Παραχωρούνται στον Δήμο Καλαμπάκας – Δύο οικόπεδα του Δασαρχείου για χρήση παρκινγκ στο κέντρο της πόλης

admin
admin
11 Ιουλίου 2017, 08:23

Στον Δήμο Καλαμπάκας παραχωρούνται δύο οικόπεδα του Δασαρχείου , για να χρησιμοποιηθούν για παρκινγκ ώστε να βοηθήσουν στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της πόλης.

Την απόφαση υπογράφει ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτης Φάμελος μετά από αίτημα του Δήμου.

Σε αυτό σίγουρα έπαιξε ρόλο η επίσκεψη του κου Φάμελου στο Δημαρχείο Καλαμπάκας πριν από λίγες ημέρες.

 Η ανακοίνωση του Υπουργείου αναφέρει ότι :

Αποφασίζουμε την παραχώρηση κατά χρήση, δύο(2) οικοπέδων στο Δήμο Καλαμπάκας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και όρους που τίθενται παρακάτω και έτσι όπως αποτυπώνονται στα ακόλουθα σχεδιαγράμματα: α)»ΟΙΚΟΠΕΔΟ 4/84 ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑ­ΚΑΣ» με στοιχεία ΓΔΕΖΓ και Εμβαδόν Ε2 =754,40τ.μ και β) «ΟΙΚΟΠΕΔΟ 5/85 ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ» με στοιχεία ΒΓΔΕΖΟΙΒ και Εμβαδόν Ε2 =1.213τ.μ , τα οποία συντάχθηκαν από τον κ. Τηλέμαχο Πινιάρα, Δασολόγο MSc, υπάλληλο του Δασαρχείου Καλαμπάκας και θεωρήθηκαν από τον κ. Χρήστο Πίσσια, Δασολόγο -Δασάρχη Καλαμπά­κας , την 20-02-2017.

Τα εν λόγω οικόπεδα βρίσκονται εντός της πόλεως Καλαμπάκας και θα χρησιμοποι­ηθούν από το Δήμο Καλαμπάκας ως χώροι ελεύθερης στάθμευσης αυτοκινήτων.

Σκοπός της παραχώρησης είναι η κάλυψη των αναγκών των δημοτών και των επι­σκεπτών, ως  χώροι ελεύθερης στάθμευσης αυτοκινήτων.

Διάρκεια Παραγώρησης

Η διάρκεια παραχώρησης χρήσης για τον ανωτέρω σκοπό, στο Δήμο Καλαμπάκας (που στο εξής θα αποκαλείται Παραχωρησιούχος ), ορίζεται για πέντε(5) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης που θα γίνεται ύστερα από αίτημα του Παραχωρησιούχου και με τη σύμφωνη γνώμη του Δασαρχείου Καλαμπάκας.

Αντάλλαγμα Παραχωρησιούχου

Η παραχώρηση γίνεται δωρεάν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44, του Ν.4280/2014.

Η παραχώρηση γίνεται με τους εξής όρους

1)   Η στάθμευση των οχημάτων θα παρέχεται δωρεάν από τον Δήμο στους πολίτες.

2)   Την υλοποίηση του σκοπού της παραχώρησης εντός έτους από την έκδοση της παρού­σης.

3)   Ο Παραχωρησιούχος δεν επιτρέπεται να προβεί σε εκτέλεση άλλων έργων ή εργασιών εντός του χώρου χωρίς τη γραπτή έγκριση του Δασαρχείου Καλαμπάκας.

4)   Ο Παραχωρησιούχος, θα αναλάβει με αποκλειστική ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του, την λήψη όλων των απαραίτητων αδειών(όπου απαιτούνται) από τις αρμόδιες Υπη­ρεσίες και την τήρηση των προβλεπόμενων πολεοδομικών διατάξεων για την υλο­ποίηση του σκοπού της παραχώρησης, καθώς και την δαπάνη των εργασιών που απαιτούνται προς τούτο.

5)   Οι δαπάνες συντήρησης, βελτίωσης και επισκευής καθώς και όποιες νέες εγκατα­στάσεις κατασκευαστούν από τον Παραχωρησιούχο, παραμένουν επ’ ωφελεία του ακινήτου και του Δημοσίου και δεν δύναται αυτός να απαιτήσει οποιαδήποτε αποζημίωση σε περίπτωση αυτοδίκαιης ανάκλησης ή καταγγελία της σύμβασης πα­ραχώρησης.

6)   Ο Παραχωρησιούχος είνναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί εγκαίρως το Δασαρχείο Καλαμπάκας ­, όταν παρίσταται ανάγκη να γίνει οποιαδήποτε επισκευή, βελτίωση ή άλλη επέμβαση στα παραχωρούμενα ακίνητα και να πραγματοποιεί αυτές, με αποκλειστι­κά δικά του πάντοτε έξοδα και με δική του επιμέλεια, μέσα σε εύλογο χρονικό διά­στημα.

7)    Η πρόσβαση για μεν το οικόπεδο 4/84 θα γίνεται από την οδό Οικονόμου, για δε το οικόπεδο 5/85 η είσοδος θα γίνεται από την οδό Αγ.Στεφάνου και την ευθύνη εξα­σφάλισης της, αναλαμβάνει ο Παραχωρησιούχος.

8)   Ο Παραχωρησιούχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να περιφράξει τα παραχωρούμενα

ακίνητα με ιδίους πόρους και σύμφωνα με ης υποδείξεις του Δασαρχείου Καλαμπά­κας.

9)    Κάθε παύση της χρήσης πρέπει να γνωστοποιείται αμέσως στο Δασαρχείο Καλαμπά­κας προκειμένου να παραληφθούν τα ακίνητα.

10)  Η Γενική Δ/νση Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος , διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα να ανακαλεί μονομερώς την παραχώρηση σύμφωνα με τους όρους του νόμου και του παραχωρητηρίου.

11)   Η Γενική Δ/νση Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος δεν έχει απολύτως καμία ευθύνη ή υποχρέωση για πραγματικά ή νομικά ελαττώματα των ακινήτων που παραχωρεί.

Η μη τήρηση των ως άνω όρων, σωρευτικά ή διαζευκτικά, συνεπάγεται την αυτοδί­καιη ανάκληση της παραχώρησης και την επάνοδο της χρήσης των ακινήτων στο Δασαρ­χείο Καλαμπάκας.

Μετά την λήξη της πενταετίας, εφόσον δεν ζητηθεί ανανέωση από τον Παραχωρη­σιούχο, επέρχεται αυτοδίκαια ανάκληση της παραχώρησης και παραδίδονται τα ακίνητα με πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής στο Δασαρχείο Καλαμπάκας.

Η Γενική Δ/νση Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος δεν ευθύ­νεται απέναντι στο Παραχωρησιούχο για οποιαδήποτε έκνίκηση των ακινήτων ούτε για την εν γένει κατάσταση αυτών ή τα υφιστάμενα σε αυτά βάρη ή δουλείες.

Η παραχώρηση θεωρείται ότι έγινε στο Παραχωρησιούχο από τη στιγμή που του ε­πιδόθηκε από στο Δασαρχείο Καλαμπάκας, η απόφαση αυτή και δεν διατύπωσε έγγρα­φα μέσα σε ένα μήνα από την επίδοση της απόφασης, οποιαδήποτε επιφύλαξη.

Η παράδοση και παραλαβή των ανωτέρω θα γίνει με πρωτόκολλο μεταξύ των αρμο­δίων εκπροσώπων του Παραχωρησιούχου και του Δασαρχείου Καλαμπάκας, αντίγραφο του οποίου θα σταλθεί στη Δ/νση Δασικών Έργων και Υποδομών του Υ.Π.ΕΝ.

 • Μαύρη Τουλίπα

  ………και στις οδούς Τρικάλων, Βλαχάβας, Ιωαννίνων ΤΟ μπάχαλο……..

  • βραχνος προφητης

   αφου οι συντοπιτες μας βαριουνται να σηκωσουν το ενα ποδαρι και θελουν την κουρσα παρκαρισμενη απ’εξω απο εκει που πινουν καφε,ποιος φταιει;
   ερχεται η αστυνομια και τους γραφει και βριζουν, ποιος φταει;
   Και τζαμπα παρκινγκ εχουμε και τζαμπα μαγκια,αμ πως!

   • Touberlekis

    Να συνεχίσει να τους γράφει είναι απλό…….

   • Πεζοδρομιάκιας

    Τα πάρκινγκ δεν είναι τζάμπα ο δήμος πληρώνει 2.500 ευρώ το μήνα ίσως και παραπάνω.

    • βραχνος προφητης

     δηλαδη λιγοτερο απο 1 ευρω το μηνα ανα σπιτικο…
     δικιο εχεις,δεν ειναι τζαμπα

     • Πεζοδρομιάκιας

      Τζάμπα πράμα………..πως και δεν το σκέφτηκα, σε ευχαριστώ που μου άνοιξες τα μάτια. Τώρα εξήγησέ μας και για το 1 ευρώ για την συντήρηση υδρομέτρου, μπας και το καταλάβουμε.

     • βραχνος προφητης

      Δεν μου προκαλει εντυπωση που δεν το σκεφτηκες, ειναι προφανες το γιατι.
      Συγχωρα με,αλλα εδω μιλαμε για τα δημοτικα παρκινγκ που ειναι τζαμπα στην Καλαμπακα και χαρη στις κινησεις του δημαρχου προστεθηκαν αλλα δυο εντελως ΔΩΡΕΑΝ.
      Αντε γεια σου τωρα, εγω εχω και προσωπικη ζωη και πληρους απασχολησης εργασια,δεν μπορω να ξεμεροβραδιαζομαι εδω μεσα και να απανταω

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .