Πρόστιμα αλλά και διερεύνηση για ποινικές ευθύνες για την αποχέτευση Κορομηλιάς

Βαγγέλης Γκιάτας
Βαγγέλης Γκιάτας
13 Σεπτεμβρίου 2017, 14:04

Πρόστιμο 4 χιλιάδες ευρώ ( 2 χιλ.  στον Δήμο και 2 χιλ. στον Σύνδεσμο Κορομηλιάς ) υπεβλήθη υπό του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού ‘Ελεγχου και του Τμήματος Περ/ντος & Υδρ/μιας της Π.Ε. Τρικάλων.

Στο έγγραφο αναφέρεται ότι : << Από την σχετική αυτοψία προέκυψε ότι σε απόσταση περίπου 50 μέτρων από το τελευταίο σπίτι της Κορομηλιάς έχουν κατασκευαστεί δεξαμενές από σκυρόδεμα στις οποίες καταλήγει μέσω αγωγού μέρος των αστικών λυμάτων της Τ.Κ. Κορομηλιάς. Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας οι εν λόγω δεξαμενές ήταν άδειες καθώς ο οικισμός της Κορομηλιάς κατοικείται μόνο κατά τους θερινούς μήνες (Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο).

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των κατοίκων της Κορομηλιάς κατασκευάστηκε ένα εσωτερικό αποχετευτικό δίκτυο εντός της Τ.Κ. Κορομηλιάς και όλοι οι απορροφητικοί βόθροι οι οποίοι βρίσκονται ανόντι της κεντρικής πηγής ύδρευσης του οικισμού καθώς και κάποιοι οι οποίοι βρίσκονται κατάντι της πηγής, αντικαταστάθηκαν με στεγανούς και μέσω αγωγών τα λύματα αυτά οδηγούνται με τη βαρύτητα σε δεξαμενές όπου θα ακολουθούσε η βιολογική τους επεξεργασία.

Τα παραπάνω έργα (μαζί με κάποια συνοδά έργα που περιγράφονται στα 16, 17 και 19 σχετ. έγγραφα) κατασκευάστηκαν προ 20ετιας και θα αποτελούσαν τις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού των οικιακών λυμάτων του οικισμού της Κορομηλιάς. Η εν λόγω εγκατάσταση όμως ουδέποτε λειτούργησε. Τα λύματα των κατοίκων του οικισμού, οδηγούνται χωρίς καμία επεξεργασία σε παρακείμενη έκταση. Με αυτόν τον τρόπο αντί να γίνεται στο σημείο συγκέντρωσης των λυμάτων επεξεργασία και καθαρισμός των λυμάτων και στην συνέχεια διάθεση σύμφωνη με ποιοτικά κριτήρια εκροής, γίνεται επιφανειακή διάθεση ανεπεξέργαστων λυμάτων.

Βάση των όσων αναγράφονται στο σχετ. 20 και στην συνημμένη από 16-8-2016 έκθεση αυτοψίας που πραγματοποίησαν υπάλληλοι του Τμήματος Περ/ντος & Υδρ/μιας της Π.Ε. Τρικάλων οι δεξαμενές κατά την διάρκεια του καλοκαιριού γεμίζουν με λύματα τα οποία χωρίς καμία επεξεργασία καταλήγουν σε έκταση κατάντι των δεξαμενών .

Αφορά τις επιπτώσεις στο περιβάλλον λόγω της επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του οικισμού Κορομηλιάς, του Δήμου Καλαμπάκας, στην Π.Ε. Τρικάλων.

Στις 5-7-2016 υπάλληλοι του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού ‘Ελεγχου και του Τμήματος Περ/ντος & Υδρ/μιας της Π.Ε. Τρικάλων, διενέργησαν αυτοψία, στον οικισμό της Κορομηλιάς μετά από αίτημα της Ανεξάρτητης Αρχής του Συνήγορου του Πολίτη, προκειμένου να ελεγχθεί ο τρόπος επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων του οικισμού Κορομηλιάς και κατά πόσο ο τρόπος αυτός προκαλεί δυσμενείς επιπτώσεις στο Περιβάλλον και τη Δημόσια Υγεία.

Από την σχετική αυτοψία προέκυψε ότι σε απόσταση περίπου 50 μέτρων από το τελευταίο σπίτι της Κορομηλιάς έχουν κατασκευαστεί δεξαμενές από σκυρόδεμα στις οποίες καταλήγει μέσω αγωγού μέρος των αστικών λυμάτων της Τ.Κ. Κορομηλιάς. Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας οι εν λόγω δεξαμενές ήταν άδειες καθώς ο οικισμός της Κορομηλιάς κατοικείται μόνο κατά τους θερινούς μήνες (Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο).

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των κατοίκων της Κορομηλιάς κατασκευάστηκε ένα εσωτερικό αποχετευτικό δίκτυο εντός της Τ.Κ. Κορομηλιάς και όλοι οι απορροφητικοί βόθροι οι οποίοι βρίσκονται ανόντι της κεντρικής πηγής ύδρευσης του οικισμού καθώς και κάποιοι οι οποίοι βρίσκονται κατάντι της πηγής, αντικαταστάθηκαν με στεγανούς και μέσω αγωγών τα λύματα αυτά οδηγούνται με τη βαρύτητα σε δεξαμενές όπου θα ακολουθούσε η βιολογική τους επεξεργασία.

Τα παραπάνω έργα (μαζί με κάποια συνοδά έργα που περιγράφονται στα 16, 17 και 19 σχετ. έγγραφα) κατασκευάστηκαν προ 20ετιας και θα αποτελούσαν τις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού των οικιακών λυμάτων του οικισμού της Κορομηλιάς. Η εν λόγω εγκατάσταση όμως ουδέποτε λειτούργησε. Τα λύματα των κατοίκων του οικισμού, οδηγούνται χωρίς καμία επεξεργασία σε παρακείμενη έκταση. Με αυτόν τον τρόπο αντί να γίνεται στο σημείο συγκέντρωσης των λυμάτων επεξεργασία και καθαρισμός των λυμάτων και στην συνέχεια διάθεση σύμφωνη με ποιοτικά κριτήρια εκροής, γίνεται επιφανειακή διάθεση ανεπεξέργαστων λυμάτων.

Βάση των όσων αναγράφονται στο σχετ. 20 και στην συνημμένη από 16-8-2016 έκθεση αυτοψίας που πραγματοποίησαν υπάλληλοι του Τμήματος Περ/ντος & Υδρ/μιας της Π.Ε. Τρικάλων οι δεξαμενές κατά την διάρκεια του καλοκαιριού γεμίζουν με λύματα τα οποία χωρίς καμία επεξεργασία καταλήγουν σε έκταση κατάντι των δεξαμενών.

Σημειώνεται, ότι το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου της Π.Ε. Τρικάλων με έγγραφο του προς την Δ.Ε.Υ.Α.Κ (σχετ. 18) και το Δήμο Καλαμπάκας επεσήμαινε από το 2015, πως «…οι ιδιοκτήτες οποιονδήποτε εγκαταστάσεων υποχρεούνται να αποχετεύουν τα λύματα τους στο δίκτυο ακαθάρτων υδάτων του Δήμου με τρόπο που ορίζει ο εκάστοτε κανονισμός του Δήμου. Η περαιτέρω διάθεση των λυμάτων του δικτύου αποχέτευσης είναι ευθύνη του οικείου Δήμου…… Επίσης το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε.

Τρικάλων, με το σχετικό 19, ενημερώνει το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου για τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν από το Δήμο Καλαμπάκας για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης του οικισμού και το έγγραφο αυτό το κοινοποιεί και στο Δήμο Καλαμπάκας.

Σύμφωνα με την νομοθεσία που ισχύει και σχετίζεται με την προστασία του περιβάλλοντος και την νομοθεσία που σχετίζεται με θέματα δημόσιας υγείας η επιφανειακή και υπόγεια διάθεση ανεπεξέργαστων αστικών λυμάτων δεν επιτρέπεται και δεδομένου ότι από τις υπηρεσίες της Π.Ε. Τρικάλων δεν έχει εκδοθεί κάποια έγκριση που να σχετίζεται με το αποχετευτικό δίκτυο του οικισμού Κορομηλιάς η πρακτική που ακολουθείται στον οικισμό Κορομηλιάς συνιστά υποβάθμιση περιβάλλοντος.

Το Κλιμάκιο αποφάσισε με το αριθ. 3/2016 πρακτικό του νσ κληθούν και να καταθέσουν τις απόψεις τους τόσο ο Δήμος Καλαμπάκας όσο και ο Σύνδεσμος Συνιδιοκτητών Κορομηλιάς.

Με το με αρ. πρωτ. Κ214/29-9-2016 (σχετ. 22) έγγραφο του Συνδέσμου Συνιδιοκτητών Κορομηλιάς σχετικά με το πρόβλημα της διάθεσης των λυμάτων του οικισμού, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου αναφέρει τα εξής:

•    Ο οικισμός κατοικείται κατά τη θερινή περίοδο και κυρίως την περίοδο από 20 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου.

•    Μετά την κατασκευή του σταθμού βιολογικού καθαρισμού, και παρά το γεγονός ότι αυτός δεν λειτουργεί κανονικά, αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα μολυσμένης πηγής του οικισμού και εξέλειψαν τα συχνά κρούσματα γαστρεντερίτιδας στους κατοίκους της περιοχής.

•    Ο Σύνδεσμος Συνιδιοκτητών Κορομηλιάς απευθύνθηκε εγγράφως πολλές φορές τόσο στο Δήμο Καλαμπάκας όσο και στην Δ/νση Υγείας σχετικά με τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού χωρίς όμως να υπάρχει κάποια ανταπόκριση στα αιτήματα του.

•    Η κατασκευή στεγανών βόθρων καθίσταται αδύνατη λόγω του βραχώδους εδάφους της περιοχής.

•    Λύση στον τρόπο διάθεσης των λυμάτων μπορεί να δοθεί είτε με τη σύνδεση του δικτύου αποχέτευσης Κορομηλιάς με το αντίστοιχο δίκτυο της Διάβας είτε με τη λειτουργία του σταθμού βιολογικού καθαρισμού με ευθύνη της ΔΕΥΑ Καλαμπάκας. Για τους κατοίκους του οικισμού προτεινόμενη λύση είναι αυτή της λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην απολογητική έκθεση του Συνδέσμου Συνιδιοκτητών της Κορομηλιάς δηλώνεται με σαφή τρόπο πως γίνεται χρήση των δεξαμενών του βιολογικού καθαρισμού από τους κατοίκους του οικισμού και είναι επίσης σαφές ότι γνωρίζουν πως ο βιολογικός δεν είναι ολοκληρωμένος ως προς την κατασκευή του όπως και ότι δεν είναι αδειοδοτημένος από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Εμμέσως λοιπόν με τις παραδοχές τους οι κάτοικοι δηλώνουν ότι γνωρίζουν ότι η διάθεση των λυμάτων τους γίνεται παράνομα (κατά παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας) και το αποτέλεσμα της πρακτικής που ακολουθείται είναι η περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής. Ο ισχυρισμός τους, ότι λόγω του βραχώδους εδάφους δεν είναι δυνατή η κατασκευή στεγανών δεξαμενών δεν τεκμηριώνεται με εδαφολογικά και λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία οπότε θεωρείται αβάσιμος. Τέλος παραδέχονται ότι υφίσταται πρόβλημα σχετικά με την διάθεση των λυμάτων τους αλλά ως προτεινόμενη λύση για την επίλυση του προβλήματος από αυτούς είναι η ολοκληρωμένη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού.

Με το με αρ. πρωτ. Κ216/12-10-2016 (σχετ.23) έγγραφο του Δήμου Καλαμπάκας σχετικά με το πρόβλημα της διάθεσης των λυμάτων του οικισμού αναφέρει τα εξής:

•    Ο βιολογικός καθαρισμός είναι μη υφιστάμενος, καθώς ουδέποτε ολοκληρώθηκε ή παραδόθηκε στη ΔΕΥΑ Καλαμπάκας καθώς και ουδέποτε τέθηκε σε λειτουργία (δοκιμαστική, προσωρινή ή πλήρης). Παρόλα αυτά οι κάτοικοι του οικισμού της Κορομηλιάς προχώρησαν αυθαιρέτως στη σύνδεση των κατοικιών τους με το ημιτελές δίκτυο του βιολογικού καθαρισμού. Η σύνδεση αυτή έγινε χωρίς να ενημερωθεί καμία αρμόδια υπηρεσία.

•    Ο δήμος Καλαμπάκας δεν έχει καμία υποχρέωση για την κατασκευή και λειτουργία δικτύου αποχέτευσης για τον παραθεριστικό οικισμό Κορομηλιάς. Και αυτό γιατί δεν έχει κανέναν μόνιμο κάτοικο και δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ περί υποχρέωσης κατασκευής δικτύου αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων. Η κατασκευή του βιολογικού καθαρισμού ως έργο (σύνταξη μελετών, ανάθεση και επίβλεψη του έργου και χρηματοδότησης) αποτελούσε αντικείμενο και αρμοδιότητα της ΤΥΔΚ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων. Ο Δήμος Καλαμπάκας δεν συμμετείχε σε κανένα στάδιο σχετικά με το έργο αυτό.

•    Εφόσον στην περιοχή δεν υφίσταται δίκτυο υπονόμων, η υποχρέωση διάθεσης των λυμάτων του οικισμού της Κορομηλιάς βαρύνει τους κατοίκους της και ως ευθύνη αλλά και ως δαπάνη. Είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν στεγανές δεξαμενές στις οικίες τους για την προσωρινή αποθήκευση των λυμάτων και τη μεταφορά τους στον βιολογικό καθαρισμό της Καλαμπάκας η χωρητικότητα του οποίου έχει υπολογιστεί έτσι ώστε να υποδέχεται και να επεξεργάζεται τα λύματα από όλα τα χωριά και τους οικισμούς του Δήμου Καλαμπάκας.

• Η ποιότητα νερού της Διάβας και της Κορομηλιάς ελέγχεται τακτικά τόσο ως προς φυσικοχημικούς όσο και ως προς μικροβιολογικούς παραμέτρους και είναι κατάλληλο και ασφαλές για πόση αφού πληροί τις προδιαγραφές της ΚΥΑ Υ2/2600/2001.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην απολογητική έκθεση του Δήμου Καλαμπάκας είναι ενημερωμένος για το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στην περιοχή. Βάση της νομοθεσίας αναφέρει ότι δεν είναι υποχρεωμένος για την κατασκευή και λειτουργία δικτύου αποχέτευσης για τον παραθεριστικό οικισμό Κορομηλιάς. Όμως ο οικισμός της Κορομηλιάς είναι εντός των χωρικών του αρμοδιοτήτων και η περιβαλλοντική υποβάθμιση που συντελείται είναι εντός των χωρικών του αρμοδιοτήτων και είναι υπεύθυνος για την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται εντός των διοικητικών του ορίων. Δεν αναφέρονται όμως στην απολογητική του έκθεση ενέργειες για την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης που έχει συντελεστεί στον οικισμό της Κορομηλιάς.

Τόσο η επιφανειακή όσο και η υπόγεια διάθεση ανεπεξέργαστων αστικών λυμάτων δεν επιτρέπεται με κανένα τρόπο και τα παραπάνω συμβαίνουν κατά παράβαση της οικείας νομοθεσίας και συγκεκριμένα :

1.    Τον Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/86) «Για την προστασία του περιβάλλοντος όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002) «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61 EE διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις

2.    Τον Ν.4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις» αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος.

3.    Τον Ν. 4042 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

4.    Την υγειονομική διάταξη Ε1β/221 «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» (ΦΕΚ 138/Β/22-1-65) όπως ισχύει σήμερα

5.    Το Ν.3199/5-12-2003 (ΦΕΚ280/Α/9-12-2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000».

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο Δήμος Καλαμπάκας (σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου 28 του Ν. 1650/86, όπως αυτός ισχύει και τροποποιηθεί) και οι κάτοικοι της Κορομηλιάς υποβαθμίζουν το περιβάλλον, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν. 1650/86, όπως ισχύει σήμερα (άρθρο 7 του Ν. 4042/2012) >>.

Τελειώνοντας αποφασίζει:

Την εισήγηση επιβολής προστίμου στον Δήμο Καλαμπάκας 2.000 € (δύο χιλιάδων ευρώ) για την περιβαλλοντική υποβάθμιση που συντελείται εντός των ορίων της χωρικής του αρμοδιότητας εξαιτίας της διάθεσης των λυμάτων στον οικισμό της Κορομηλιάς, και την εισήγηση επιβολής προστίμου στον Σύνδεσμο Συνιδιοκτητών Κορομηλιάς 2.000 € (δύο χιλιάδων ευρώ) για την περιβαλλοντική υποβάθμιση που συντελείται στον οικισμό Κορομηλιάς εξαιτίας της χρήσης της δεξαμενής του σταθμού βιολογικού καθαρισμού για την διάθεση των λυμάτων τους ενώ γνωρίζουν ότι δεν βρίσκεται σε λειτουργία.

Ο έλεγχος έγινε κατόπιν καταγγελίας και παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη.

Προκαταρκτική εξέταση

Συνάμα με την εισήγηση για επιβολή των προστίμων ο κ. Εισαγγελέας Πρωτοδικών Τρικάλων , παρήγγειλε προκαταρκτική εξέταση για την περίπτωση που υπάρχουν και Ποινικές ευθύνες.

Για τον λόγο αυτό καλείται ο Σύνδεσμος να αποστείλει τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκ των οποίων προκύπτει η Νόμιμη εκπροσώπηση του Συνδέσμου.

 

 

 

 

 

 

  • 16 ΓΕΝΑΡΗ

    Για τα λύματα της Διάβας υπάρχουν ποινικές ευθύνες.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .