Πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική εκδήλωση με θέμα τη βία κατά των γυναικών

Νικόλαος Γκιάτας(Μούρης)
18 Ιουνίου 2015, 20:20

Πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα στην αίθουσα Νίτσα Λιάπη η ενημερωτική εκδήλωση με θέμα τη βία κατά των γυναικών. Την εκδήλωση πραγματοποίησε το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Τρικκαίων σε συνεργασία με το Δήμο Καλαμπάκας. Παρά το σημαντικό αυτό θέμα που ο κόσμος δεν έδωσε το αναμενόμενο παρών ωστόσο όσοι και όσες βρέθηκαν στην αίθουσα Νίτσα Λιάπη άκουσαν και είδαν σημαντικά πράγματα για τη μάστιγα της βίας κατά των γυναικών που αυξάνεται τα τελευταία χρόνια. Για το θέμα της εκδήλωσης μίλησαν οι κυρίες Ελευθερία Τζιουβάρα(Νομική Σύμβουλος), η Βάσω Γκουγκοστάμου(ψυχολόγος) και η Ευτυχία Ασλάνογλου(κοινωνιολόγος).

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ;
«Η βία κατά των γυναικών είναι ίσως η πιο επαίσχυντη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν κάνει διαχωρισμό μεταξύ συνόρων, πολιτισμών ή πλούτου. Όσο συνεχίζεται, δεν μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι κάνουμε ουσιαστική πρόοδο προς την ισότητα, την ανάπτυξη και την ειρήνη»
Ο ορισμός της βίας κατά των γυναικών αντιστοιχεί στον ορισμό που υιοθετήθηκε το 1995 στην 4η Παγκόσμια Διάσκεψη Γυναικών και αναφέρεται στις παραγράφους 113 και 118 της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνο (*).

Ο όρος «βία κατά των γυναικών» περιλαμβάνει κάθε πράξη βίας που στηρίζεται στο φύλο και έχει ως αποτέλεσμα ή είναι δυνατό να έχει ως αποτέλεσμα, την σωματική, σεξουαλική ή ψυχολογική βλάβη ή πόνο για τις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων των απειλών τέτοιων πράξεων, τον εξαναγκασμό ή την αυθαίρετη στέρηση της ελευθερίας είτε αυτό προκύπτει στην δημόσια είτε στην ιδιωτική ζωή.

«Η βία κατά των γυναικών είναι η έκφραση της ιστορικά διαπιστωμένης ανισότητας στις σχέσεις ισχύος μεταξύ ανδρών και γυναικών, που οδήγησε στην κυριαρχία των ανδρών επί των γυναικών και στις διακρίσεις σε βάρος των γυναικών, με αποτέλεσμα τη παρεμπόδιση της ανάπτυξής τους»).
Επομένως ο όρος βία περιλαμβάνει:

Τη βία μέσα στην οικογένεια (ενδοοικογενειακή βία).
Τη βία γενικά μέσα στην κοινωνία (βιασμός, σεξουαλική κακοποίηση, σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία, trafficking/σωματεμπορία).
H βία κατά των γυναικών είναι μεγάλος κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και σημαντική αιτία θανάτου και αναπηρίας για τις γυναίκες 16-44 ετών. Σε αναφορά της Παγκόσμιας Τράπεζας εκτιμάται ότι η βία κατά των γυναικών ήταν τόσο σοβαρή αιτία θανάτου και ανικανότητας μεταξύ των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας όσο ο καρκίνος. Πρόκειται για φαινόμενο διαδεδομένο σε όλες τις κοινωνίες και σε όλες τις κοινωνικές τάξεις, ανεξάρτητα από το επίπεδο ανάπτυξης, το βαθμό πολιτικής σταθερότητας, το πολιτισμό ή τη θρησκεία.
Λίγα λόγια για το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Τρικκαίων
Η έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Τρικκαίων έγινε στις 26 Νοεμβρίου 2013 και τα εγκαίνια του πραγματοποιήθηκαν στις 24 Ιανουαρίου 2014.
Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Τρικκαίων δημιουργήθηκε στα πλαίσια του έργου με τίτλο: «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας- Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο» σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Η δομή τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, ως μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, σε συνδυασμό με την ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 και την ίδρυση Ξενώνων σε πανελλαδικό επίπεδο. Το έργο υλοποιείται επίσης και σε συνεργασία με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. ως «Συντονιστή Δικαιούχου».
Το κέντρο απευθύνεται σε:
• Γυναίκες από 18 ετών και άνω.
• Γυναίκες που υφίστανται σωματική κακοποίηση.
• Γυναίκες που υφίστανται ψυχολογική, συναισθηματική ή λεκτική βία.
• Γυναίκες που υφίστανται ενδοοικογενειακή βία ή οικονομική βία.
• Γυναίκες που υφίστανται ή έχουν υποστεί βιασμό ή απόπειρα βιασμού.
• Γυναίκες που υφίστανται σεξουαλική παρενόχληση.
• Γυναίκες που έχουν υπάρξει θύματα πορνείας ή trafficking (διακίνηση και εμπορεία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση και την εξαναγκαστική εργασία)
• Γυναίκες που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις
• Γενικότερα σε όλες τις γυναίκες που έχουν στερηθεί ή έχουν καταπατηθεί τα ατομικά τους δικαιώματα λόγω φύλου.

Το κέντρο στελεχώνεται με ειδικευμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και ειδικότερα από Ψυχολόγο, Νομικό, Κοινωνικό Λειτουργό και Κοινωνιολόγο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης και νομικής συμβουλευτικής και παράλληλα σχεδιάζουν και υλοποιούν δράσεις ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας και δικτύωσης με τοπικούς φορείς .
Το Κέντρο λειτουργεί: από τις 08:00 – 16:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες , δηλαδή από Δευτέρα έως Παρασκευή. Οι συναντήσεις καθορίζονται με ή χωρίς τηλεφωνική προσυνεννόηση.
Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν από το Συμβουλευτικό Κέντρο και καλύπτονται από το απόρρητο της Συμβουλευτικής.
Συγκεκριμένα είναι:
☞ Υπηρεσίες ενημέρωσης και εξειδικευμένης πληροφόρησης σε θέµατα ισότητας των Φύλων.
• Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής συµβουλευτικής (εξειδικευµένη στήριξη των γυναικών θυµάτων µε την οπτική του φύλου).
• Υπηρεσίες νοµικής συµβουλευτικής και πληροφόρησης για τα δικαιώµατα των γυναικών-θυµάτων βίας, τους σχετικούς νόµους, τις απαιτούµενες διαδικασίες για την υποβολή καταγγελίας, µήνυσης, ασφαλιστικών µέτρων, διεκδίκηση επιµέλειας παιδιών κ.ά.
• Υπηρεσίες παραποµπής ή συνοδείας – όποτε αυτό απαιτείται – των θυµάτων σε ξενώνες, στις αστυνοµικές και εισαγγελικές αρχές, στο δικαστήριο, σε νοσοκοµεία, κέντρα υγείας, κέντρα ψυχικής υγιεινής, σε φορείς αρµόδιους για προνοιακά ή άλλα επιδόµατα, σε φορείς προώθησης της απασχόλησης και επιχειρηµατικότητας, σε φορείς προστασίας και στήριξης παιδιών κ.λπ.

 

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .