Περί «Χαρακτηρισμού χώρων ως πλατείες» στη Καλαμπάκα – Αναλυτικά με σχέδια οι πλατείες στο κέντρο της Καλαμπάκας

admin
admin
22 Ιουνίου 2015, 12:53

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 9°θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στο συμβουλίο:
Με την υπ.αριθμ. 2358/23-7-1998 απόφαση Νομάρχη (ΦΕΚ 166/Δ/17-3-1988) εγκρίθηκε η Πράξη Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης επέκτασης του Σχεδίου Πόλης Καλαμπάκας. Σύμφωνα με το ρυμοτομικό σχέδιο οι πλατείες της πόλης μας, Ρήγα Φεραίου & Δημαρχείου δεν εμφανίζονται ως πλατείες με τη σημερινή μορφή, ενώ η Δημουλά & τα τμήματα απέναντι από τις Ρ.Φεραίου & Δημαρχείου δεν εμφανίζονται ως πλατείες.
Επομένως αιτούμαστε από το δημοτικό συμβούλιο να πάρει απόφαση για τον χαρακτηρισμό και την έγκριση των παραπάνω πλατειών με την σημερινή τους μορφή.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:
Ως πλατεία Δημουλά να χαρακτηριστεί ο χώρος ανάμεσα στα Ο.Τ. 82 &90, προς το βορρά χώρος παιδικής χαράς και εκατέρωθεν πεζόδρομους. Ανάμεσα στα Ο.Τ. 81 & 88 χώρος πλατείας και εκατέρωθεν πεζοδρόμους. Επίσης στο Ο.Τ. 65 ο χώρος (γωνία οδού Τρικάλων, Βενιζέλου & Οικονόμου) ως πλατεία.

Για την πλατεία Ρ. Φεραίου να εγκριθεί με τη σημερινή μορφή όπως φαίνεται στα σχέδια μελέτης, με πεζοδρόμους οι οποίοι εφάπτονται στα Ο.Τ. 52 & 58. Επίσης να χαρακτηριστεί χώρος πλατείας το τμήμα έμπροσθεν του Ο.Τ. 75.

Για την πλατεία Δημαρχείου να εγκριθεί το Ο.Τ. 37 με τη σημερινή μορφή όπως φαίνεται στα σχέδια μελέτης, με πεζόδρομο έμπροσθεν του Ο.Τ. 38. Για το χώρο απέναντι και στο δημοτικό οικόπεδο 01 του Ο.Τ. 49 να χαρακτηριστεί ως πλατεία και ως πεζόδρομο τμήμα της οδού οικονόμου ανάμεσα στα Ο.Τ. 49 & 50. Επειδή οι παραπάνω αναφερόμενοι χώροι «λειτουργούν» ως πλατείες με τη σημερινή μορφή κρίνουμε αναγκαίο να χαρακτηρισθούν και ως πλατείες με τη σημερινή μορφή τους για να είμαστε νόμιμοι με τις κείμενες διατάξεις.
Στην συνέχεια έλαβε τον λόγο ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Σακελλαρίου Δημήτριος λέγοντας ότι οι παραπάνω χώροι πρέπει να χαρακτηρισθούν ως χώροι πλατείας, πρέπει όμως να γίνουν τοπογραφικά διαγράμματα στα οποία θα φαίνονται οι διαστάσεις των πλατειών, οι πεζόδρομοι και Οι ρυμοτομικές γραμμές πρότεινε να συζητηθεί ξανά το θέμα.
Στην συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση , αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του προέδρου.
Αποφασίζει
Οι παρακάτω χώροι που λειτουργούν ως πλατείες να χαρακτηρισθούν ως πλατείες και συγκεκριμένα:

Ως πλατεία Δημουλά να χαρακτηριστεί ο χώρος ανάμεσα στα Ο.Τ. 82 &90, προς το βορρά χώρος παιδικής χαράς και εκατέρωθεν πεζόδρομους. Ανάμεσα στα Ο.Τ. 81 & 88 χώρος πλατείας και εκατέρωθεν πεζοδρόμους. Επίσης στο Ο.Τ. 65 Ο χώρος (γωνία οδού Τρικάλων, Βενιζέλου & Οικονόμου) ως πλατεία.

Για την πλατεία Ρ. Φεραίου να εγκριθεί με τη σημερινή μορφή όπως φαίνεται στα σχέδια μελέτης, με πεζοδρόμους οι οποίοι εφάπτονται στα Ο.Τ. 52 & 58. Επίσης να χαρακτηριστεί χώρος πλατείας το τμήμα έμπροσθεν του Ο.Τ. 75.

Για την πλατεία Δημαρχείου να εγκριθεί το Ο.Τ. 37 με τη σημερινή μορφή όπως φαίνεται στα σχέδια μελέτης, με πεζόδρομο έμπροσθεν του Ο.Τ. 38. Για το χώρο απέναντι και στο δημοτικό οικόπεδο 01 του Ο.Τ. 49 να χαρακτηριστεί ως πλατεία και ως πεζόδρομο τμήμα της οδού οικονόμου ανάμεσα στα Ο.Τ, 49 & 50.

2 1 2 3

 

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .