Πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ – Αναλυτικά ο πίνακας Μετόχων – Το 2002 ο τελευταίος φορολογικός έλεγχος της εταιρείας

Βαγγέλης Γκιάτας
Βαγγέλης Γκιάτας
12 Ιουλίου 2016, 16:09

Πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ. Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα παρακάτω:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1-1-2015 έως 31-12-
2015 µετά των Εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απόφαση περί απαλλαγής ή όχι των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από
κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα της εταιρικής χρήσης του 2015.
3. Έγκριση αµοιβών των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2016.
4. Απόφαση περί ορισµού τακτικών και αναπληρωµατικών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση του 2016
καθώς και της αµοιβής αυτών.
5. Περί πιστοποίησης της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου και της συνεπακόλουθης τροποποίησης
του Άρθρου 7. «Μετοχικό Κεφάλαιο» και του Άρθρου 8. «Κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου» του
Καταστατικού της εταιρείας.
6. Περί λήψης απόφασης εκ νέου Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας.
7. Περί τροποποίησης του Άρθρου 3. «Σκοποί – Έργο» του Καταστατικού της εταιρείας.
8. Περί επικύρωσης των κάτωθι αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου :
α) της υπ΄αριθµ. 268/05-08-2015 απόφασης (Θέµα 3o
) του ∆ιοικητικού Συµβουλίου:
«Περί συµµετοχής της εταιρείας σε ∆ίκτυο του άρθρου 101 του Ν. 3852/2010, ως τροποποιήθηκε
και ισχύει, µε τη µορφή αστικής εταιρείας µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την επωνυµία
«∆ΙΚΤΥΟ ∆ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ» µε διακριτικό τίτλο “∆ΙΚΤΥΟ ΓΕΥΣΕΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ”».
β) της υπ΄αριθµ. 272/21-04-2016 (Θέµα 12o
) απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου:
«Περί συµµετοχής της Εταιρείας στην Αστική Μη Κερδοσκοπική εταιρεία µε τον τίτλο “ΦΟΡΕΑΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ” και διακριτικό τίτλο “Terra
Thessalia”».
9. ∆ιάφορα θέµατα & ανακοινώσεις.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε για αρκετή ώρα γύρω από τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καθώς όπως υποστήριξαν οι Μέτοχοι θα πρέπει να δοθεί μια λύση στα ωφελούμενα και σε αυτά τα ποσά που είναι να εισπράξει η εταιρία. Αποφασίστηκε να αποσταλεί επιστολή συμφωνίας σε πελάτες και προμηθευτές και από κει και ύστερα θα αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις . Αυτό που έκανε μεγάλη εντύπωση ήταν πως η εταιρία έχει να ελεγχθεί φορολογικά από το 2002. Μάλιστα απορίας άξιο είναι το ότι δεν έχει ζητηθεί από το2006 και μετά η επιστροφή φόρου που ίσως δικαιούνταν η εταιρία. Όλα τα θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

Αναλυτικά ο Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2015
2 Untitled

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΑΕ ΟΤΑ»

ΑΙΑ Ονοματεπώνυμο Επωνυμία Αριθμός μετοχών Ονομαστική αξία μετοχής Κατατεθει­μένο κεφάλαιο {€) Ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο
1 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 13.130 14,67 192.617,10 43,77%
2 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ 6.678 14,67 97.966,26 22,26%
3 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ : 3.476 14,67 50.992,92 11,59%
4 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2.720 14,67 39.902,40 9,07%
5 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 13 14,67 190,71 0,043%
6 ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΟΕΑΣ 4 14,67 58,68 0,013%
7 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 4521 14,67 66.323,07 8,29%
δ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ «ΜΕΤΕΩΡΑ» 468 14,67 6.865,56 1,56%
9 ΕΝΩΣΗ – ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 200  

14,67

 

2.934,00 0,67%
10 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 400 14,67 5.868,00 1,33%
11 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 300 14,67 4.401,00 1,00%
12 ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ΕΒΕ) ΤΡΙΚΑΛΩΝ 20 14,67 293,40 0,067%
13 ΕΝΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 20 14,67 293,40 0,067%
14 ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΑΜΚΕ 15 14,67 220,05 0,05%
15 ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΙΒΩΤΟΣ – ΑΜΚΕ 10 14,67 146,70 0,003%
16 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ 24 ; 14,67 352,08 0,047%
17 ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΥΛΗΣ 5 14,67 73,35 0,017%
18 Α’ & Β’ ΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑΣ 2 14,67 29,34 0,007%
19 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ – : ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΣΟΧΤ) 40 14,67 586,80 0,13%
20 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 2 14,67 29,34 0,007%
21 ΦΙΛΟΙ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ  1 14,67 14,67 0,003%
22 ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣΡΟΠΩΤΟΥ 1 14,67 14,67 0,003%
23 ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ Σ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΡΟΠΩΤΟΥ 1 14,67 14,67 0,003%
24 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΕΤΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» 1 14,67 14,67 0,003%
25 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΥΛΗΣ (Ο.Π.Ο.Π) 1 14,67 14,67 0,003%
26 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 15 14,67 220,05 0,05%
ΣΥΝΟΛΟ 32.068 470.437,56 100,00%
  • survivor

    Για τα πρόστιμα που πλήρωσε κατά καιρούς στη εφορεία η εταιρεία έχει κανείς ευθύνη. Για την επιστροφή χρημάτων από το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι έχει κανείς ευθύνη. Για την καθυστέρηση υλοποίησης του προγράμματος LEADER έχει κανείς ευθύνη. Για τα δικαστήρια και τις κατασχέσεις έχει κανείς ευθύνη.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .