Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη στο Δήμο Καλαμπάκας

admin
admin
1 Δεκεμβρίου 2016, 13:15

Με την αρίθμ.:680/03-11-2016 απόφαση του Δημάρχου Καλαμπάκας Ν.Τρικάλων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 , των άρθρων 85 και 280 του Ν.3852/2010, του άρθρου 28 του Ν.4305/2014 και της αριθμ.πρωτ: 19721/03-11-2016 Βεβαίωσης του Δημάρχου Καλαμπάκας , και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.4257/2014 ,προσλαμβάνεται η Νάκη Αλεξάνδρα του Βασιλείου , κατηγορίας ΠΕ, πτυχιούχος του τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών ,Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης , με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε κενή θέση της Ειδικής Συνεργάτιδας για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του .Η ανωτέρω θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις ,γραπτά ή προφορικά για θέματα νομικής φύσεως. (Aριθμ.πρωτ. βεβαίωσης του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμπάκας 17587/11-10- 2016) (Αριθμός βεβαίωσης πρόσληψης στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου 1241058010/11-10-2016). (Αριθμός Απόφασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας 15432/195675/14-11- 2016 )

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .