Πρέπει να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους

Βαγγέλης Γκιάτας
Βαγγέλης Γκιάτας
26 Απριλίου 2016, 17:40

Με την Πυροσβεστική Διάταξη 4/2012/12 (ΦΕΚ 1346 Β/25-4-2012) οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκο­νται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, υπο­χρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.
Στους χώρους αυτούς απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων-σπίρτων και άλλων υλών από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου κάθε έτους.
Ποινές

Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου, βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

 Οι ποινικές κυρώσεις ασκούνται από την Πυρο­σβεστική Αρχή

Oι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα με κράτηση μέχρι και 3 μηνών η με πρόστιμο.
Υπεύθυνος ο Δήμος για τις αποψιλώσεις
Η αρμοδιότητα για την εξέταση καταγγελιών περί μη συμμόρφωσης των υπόχρεων για αποψίλωση και καθαρισμό ανήκει στους Δήμους, ενώ η Πυροσβεστική Αρχή επιλαμβάνεται των περιπτώσεων που ανάματος φωτιάς και απόρριψης αναμμένων τσιγάρων-σπίρτων και άλλων υλών.

Έστειλε ειδοποίηση

Ο Δήμος Καλαμπάκας με ειδοποίηση δια μέσω των ΜΜΕ καλεί τους Δημότες να προβούν στον καθαρισμό των οικοπέδων τους.

<<  H   Υπηρεσία  Πρασίνου  του   Δήμου  Καλαμπάκας το τελευταίο διάστημα  με  εντατικούς  ρυθμούς  προέβη  στο κόψιμο των χόρτων και τον  καθαρισμό  όλων των κοινόχρηστων  χώρων  καθώς  και των Δημοτικών οικοπέδων  τόσο  στην πόλη της Καλαμπάκας  όσο και στον ευρύτερο  Δήμο  έτσι ώστε να  αποφευχθεί η πιθανότητα  πρόκλησης πυρκαγιάς.

Για  τους  ανωτέρω  λόγους  κάνουμε γνωστό στους  δημότες – κατοίκους του

Δήμου  μας  ότι  όλοι  οι  ιδιοκτήτες  οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων υποχρεούνται στον καθαρισμό τους .

Ευελπιστούμε  στην κατανόηση   και  στη  συνεργασία  των δημοτών  για  την επίτευξη  του  καλύτερου   αποτελέσματος >>.

Αντιδήμαρχος

Μαρία Κουκοράβα-Γκαραγκάνη

 

 

 

  • ΟΧΙάς

    Και ο δήμος οφείλει να μαζεύει τα χώματα και τα χόρτα στα ρείθρα των πεζοδρομίων.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .