Πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Βαρλαάμ Μετεώρων

admin
admin
8 Ιουνίου 2017, 11:06

Την έρχομένην Κυριακήν 11ην τρέχοντος μηνός, έορτήν τών άγιων Πάντων, πανηγυρίζει ή ‘Ιερά Μονή του Βαρλαάμ – Μετεώρων. Τό Σάββατον τό άπόγευμα και ώραν θά τελεσθοΌν αϊ άκολουθίαι του Μεγ. ‘Εσπερινού και της Λιτής μετ’ αρτοκλασίας, ώς και περιφορά άγιων Λειψάνων.

Ή άκολουθία του «Ορθρου θ’ άρχίση την 6ην πρωϊνήν καΐ ή Θ. Λειτουργία την 7:30 π.μ.

Λόγω της πανηγΰρεως, προς έξυπηρέτησιν τών προσκυνητών και της άπαιτουμένης εκκλησιαστικής ευταξίας, ή ‘Ιερά Μονή θά παραμείνη κλειστή άπό 8:30 π.μ, £ως τήν 11:00 π.μ.

Έκ του Ήγουμενοσυμβουλίου

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .