Μέχρι 28 Δεκεμβρίου κηρύσσεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης ο Δήμος Καλαμπάκας

admin
admin
30 Ιουνίου 2016, 09:46

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μέχρι 29 Ιουλίου 2016 είχε κηρυχθεί ο Δήμος Καλαμπάκας λόγω της πτώσης της γέφυρας της Διάβας.

Σύμφωνα με απόφαση η ημερομηνία αυτή παρατείνεται και έτσι ο Δήμος Καλαμπάκας κηρύσσεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου.

Αναλυτικά η απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΗΣ Π. Ε.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ .

ΣΧΕΤΙΚΑ
1. Το υπ. αριθ. 48/1-2-2016 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της
Περιφέρειας Θεσσαλίας περί κήρυξης σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης .
2. Το υπ. αριθ. 9511/21-6-2016 έγγραφο του ∆ήµου Καλαµπάκας .
3. Το υπ. αριθ. 448/23-6-2016 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας
της Περιφέρειας Θεσσαλίας .
4. Το αριθ. 4607/28-6-2016 έγγραφο περί παροχής εξουσιοδότησης της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας προς στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για
παράταση κήρυξης σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης του ∆ήµου
Καλαµπάκας.
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και ειδικότερα το αριθµ. τέσσερα (4) σχετικό ,
αναφορικά µε την εξουσιοδότηση για παράταση , κήρυξης του ∆ήµου Καλαµπάκας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης , από τον Γενικό γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας προς το Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και αφού λάβαµε υπόψη
1. Τα πλαίσια εφαρµογής της παρ. 1δ , άρθρο 8 του Ν.3013/2002 .
2. Την παρ. Θ5 του άρθρου 186, της παρ. 1α του άρθρου 282 του Ν.3852/2010.
3. Του άρθρο 110 του Ν.4249/2014

α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε
την παράσταση κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Καλαµπάκας ,ήτοι έως 28 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016. Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει δίχως νέο έγγραφο άρση της
παραπάνω κατάστασης.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .