Πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για την σύσταση και αναγνώριση Ομάδων Παραγωγών από την Ε.Α.Σ Καλαμπάκας ¨ΜΕΤΕΩΡΑ¨

Βαγγέλης Γκιάτας
Βαγγέλης Γκιάτας
5 Μαΐου 2017, 23:07

Η Ε.Α.Σ. Καλαμπάκας είναι έτοιμη να προχωρήσει στη σύσταση και αναγνώριση Ομάδων Παραγωγών.

Γι’ αυτό τον λόγο κάλεσε σήμερα στα γραφεία του συνεταιρισμού,  τους  κτηνοτρόφους μέλη του συν/σμού στις  9.00  το βράδυ για ενημέρωση από τον μελετητή κο Μάκη Ιακωβάκη.

Υπάρχει παρόμοια εκδήλωση την ερχόμενη Δευτέρα 8 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ που αφορά  τους γεωργούς – μέλη .

Σκοπός της σύστασης των Συνεταιρισμών αυτών

Σύμφωνα με τον Καν. 1308/2013 κάθε Οργάνωση / Ομάδα Παραγωγών επιδιώκει συγκεκριμένο σκοπό, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους στόχους:

 • Την εξασφάλιση του προγραμματισμού της παραγωγής και της προσαρμογής της στη ζήτηση, ιδίως από άποψη ποιότητας και ποσότητας.
 • Την συγκέντρωση της προσφοράς και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων που παράγονται από τα μέλη τους, μεταξύ άλλων μέσω της προώθησης προϊόντων.
 • Τη βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής και την απόδοση των επενδύσεων ως προς τα περιβαλλοντικά πρότυπα και τα πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων, καθώς και τη σταθεροποίηση των τιμών παραγωγού.
 • Την διεξαγωγή ερευνών και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών με αντικείμενο τις βιώσιμες μεθόδους παραγωγής, τις καινοτόμους πρακτικές, την οικονομική ανταγωνιστικότητα και τις εξελίξεις της αγοράς.
 • Την προώθηση και την παροχή τεχνικής βοήθειας για τη χρήση καλλιεργητικών πρακτικών και τεχνικών παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον, καθώς και κατάλληλων πρακτικών και τεχνικών καλής μεταχείρισης των ζώων.
 • Την προώθηση και παροχή τεχνικής υποστήριξης για τη χρήση προτύπων παραγωγής, τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και την ανάπτυξη προϊόντων με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή προϊόντων καλυπτόμενων από εθνικό σήμα ποιότητας.
 • Την διαχείριση των υποπροϊόντων και των αποβλήτων, ιδίως για την προστασία της ποιότητας των υδάτων, του εδάφους και του τοπίου και τη διαφύλαξη ή την προώθηση της βιοποικιλότητας.
 • Τη συμβολή στη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.
 • Την ανάπτυξη πρωτοβουλιών στον τομέα της προώθησης και της εμπορίας.
 • Την διαχείριση των ταμείων αλληλοβοήθειας.
 • Την παροχή της απαραίτητης τεχνικής βοήθειας για τη χρησιμοποίηση των προθεσμιακών αγορών και των ασφαλιστικών συστημάτων.

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .