Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2016-2017 – Τα ονόματα από τη Καλαμπάκα και τα Τρίκαλα

11 Οκτωβρίου, 2016 10:15 Επιμέλεια: /

2o dimotiko 3_DCE

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας προχωρά στην πρόσληψη ως προσωρινούς αναπληρωτές κλάδου ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2017 ΚΑΙ 2017-2018» με Κωδικό ΟΠΣ 5001979, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2.α «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙ- ΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ-ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2014-2020», για να προσφέρουν υπηρεσία σε σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στα Γραφεία της Περι- φερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2016-2017 της βαθμίδας στην οποία τοποθετούνται, τους παρακάτω ως εξής:

Δείτε εδώ

Δείτε εδώ

Αρχή Σελίδας

© 2011 - 2015 StagonNews

Powered by NikosPap. Hosted by Fusioned.