Ποσό 216.600 ευρώ στους τέσσερις ΟΤΑ του Νομού για τις δασικές πυρκαγιές – 85.500 στο Δήμο Καλαμπάκας

admin
admin
6 Μαΐου 2015, 12:02

Την κατανομή, από το λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσού ύψους 18.400.000 ευρώ στους Δήμους και Συνδέσμους αυτών, για την κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, αποφάσισε το Υπουργείο Εσωτερικών. Η κατανομή πραγματοποιήθηκε με βάση την πρόταση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την κατάρτιση της οποίας λήφθηκαν υπόψη κριτήρια που συνδέονται με τον κίνδυνο πυρκαγιών, ποσοστό δασοκάλυψης, δημογραφικά στοιχεία, περιοχές δικτύου NATURA 2000 κλπ. Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι φορείς θα χρησιμοποιήσουν τις εν λόγω πιστώσεις αποκλειστικά για δράσεις πυροπροστασίας και θα γνωστοποιούν άμεσα τα σχετικά έργα στις αρμόδιες Διευθύνσεις των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Νομός Τρικάλων Σε αυτή την απόφαση ανήκουν και οι ΟΤΑ του νομού μας, οι οποίοι χρηματοδοτούνται με το συνολικό ποσό των 216.600 ευρώ το οποίο διανέμεται ως εξής: Δήμος Πύλης 53.100 ευρώ, Δήμος Τρικκαίων 57.000 ευρώ, Δήμος Φαρκαδόνας 21.000 ευρώ και Δήμος Καλαμπάκας 85.500 ευρώ. Οι Δήμοι και Σύνδεσμοι αυτών μπορούν να χρηματοδοτήσουν ενέργειες όπως εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου, σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα, κατασκηνώσεις, κλπ) αρμοδιότητας Δήμων, απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται για τους ίδιους λόγους από ιδιοκτήτες σε περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και οικοπεδικές εκτάσεις, εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων, όπως και εκτέλεση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης από τους Δήμους καθ’ υπόδειξη και συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες κυρίως στη ζώνη μίξης δασών – πόλεων και οικισμών. Ακόμα στις ενέργειες ανήκει και η συμβολή των Δήμων στη συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου, σε συνεργασία με τις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες, η υλοποίηση προληπτικών μέτρων που αποβλέπουν στην αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών από τη λειτουργία χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων, όπως και η ενίσχυση εθελοντικών δράσεων σε επίπεδο ΟΤΑ Α’ βαθμού. Στα παραπάνω προστίθεται και η κάλυψη δαπανών μίσθωσης οχημάτων ή μηχανημάτων προς ενίσχυση του έργου της καταστολής ή της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. Λεζάντα: Οι δικαιούχοι φορείς θα χρησιμοποιήσουν τις εν λόγω πιστώσεις αποκλειστικά για δράσεις πυροπροστασίας και θα γνωστοποιούν άμεσα τα σχετικά έργα στις αρμόδιες Διευθύνσεις των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Αποστόλης Ζώης – Εφημερίδα Η ΕΡΕΥΝΑ

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .