Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας το Σάββατο στο κέντρο της Καλαμπάκας

admin
admin
23 Μαρτίου 2017, 10:45

ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: «Εορταστικές εκδηλώσεις και παρέλαση ενόψει της Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου 1821, στην πόλη της Καλαμπάκας το Σάββατο 25/03/2017. Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας και απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις».

Ο ΑΝΑΠΛ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1.- Έχοντας υπόψη: Α) Τις διατάξεις των Άρθρων 9 και 52 του Ν.2696/99 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», ως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Άρθρο 46 του Ν.3542 και άρθρου 109 του Ν. 2696/99 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.» και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «Περί Κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν.4313/2014. Β) Το πρόγραμμα εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου Καλαμπάκας. Γ) Την υπ’ αριθμ. 51081/17/593538 από 23/03/2017, εισηγητική αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμπάκας, με την οποία προτείνει την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων σε οδούς εγγύς και πέριξ του κέντρου της πόλης της Καλαμπάκας και Δ) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

2.- Αποσκοπώντας στην ομαλή, εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή των αναγραφόμενων στο θέμα εκδηλώσεων και παρέλασης και την εξυπηρέτηση του προσερχόμενου για την παρακολούθηση αυτών, κοινού, υπό συνθήκες ευταξίας και επισημότητας:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ά ρ θ ρ ο 1ο – Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των τροχοφόρων οχημάτων για το Σάββατο 25/03/2017 και κατά τις ώρες 11:00΄ με 13:00΄ της ιδίας, στις κάτωθι οδούς του Δήμου Καλαμπάκας: – Στην οδό Τρικάλων και συγκεκριμένα στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της πλατείας Δημαρχείου και την οδό Μ. Αλεξάνδρου, – Στην οδό Ιωαννίνων και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της πλατείας Δημαρχείου και της οδού Μετεώρων, – Στην οδό Ηπείρου και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού Ρόδου μέχρι την διασταύρωση της με την οδό Ιωαννίνων, – Στην οδό Π. Δημητρίου και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της Πλατείας Δημαρχείου μέχρι την διασταύρωση της με την οδό 28ης Οκτωβρίου, – Στην οδό Ρόδου στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού Χατζηπέτρου μέχρι την πλατεία Δημαρχείου, – Στην οδό Σοφοκλέους και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού Κονδύλη μέχρι την διασταύρωση της με την οδό Τρικάλων και – Στην οδό Σιδηροδρόμου και στο τμήμα αυτής που περιλαμβάνεται μεταξύ της οδού Χατζηπέτρου μέχρι την διασταύρωση της με την οδό Τρικάλων. – Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση. – Με μέριμνα και ευθύνη των αρμοδίων Υπηρεσιών, σε συνεννόηση με το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμπάκας, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου κ.λπ. – Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει μόνο, από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο και την τοποθέτηση της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα.

Ά ρ θ ρ ο 2ο Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει: • μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από το Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμπάκας σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης. • από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν.3861/2010.

Ά ρ θ ρ ο 3ο – Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ά ρ θ ρ ο 4ο – Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

 Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΝΙΝΤΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .