Ορισµός µελών Δ.Σ. της Β/θµιας Σχολικής Επιτροπής Δήµου Καλαµπάκας – Τα ονόματα

admin
admin
13 Μαρτίου 2018, 12:25

Αναλυτικά τα μέλη του Δ.Σ. της Β/θµιας Σχολικής Επιτροπής ∆ήµου Καλαµπάκας

1. Φροσυνάκη Μαρία (∆.Σ. Πλειοψηφίας ).
2. Παπαγεωργίου Χρήστος (∆.Σ.πλειοψηφίας .
3. Μπαντέκα-Νάνη Ευαγγελία ( ∆.Σ. πλειοψηφίας).
4. Παπανικολάου Γεώργιος (∆.Σ. µειοψηφίας).
5. Λύπας ∆ηµήτριος (∆.Σ. µειοψηφίας)
6. ∆/ντή του 2ου Γυµνασίου Καλαµπάκας κ. Πασχάλη Νικόλαο.
7. ∆/ντή του Γ.Ε.Λ.ΕΠΑΛ Καλαµπάκας κ. Σταυράκη ∆ηµοσθένη.
8. Τον εκπρόσωπο της ένωσης γονέων από το Γενικό Λύκειο Καλαµπάκας κ.
Μπλετσογιάννη Φώφη µε αναπληρωτή την κ. Μίχου Χαρούλα.
9. Τον εκπρόσωπο της µαθητικής κοινότητας του ΕΠΑΛ Καλαµπάκας κ.Μποζοβίτη
Βασίλειο µε αναπληρωτή την κ. Αλεξίου Χρυσαυγή Αναπληρωµατικοί από τους
∆ηµοτικούς συµβούλους από την πλειοψηφία ο ∆.Σ. κ. ∆ρούγκα Σοφία και
Κουκουράβα-Γκαραγκάνη Μαρία και από την µειοψηφία ο ∆.Σ. κ.Ζαρόπουλος
Ιωάννης και Παπαχρήστος Σωτήριος.
Από τους παραπάνω εκλέγεται πρόεδρος η κ. Φροσυνάκη Μαρία και αντιπρόεδρος ο κ. Παπαγεωργίου Χρήστος.
Β. Τον πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.
Γ. Το νοµικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δηµόσια αρχή από τον πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον αντιπρόεδρο.

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .