Μετά την έκπτωση του εργολάβου – Αλλαγή σκυτάλης στον ανάδοχο του έργου ¨ Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων στο Γενικό Λύκειο Καλαµπάκας¨

Βαγγέλης Γκιάτας
Βαγγέλης Γκιάτας
7 Νοεμβρίου 2015, 11:38

Το δημοτικό συμβούλιο είχε κηρύξει  έκπτωτη την εταιρεία «ΒΡΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ» από το έργο κατασκευή «Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Γενικού Λυκείου Καλαμπάκας» .

Στο θέμα αυτό τότε ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Δημήτρης Σακελλαρίου είχε τονίσει τους οικονομικούς κινδύνους που ενέχει για τον δήμο η διαδικασία έκπτωσης καλώντας την δημοτική αρχή να εξετάσει το θέμα και να διασφαλίσει τα συμφέροντα του δήμου .

Αναθέτουν στον δεύτερο μειοδότη

Η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμπάκας κρίθηκε αναγκαία και κατεπείγουσα, προκειµένου να συζητηθεί το θέμα «Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Γενικού Λυκείου Καλαμπάκας» ως  κατεπείγων και να γίνει η σχετική ενηµέρωση και λήψη απόφασης για τα συµφέροντα του ∆ήµου.

Η εισήγηση ήταν ότι σύµφωνα µε την παρ. 12 του άρθρου 61 του Ν3669/2008, παράλληλα :

µε την έγκριση του εκκαθαριστικού λογαριασµού που θα περιλαµβάνει το σύνολο των ποινικών ρητρών και κάθε άλλη απαίτηση κατά του έκπτωτου αναδόχου που εκπονείται από την Επιβλέπουσα Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου και την προσωρινή και οριστική παραλαβή των εργασιών που συντελούνται  ταυτόχρονα για την έκπτωτη εργολαβία, και θα εγκριθούν µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµπάκας να προχωρήσουν  σύµφωνα µε την παρ. 13 του άρθρου 61 του Ν3669/2008 στην ανάθεση  στον  δεύτερο  µειοδότη  ΤΡΙΚΑΤ  ΑΒΕΤΕ  της  ολοκλήρωσης  του  έργου «Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Γενικό Λύκειο Καλαµπάκας» µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στον διαγωνισµό, ήτοι µε µέση έκπτωση 55,49% και επιµέρους εκπτώσεις 55% στην κατηγορία εργασιών Οικοδοµικές Εργασίες και 57% στην κατηγορία εργασιών Ηλεκτροµηχανολογικές Εργασίες.

Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση την ανάθεση σύµφωνα µε την παρ. 13 του άρθρου 61 του Ν3669/2008 στον δεύτερο µειοδότη ΤΡΙΚΑΤ ΑΒΕΤΕ της ολοκλήρωσης του έργου «Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο Γενικό Λύκειο Καλαµπάκας» µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και  βάσει της προσφοράς που  υπέβαλε  στον  διαγωνισµό, ήτοι   µε

µέση έκπτωση 55,49% και επιµέρους εκπτώσεις 55% στην κατηγορία εργασιών Οικοδοµικές Εργασίες και 57% στην κατηγορία εργασιών Ηλεκτροµηχανολογικές Εργασίες.

Ενώ σύµφωνα µε την παρ. 12 του άρθρου 61 του Ν3669/2008, παράλληλα θα εξελίσσονται

η έγκριση του εκκαθαριστικού λογαριασµού που θα περιλαµβάνει το σύνολο των ποινικών ρητρών και κάθε άλλη απαίτηση κατά του έκπτωτου αναδόχου που εκπονείται από την Επιβλέπουσα Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου και η προσωρινή και οριστική παραλαβή των εργασιών που συντελούνται  ταυτόχρονα για την έκπτωτη εργολαβία, και θα εγκριθούν µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµπάκα.

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .