Νέες εξελίξεις στο θέμα ρύπανσης πηγών υδροδότησης Διάβας από ενεπεξέργαστα λύματα οικισμού Κορομηλιάς

Βαγγέλης Γκιάτας
Βαγγέλης Γκιάτας
28 Ιανουαρίου 2017, 12:57

Σειρά εξελίξεων προκύπτει από έγγραφο που απέστελλε  η Ανεξάρτητη Αρχή ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ στο πλαίσιο της διερεύνησης των καταγγελιών που έχουν γίνει και αφορούν την ρύπανση των πηγών υδροδότησης της κοινότητας Διάβας συνεπεία ανεπεξέργαστων λυμάτων του οικισμού Κορομηλιάς .

Σύμφωνα λοιπόν με νέο έγγραφο της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ (Αρ. πρωτ. 210314/2823/23-01-2017) προς τον Δήμο Καλαμπάκας , την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης , το τμήμα Περι/ντος & Υδροοικονομίας Π.Ε Τρικάλων , Δ/ση Υγείας  & Κοινωνικής Μέριμνας τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου ο Συνήγορος του Πολίτη ερωτά τους ως άνω φορείς και Υπηρεσίες :

1.Ποια είναι η εξέλιξη της διαδικασίας επιβολής προστίμου στο Δήμο Καλαμπάκας για τη διαπιστωμένη παράβαση διάθεσης των λυμάτων του οικισμού Κορομηλιάς .

2.Ποιά λύση , από τις αναφερόμενες στο υπ΄ αρ. 2 σχετικό , δρομολογείται για την αντιμετώπιση του προβλήματος . Επισημαίνεται  ότι είναι κρίσιμο να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδότησης και κατασκευής των απαραίτητων υποδομών έως την επομένη θερινή περίοδο , που αυξάνει η ποσότητα των λυμάτων λόγο επισκεψιμότητας .

3.Ποιά μέτρα ελήφθησαν προκειμένου το νερό στη βρύση της πλατείας να καταστεί κατάλληλο σύμφωνα με την νομοθεσία .

Πέραν αυτού η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ θέτει και μια σειρά άλλων θεμάτων που αφορούν την υπόθεση δείχνοντας αφ΄  ενός ότι παρακολουθεί την υπόθεση αυτή και αφετέρου  αν οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες και φορείς δρομολογούν δράσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος .

Ο Συνήγορος του πολίτη στο πλαίσιο διαμεσολάβησης για την με κωδικό φακέλου 210314/15 υπόθεση σχετικά με το εν θέματι ζήτημα (Ρύπανση των πηγών υδροδότησης της Κοινότητας Διάβας Δήμου Καλαμπάκας από ανεπεξέργαστα λύματα του οικισμού Κορομηλιάς) , έλαβε το υπ΄αρ. 1 και 2 σχετικά απαντητικά έγγραφα για τα οποία και ευχαριστεί τις αρμόδιες Υπηρεσίες από την οποία προκύπτουν εν συντομία τα εξής όσον αφορά τις πρόσφατες εξελίξεις για την υπόθεση :

_Κατά την  αυτοψία που διενεργήθηκε στις 16Αυγούστου 2016 στο χώρο καταγγελίας διαπιστώθηκε ότι οι δεξαμενές ήταν γεμάτες λύματα του οικισμού Κορομηλιάς που διατίθενται ανεπεξέργαστα σε παρακείμενη έκταση κατάντι των δεξαμενών .

_Ο Δήμος Καλαμπάκας συνεπώς βρέθηκε ότι υποβαθμίζει το περιβάλλον κατά παράβαση του αρ.28 του ν.1650/86. Αναμενόταν η εξέλιξη της διαδικασίας επιβολής διοικητική προστίμου από το ΚΕΠΠΕ (ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) .

_Συστάθηκε στο Δήμο να προβεί άμεσα σε ενέργειες ορθής διαχείρισης των λυμάτων και συγκεκριμένα προτάθηκαν τα εξής : 1. Αδειοδότηση και κατασκευή εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων του οικισμού Κορομηλιάς 2.καταασκευή αγωγού συλλογής και μεταφοράς των λυμάτων των υφιστάμενων μη σύννομων δεξαμενών στην εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού Καλαμπάκας 3.κατασκευή στεγανών δεξαμενών αποθήκευσης για τα λύματα του συγκεκριμένου οικισμού και εν συνεχεία μεταφορά τους με βυτιοφόρο στο βιολογικό καθαρισμό Καλαμπάκας , με την πρότερη σχετική  αδειοδότηση .

Όσον αφορά την ποιότητα του πόσιμου νερού του οικισμού Κορομηλιάς στις 5 Ιουλίου 2016 διενεργήθηκαν δειγματοληψίες και αναλύσεις όπου διαπιστώθηκε ότι το νερό πληροί τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας πλην της θέσης «βρύση πλατείας» όπου βρέθηκε μικροβιολογική ρύπανση .  Σύμφωνα με τη ΔΕΥΑΚ το νερό στη βρύση αυτή δεν είναι του δικτύου αλλά προέρχεται από την υπερχείλιση της πηγής δίχως να χλωριώνεται . Ωστόσο , αναφέρεται ότι στις 9 Αυγούστου  2016 που πραγματοποιήθηκε επανέλεγχος δεν διαπιστώθηκε υπέρβαση των ελεγχόμενων παραμέτρων .

Από τα παραπάνω συνάγονται τα εξής :

α) Ότι η ΑΝΕΞΑΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εξέλιξη της υπόθεσης και την συμμόρφωση των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών και Φορέων με τις επισημάνσεις  τους .

β) Ότι στον Δήμο Καλαμπάκας επιδόθηκε κάποιο πρόστιμο κάτι που  δεν γνωρίζαμε .

γ) Ότι ο Δήμος Καλαμπάκας οφείλει μέχρι την έναρξη της θερινής περιόδου να βρει λύση με την διαχείριση των λυμάτων του οικισμού Κορομηλιάς ώστε να μηδενιστεί ο κίνδυνος ρύπανσης των πηγών υδροδότησης Διάβας .

δ) Ότι οι αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες θα πρέπει να ελέγχουν δύο πράγματα : την ποιότητα του πόσιμου νερού των πηγών Διάβας και την επιβάρυνση του περιβάλλοντος ως αποτέλεσμα των λυμάτων του οικισμού Κορομηλιάς κυρίως κατά τους θερινή περίοδο κατά την οποία αυξάνεται η επισκεψιμότητα .

Επ΄ αυτών δεν είναι γνωστό σε επίπεδο Δήμου ΔΕΥΑ αν και ποιες λύσεις προτάσσονται στις προβλεπόμενες χρονικές δεσμεύσεις .

 

 

  • ΟΧΙάς

    Τα λύματα της Κορομηλιάς αν το καλοσκεφτούμε, και το δούμε λίγο πιο ψύχραιμα δεν είναι τα μόνα, είναι μόνο η «κορυφή του παγόβουνου».
    Κακώς εστιάζουμε την κριτική μας και τις καταγγελίες εξ ολοκλήρου στα λύματα της Κορομηλιάς, την στιγμή που τα λύματα της Διάβας από τις 16 Ιανουαρίου του 2016 με εξαίρεση ένα μικρό χρονικό διάστημα, χύνονται στον Πηνειό.
    Μια κατάσταση – κατάντια που χρήζει πολλών αναλύσεων και ερμηνειών.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .