτασης στην Θέση «Μάρκο» της Τ.Κ. Ασπροκκλησιάς του Δήμου Καλαμπάκας

7.-Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης Δημοτικού καταστήματος στην δυτική πλευρά της πλατείας της Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής

8.-Έγκριση πρακτικού άγονου διαγωνισμού εκμίσθωσης Δημοτικού καταστήματος στην κάτω πλατεία της Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής

9.-Έγκριση βοηθήματος λόγω συνταξιοδότησης της Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλου του Δήμου Καλαμπάκας Αικατερίνης Καραμέτα του Ιωάννου

10.-Έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού του έργου: «ανακατασκευή  τοίχου αντιστήριξης στην οδό Μητροπόλεως».

11.-Επικύρωση της υπ’ αριθ. 78/2017 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου  (υπόθεση  International Life)

12.-Επικύρωση της υπ’ αριθ. 80/2017 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου  (υπόθεση  των Τσάτσου Στυλιανής και λοιπών)

13.-Επικύρωση της υπ’ αριθ. 81/2017 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου  (υπόθεση  των Καρακώστα Σοφίας και λοιπών)

14.-Επικύρωση της υπ’ αριθ. 82/2017 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου  (υπόθεση  των Μουστάκα Ανδρέα και λοιπών)

15.-Ορισμός Δικηγόρου για άσκηση έφεσης και αίτησης αναστολής με αίτημα προσωρινής διαταγής στην υπόθεση Γεωργίου Μαγγούφη

16.-Ορισμός Δικαστικού επιμελητή για την επίδοση της αίτησης αναστολής που ασκήθηκε στην υπόθεση Τσαγκαδόπουλου Σωκράτη

17.-Σύναψη σύμβασης με απευθείας ανάθεση για την απόκτηση κωδικού πρόσβασης του Δήμου στην βάση πληροφοριών «ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» (θέματα πολεοδομίας)

18.-Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017

19.-Δέσμευση πιστώσεων

20.-Έγκριση δαπανών αποχιονισμού και διάθεση πίστωσης

 

Ο Πρόεδρος  της Οικ. Επιτροπής

 

Χρήστος Παπαγεωργίου

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .