Συνεδριάσουν την ερχόμενη Τρίτη – Το Δημοτικό Συμβούλιο , η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

26 Μαΐου, 2016 18:21 Επιμέλεια: /

SIMBOYLIO DEK 2015 B (12)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε 7η  δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπάκας στις  31-5-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα  20,00  στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

Θ Ε Μ Α Τ Α

1.-Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου 2016

2.-Αίτηση Κατσογιάννη Αρχοντής (για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος  στην Τ.Κ Ματονερίου)

3.-Αίτηση ΟΤΕ Α.Ε. (μικροεπεκτάσεις & μετατοπίσεις υπογ. Καλωδίων Δήμου Καλαμπάκας –Χορήγηση αδειών εκσκαφής)

4.-Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση εισόδου συνοικισμού Ελαφίου – κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού».

5.-Αίτηση Γκούμα Ιωάννη (τοποθέτηση ρυμοτομικής γραμμής)

6-Αίτηση Κλεισιάρη Παναγιώτας (πάγωμα μίσθωσης).

7.-Αίτηση Αγροτικού Συνεταιρισμού Λογγά (για την παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας εμπορικής ξυλείας και ατομικών αναγκών) Τ.Κ. Λογγά

8.-Αίτηση Αγροτικού Συνεταιρισμού Αμαράντου (για την παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας εμπορικής ξυλείας και ατομικών αναγκών) Τ.Κ. Αμαράντου

9.-Αίτηση Πρότυπου Αγροτικού Συνεταιρισμού Αμαράντου (για την παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας εμπορικής ξυλείας) Τ.Κ. Αμαράντου.

10.-Αίτηση Αναπτυξιακού Προοδευτικού Αγροτικού Δασικού Συνεταιρισμού Καστανιάς (για την παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας εμπορικής ξυλείας και ατομικών αναγκών) Τ.Κ. Καστανιάς.

11.-Αίτηση Β’ Δασικού Συνεταιρισμού Βλαχάβας (δικαίωμα εκμετάλλευσης δασικών προϊόντων) Τ.Κ. Βλαχάβας.

12.-Αίτηση Αγροτικού Συνεταιρισμού Ασπροκκλησιάς (για την παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας ξυλείας ατομικών αναγκών) Τ.Κ. Ασπροκκλησιάς.

13.-Αιτήσεις Αγροτικού Δασικού Συν/σμού Κλεινού και Αναπτυξιακού Δασικού Αγροτικού Συν/σμού Αμπελίων (για την παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας εμπορικής ξυλείας και ατομικών αναγκών) Τ.Κ. Κλεινού

14.-Αίτηση Δ.Α.Σ. Φλαμπουρεσίου και ΕΔΕΣΕ Φλαμπουρεσίου Γερακαρίου (για την παραχώρηση δικαιώματος υλοτομίας εμπορικής ξυλείας και ατομικών αναγκών) Τ.Κ. Φλαμπουρείου.

15.-Αίτηση Ζιώγου Παύλου για την κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Κακοπλευρίου

16.-Επεκτάσεις ΦΟΠ

17.-Αποφάσεις Τ.Κ. Οξύνειας α) 7/2016 αίτηση μορφωτικού συλλόγου Οξύνειας (παραχώρηση χώρου για στέγαση)  β) 20/2016 «Παραχώρηση έκτασης στο σύλλογο καλλιεργητών αραβόσιτου Τ.Κ. Οξύνειας

18.-Επανεισαγωγή για συζήτηση στο Δ.Σ. του επικαιροποιημένου σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για τη Σύσταση Ενιαίου Φορέα Στήριξης της Τουριστικής Δραστηριότητας στην Π.Ε. Τρικάλων

19.-Θεώρηση απολογισμού ΤΟΕΒ Θεόπετρας έτους 2015 και ορισμός υπαλλήλου υπευθύνου για την διενέργεια ελέγχου στις οικονομικοδιαχειριστικές υποθέσεις του ΤΟΕΒ.

20.-Αποδοχή και κατανομή πίστωσης για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων

21.-Έκφραση απόψεων για τη βοσκή στο συνδιακατεχόμενο δάσος του Τ.Δ. Ματονερίου.

22.-Αίτηση Ορειβατικής Λέσχης Καλαμπάκας (παραχώρηση χώρου)

23.-Αίτηση Λάμπρου Κοσβύρα, Εκπροσώπου Τ.Κ. Καλλιθέας (προς το Δασαρχείο Καλαμπάκας για την χορήγηση ξύλινων ειδών)

24.-Αποδοχή και κατανομή πίστωσης πυροπροστασίας

25.-Έκφραση απόψεων για τη βοσκή στο δάσος (δύο κέδρα) Τ.Κ. Καταφύτου

26.-Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2016 μελέτης προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών

27.-Καλοκαιρινές εκδηλώσεις «ΜΕΤΕΩΡΑ ΤΕΧΝΗΣ»

28.-Έγκριση δαπάνης εκδήλωσης «ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΧΑΣΙΩΤΩΝ»

29.-Χορήγηση  αδείας πωλητή λαϊκών αγορών στον παραγωγό Νικόλαο Τσουρλή.

30.-Τροποποίηση προϋπολογισμού  έτους 2016.

31.-Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος  έτους  2016

32.-Έγκριση πράξης εκκαθάρισης επικειμένων Κων/νου Μίχου

33.-Ορισμός Επιτροπής προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός Τ.Κ. Ορθοβουνίου»

34.-Επικαιροποίηση της υπ.αριθμ. 19/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «Περί συγκροτήσεως επιτροπής αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμών, απευθείας ανάθεσης και διενέργειας διαγωνισμών ΕΚΠΟΤΑ (άρθρο 46 της αριθ. 11389/93 απόφασης Υπουργού Εσωτερικών)».

35.-Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ-ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε».

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΧΑΛΑΤΣΑΚΗΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 10η δημόσια τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καλαμπάκας στις  31-5-2016 ημέρα Τρίτη  και ώρα 7,15 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

Θ Ε Μ Α ΤΑ

1.-ΦΟΠ Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Καστρακίου

2.-ΦΟΠ  Κων/νος Γκέκας Τ.Κ. Καστρακίου

3.-Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού καυσοξύλευσης  ατομικών αναγκών δάσους  οικισμού Αχελινάδας της Τ.Κ. Μαυρελίου

4.-Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού καυσοξύλευσης  ατομικών αναγκών δάσους   της Τ.Κ. Σκεπαρίου

5.-Ορισμός δικηγόρου υπόθεση Ευαγγελίας Γκόγκου & λοιπών

6.-Περί Εμποροπανήγυρης

7.-Αποδέσμευση πιστώσεων

8.-Τροποποίηση προϋπολογισμού

9.-Δέσμευση πιστώσεων

Ο Πρόεδρος  της Οικ. Επιτροπής

Χρήστος Παπαγεωργίου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 4η δημόσια τακτική συνεδρίαση της Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμπάκας την 31-Μαϊου-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 7,30 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

Θ Ε Μ Α Τ Α

1.-Προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Εμμανοήλ Φραγκιαδάκης  Τ.Κ. Καστρακίου)

2.-Προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Αχιλλέας Γκούμας  Τ.Κ. Περιστέρας)

3.-Προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Φωτεινή Καραμπούλα  Τ.Κ. Αμαράντου)

4.-Προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Ανδρέας Ψωμάς  Τ.Κ. Θεόπετρας)

5.-Προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κων/νος Καφές Οικισμός Αχελινάδα  Τ.Κ. Μαυρελίου)

6.-Προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κυριακούλα Σαργκάνη  Τ.Κ. Καστρακίου)

7.-Περί ετήσιας εμποροπανήγυρης

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δημήτριος Βουρλίτσης

 

ΔΕΝ ΥΙΟΘΕΤΟYΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛIΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΣΤΟΛΟΓIΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟEΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΡΤHΣΕΙΣ. ΑΥΤO ΤΟ ΑΦHΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΡIΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ. ΕΛΕYΘΕΡΑ ΜΠΟΡΕIΤΕ ΝΑ ΣΤΕIΛΕΤΕ ΠΡΟΣ ΑΝAΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΚH ΣΑΣ AΠΟΨΗ.ΣΕ ΠΕΡIΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠAΡΞΕΙ ΑΝAΡΤΗΣΗ, ΤΗΣ ΟΠΟIΑΣ ΕIΣΤΕ ΚAΤΟΧΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜAΤΩΝ, H ΠΟΥ ΘIΓΕΣΤΕ ΑΠO ΑΥΤH, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝHΣΤΕ AΜΕΣΑ ΜΑΖI ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑIΤΗΤΗ ΔΙOΡΘΩΣΗ. ΕAΝ EΧΕΙ ΣΥΜΒΕI ΚAΤΙ ΑΠO ΤΑ ΠΑΡΑΠAΝΩ ΔΕΝ ΘΑ EΧΕΙ ΓIΝΕΙ ΕΣΚΕΜΜEΝΑ. ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕYΟΥΝ ΣΧOΛΙΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΟYΝΤΑΙ OΠΩΣ ΕIΝΑΙ ΕΥΠΡΕΠΕIΣ ΣΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟYΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΕYΓΟΝΤΑΣ YΒΡΕΙΣ.
  • ΟΧΙάς

    «Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ-ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε».» Σε δύο μήνες μετά την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κάντε μια έρευνα τα ΜΜΕ πόσα χρήματα έμειναν.

Αρχή Σελίδας

© 2011 - 2015 StagonNews

Powered by NikosPap. Hosted by Fusioned.