Συνεδριάσουν την ερχόμενη Τρίτη – Το Δημοτικό Συμβούλιο , η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

admin
admin
26 Μαΐου 2016, 18:21

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε 7η  δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας στις  31-5-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα  20,00  στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

Θ Ε Μ Α Τ Α

1.-Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου 2016

2.-Αίτηση Κατσογιάννη Αρχοντής (για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος  στην Τ.Κ Ματονερίου)

3.-Αίτηση ΟΤΕ Α.Ε. (μικροεπεκτάσεις & μετατοπίσεις υπογ. Καλωδίων Δήμου Καλαμπάκας –Χορήγηση αδειών εκσκαφής)

4.-Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση εισόδου συνοικισμού Ελαφίου – κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού».

5.-Αίτηση Γκούμα Ιωάννη (τοποθέτηση ρυμοτομικής γραμμής)

6-Αίτηση Κλεισιάρη Παναγιώτας (πάγωμα μίσθωσης).

7.-Αίτηση Αγροτικού Συνεταιρισμού Λογγά (για την παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας εμπορικής ξυλείας και ατομικών αναγκών) Τ.Κ. Λογγά

8.-Αίτηση Αγροτικού Συνεταιρισμού Αμαράντου (για την παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας εμπορικής ξυλείας και ατομικών αναγκών) Τ.Κ. Αμαράντου

9.-Αίτηση Πρότυπου Αγροτικού Συνεταιρισμού Αμαράντου (για την παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας εμπορικής ξυλείας) Τ.Κ. Αμαράντου.

10.-Αίτηση Αναπτυξιακού Προοδευτικού Αγροτικού Δασικού Συνεταιρισμού Καστανιάς (για την παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας εμπορικής ξυλείας και ατομικών αναγκών) Τ.Κ. Καστανιάς.

11.-Αίτηση Β’ Δασικού Συνεταιρισμού Βλαχάβας (δικαίωμα εκμετάλλευσης δασικών προϊόντων) Τ.Κ. Βλαχάβας.

12.-Αίτηση Αγροτικού Συνεταιρισμού Ασπροκκλησιάς (για την παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας ξυλείας ατομικών αναγκών) Τ.Κ. Ασπροκκλησιάς.

13.-Αιτήσεις Αγροτικού Δασικού Συν/σμού Κλεινού και Αναπτυξιακού Δασικού Αγροτικού Συν/σμού Αμπελίων (για την παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας εμπορικής ξυλείας και ατομικών αναγκών) Τ.Κ. Κλεινού

14.-Αίτηση Δ.Α.Σ. Φλαμπουρεσίου και ΕΔΕΣΕ Φλαμπουρεσίου Γερακαρίου (για την παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας εμπορικής ξυλείας και ατομικών αναγκών) Τ.Κ. Φλαμπουρείου.

15.-Αίτηση Ζιώγου Παύλου για την κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Κακοπλευρίου

16.-Επεκτάσεις ΦΟΠ

17.-Αποφάσεις Τ.Κ. Οξύνειας α) 7/2016 αίτηση μορφωτικού συλλόγου Οξύνειας (παραχώρηση χώρου για στέγαση)  β) 20/2016 «Παραχώρηση έκτασης στο σύλλογο καλλιεργητών αραβόσιτου Τ.Κ. Οξύνειας

18.-Επανεισαγωγή για συζήτηση στο Δ.Σ. του επικαιροποιημένου σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για τη Σύσταση Ενιαίου Φορέα Στήριξης της Τουριστικής Δραστηριότητας στην Π.Ε. Τρικάλων

19.-Θεώρηση απολογισμού ΤΟΕΒ Θεόπετρας έτους 2015 και ορισμός υπαλλήλου υπευθύνου για την διενέργεια ελέγχου στις οικονομικοδιαχειριστικές υποθέσεις του ΤΟΕΒ.

20.-Αποδοχή και κατανομή πίστωσης για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων

21.-Έκφραση απόψεων για τη βοσκή στο συνδιακατεχόμενο δάσος του Τ.Δ. Ματονερίου.

22.-Αίτηση Ορειβατικής Λέσχης Καλαμπάκας (παραχώρηση χώρου)

23.-Αίτηση Λάμπρου Κοσβύρα, Εκπροσώπου Τ.Κ. Καλλιθέας (προς το Δασαρχείο Καλαμπάκας για την χορήγηση ξύλινων ειδών)

24.-Αποδοχή και κατανομή πίστωσης πυροπροστασίας

25.-Έκφραση απόψεων για τη βοσκή στο δάσος (δύο κέδρα) Τ.Κ. Καταφύτου

26.-Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2016 μελέτης προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών

27.-Καλοκαιρινές εκδηλώσεις «ΜΕΤΕΩΡΑ ΤΕΧΝΗΣ»

28.-Έγκριση δαπάνης εκδήλωσης «ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΧΑΣΙΩΤΩΝ»

29.-Χορήγηση  αδείας πωλητή λαϊκών αγορών στον παραγωγό Νικόλαο Τσουρλή.

30.-Τροποποίηση προϋπολογισμού  έτους 2016.

31.-Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος  έτους  2016

32.-Έγκριση πράξης εκκαθάρισης επικειμένων Κων/νου Μίχου

33.-Ορισμός Επιτροπής προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός Τ.Κ. Ορθοβουνίου»

34.-Επικαιροποίηση της υπ.αριθμ. 19/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «Περί συγκροτήσεως επιτροπής αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμών, απευθείας ανάθεσης και διενέργειας διαγωνισμών ΕΚΠΟΤΑ (άρθρο 46 της αριθ. 11389/93 απόφασης Υπουργού Εσωτερικών)».

35.-Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ-ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε».

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΧΑΛΑΤΣΑΚΗΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 10η δημόσια τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καλαμπάκας στις  31-5-2016 ημέρα Τρίτη  και ώρα 7,15 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

Θ Ε Μ Α ΤΑ

1.-ΦΟΠ Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Καστρακίου

2.-ΦΟΠ  Κων/νος Γκέκας Τ.Κ. Καστρακίου

3.-Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού καυσοξύλευσης  ατομικών αναγκών δάσους  οικισμού Αχελινάδας της Τ.Κ. Μαυρελίου

4.-Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού καυσοξύλευσης  ατομικών αναγκών δάσους   της Τ.Κ. Σκεπαρίου

5.-Ορισμός δικηγόρου υπόθεση Ευαγγελίας Γκόγκου & λοιπών

6.-Περί Εμποροπανήγυρης

7.-Αποδέσμευση πιστώσεων

8.-Τροποποίηση προϋπολογισμού

9.-Δέσμευση πιστώσεων

Ο Πρόεδρος  της Οικ. Επιτροπής

Χρήστος Παπαγεωργίου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 4η δημόσια τακτική συνεδρίαση της Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμπάκας την 31-Μαϊου-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 7,30 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

Θ Ε Μ Α Τ Α

1.-Προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Εμμανοήλ Φραγκιαδάκης  Τ.Κ. Καστρακίου)

2.-Προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Αχιλλέας Γκούμας  Τ.Κ. Περιστέρας)

3.-Προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Φωτεινή Καραμπούλα  Τ.Κ. Αμαράντου)

4.-Προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Ανδρέας Ψωμάς  Τ.Κ. Θεόπετρας)

5.-Προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κων/νος Καφές Οικισμός Αχελινάδα  Τ.Κ. Μαυρελίου)

6.-Προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κυριακούλα Σαργκάνη  Τ.Κ. Καστρακίου)

7.-Περί ετήσιας εμποροπανήγυρης

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δημήτριος Βουρλίτσης

 

  • ΟΧΙάς

    «Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ-ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε».» Σε δύο μήνες μετά την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κάντε μια έρευνα τα ΜΜΕ πόσα χρήματα έμειναν.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .