Περίληψις του 2ου προς παρουσίαση βιβλίου του Γιάννη Αλμπάνη

admin
admin
26 Απριλίου 2018, 17:49

«ΑΙ ΘΥΣΙΑΙ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ 1821 ΕΠΩΝΥΜΩΣ»

Το βιβλίον τούτο συνεγράφη επειδή από τής μεταπολιτεύσεως κι’ εντεύθεν βλέπομεν όλοι ότι η πατρίς μας αποδομείται,απεθνικοποιεί-ται,απηθικοποιείται,αποχρiστιανοποιείται και εν τέλει να χρεωκοπή εις όλα τά επίπεδα μέ τελικήν φάσιν τήν οικονομικήν χρεωκοπίαν η οποία όμως ωδήγησεν τήν χώραν εις τόν «Τάρταρον» μ’ αποτέλεσμα αφ ενός μέν νά μή υπάρχη γυρισμός κι’αφ ετέρου νά καταστή Διεθνής περίγελως και Επαίτης!!!Εξ Εθνικής ευαισθησίας λοιπόν ηρεύνησα και είδον ότι κάποιαι αόρατοι τε και οραταί τής λεγομένης Νέας Τάξεως Πραγμάτων δυνάμεις διά τών εντός τής Ελλάδος υπαρχόντων πάσης φύσεως μισθάρνων οργάνων της ήρχισαν αμα τη μεταπολιτεύσει νά βάλουν κατά τών πυλώνων τού Εθνους και τής Θρησκείας.Καί φυσικά δέν θά εδίσταζον νά βάλουν και κατά τού Ιερού μας Κλήρου μέ πρόσχημα ότι δήθεν δέν συμμετέσχεν εις τόν Αγώνα τού 1821 αλλά επροσκύνησεν.Ουδέν αναληθέστερον και αχρειότερον τούτου.Καί προκειμένου αντιμετωπίσω τάς αοριστολογίας αυτάς και δολιότητας είχον την επιμονήν ν’ αναψηλαφίσω όλα σχεδόν τά εκδοθέντα διά το 1821 συγγράμματα και νά καταγράψω επωνύμως μέ τόν ιερατικόν τίτλον έναν έκαστον τών Κληρικών,ΠΟΥ,ΠΟΤΕ και ΠΩΣ συμμετέσχεν εις τόν ΑΓΩΝΑ δίδων ούτω πως μίαν αποστοματικήν απάντησιν εις τά άθλια και μίσθαρνα όργανα τής Νέας Τάξεως Πραγμάτων.Τό βιβλίον αυτό κατόπιν επιθυμίας τού μακαριστού Σεβασμιωτάτου κυρού Σεραφείμ θά τό παρουσιάση ο Καθηγούμενος τής Ιεράς Μονής Αγ.Νικολάου Σιαμάδων Αρχιμανδρίτης π.Μακάριος Ιακωβάκης και αφιερούται εξ ολοκλήρου υπ’ εμού εις τόν Μακαριστόν Σεραφείμ σεβασμού και τιμής ένεκεν διά τό ότι ενώ ούτε Μητρόπολιν,ούτε Επισκοπήν εύρεν ει μή μόνον ένα όνομα «Το ΣΤΑΓΩΝ» κι’ αυτό να έχη τρόπον τινά «μετακομίσει» από τό 1899 εις τά Τρίκαλα επέτυχεν φεύγων πρός τόν Κύριον νά έχη οικοδομήσει μίαν περίβλεπτον,Μόνιμον και Κανονικήν Μητρόπολιν τών «ΣΤΑΓΩΝ & ΜΕΤΕΩΡΩΝ».

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .