Ο πνευματικός πλούτος της αναστάσιμης υμνολογίας της Εκκλησίας

Γρηγόρης Γ. Καλύβας
Γρηγόρης Γ. Καλύβας
30 Απριλίου 2016, 08:45

 «Πάσχα ιερόν ημίν σήμερον αναδέδεικται»

Πάσχα ιερόν  ημίν σήμερον αναδέδεικται,
πάσχα καινόν άγιον, πάσχα μυστικόν,
πάσχα πανσεβάσμιον,
πάσχα, Χριστός ο λυτρωτής,
πάσχα άμωμον,
πάσχα μέγα, πάσχα των πιστών
πάσχα τας πύλας ημίν
του παραδείσου ανοίξαν,
πάσχα πάντας αγιάζον πιστούς.

Δεύτε απο θέας γυναίκες ευαγγελίστρια
και τη Σιών είπατε δέχου παρ’ ημών
χαράς ευαγγέλια
της αναστάσεως Χριστού,
τέρπου, χόρευε
και αγάλλου, Ιερουσαλήμ,
τον βασιλέα Χριστόν
θεασαμένη εκ του μνήματος
ως νυμφίον προερχόμενον.

Αι μυροφόροι γυναίκες όρθρου βαθέως
επιστάσαι προς  το μνήμα
του ζωοδότου
εύρον άγγελον
επί του λίθου καθήμενον,
και αυτός προσφθεγξάμενος
αυταίς ούτως έλεγε
τι ζητείτε τον ζώντα μετά των νεκρών;
τι θρηνείτε τον άφθαρτον ως εν φθορά;
απελθούσαι κηρύξατε τοις εαυτού μαθηταίς.

Πάσχα το τερπνόν, πάσχα κυρίου, πάσχα,
πάσχα πανσεβάσμιον ημίν ανέτειλε,
πάσχα, εν χαρά αλλήλους περιπτυξώμεθα
ω πάσχα λύτρον λύπης
και γαρ εκ τάφου σήμερον,
ώσπερ εκ παστού, εκλάμψας Χριστός
τα γύναια χαράς έπλησε λέγων
κηρύξατε αποστόλοις.

Αναστάσεως ημέρα και λαμπρυνθώμεν τη πανηγύρει
και αλλήλους περιπτυξώμεθα!
Είπωμεν αδελφοί και τοις μισούσιν ημάς
συγχωρήσωμεν πάντα τη αναστάσει!
Και ούτω βοήσωμεν
Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω
θάνατον πατήσας
και τοις εν τοις μνήμασι
ζωήν χαρισάμενος » .

Σ΄ αυτούς  εδώ  τους  στίχους   περιέχεται  όλος  ο  θεολογικός  πλούτος , η  αλήθεια  και η χαρά  του  νοήματος  της  Αναστάσεως   του  Κυρίου  μας  Ιησού  Χριστού .

Του  νικητή  του  θανάτου   και του  αληθινού  νοήματος  της  ζωής  που  με την  σταυρική  του  θυσία  μας  καλεί  να ακολουθήσουμε .

Θα  ακούσουμε  το  μήνυμά του ή θα συνεχίσουμε  στα  σκοτάδια  της  εποχής  της  τεχνοκρατίας  που  στρώνει  τα ρείθρα των  πεζοδρομιών  με  υπάρξεις   αδειασμένες  ανεπίγνωστα τραγικές  ;

Τον  συνοδεύσαμε  νοερά   στην πορεία  προς  τον  Γολγοθά  ή τον  αρνηθήκαμε    πριν αλέκτωρ  φωνήσαι  τρις  ;

Ήραμε  κι  εμείς  τον  σταυρόν  του  μαρτυρίου  ή  ήμασταν   με τον  χορό  των  στρατιωτών  εμπαίζοντάς  τον , λοιδορώντας  τον   , πτύοντάς  τον  και  θέτοντας  επί  την  κεφαλήν του  στέφανον  εξ΄ ακανθών  ;

Μαρτυρήσαμε  μαζί  του  ;

Επαναλάβαμε την φράση  του  ληστή  «Μνήσθητή  μου Κύριε  όταν  έρθεις  εν τη  βασιλεία  σου» ;

Στους χαλεπούς καιρούς που ζούμε ορώντας   τον  εσταυρωμένο  πρέπει  να  πάρουμε  καθαρή  θέση στα διαλαμβανόμενα δίνοντας  την  ατομική  ομολογία πίστης και νοήματος ζωής εντελώς διάφορης της σημερινής .

 

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .