Με αυτά τα αυτοκίνητα θα κυκλοφορούν οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Καλαμπάκας

Νικόλαος Γκιάτας(Μούρης)
1 Νοεμβρίου 2016, 19:32

Αυτά θα είναι τα αυτοκίνητα με τα οποία θα κυκλοφορούν οι Αντιδήμαρχοι Καλαμπάκας αυστηρά για υπηρεσιακούς λόγους :

-Το με αριθμό κυκλοφορίας, ΚΗΙ 8162 (επιβατικό) από την κ. Σοφία Δρούγκα, Αντιδήμαρχο Πολιτισμού & Παιδείας, του Δήμου Καλαμπάκας

-Τα με αριθμούς κυκλοφορίας, ΚΗΥ 5478 (φορτηγό) και ΚΗΙ 5306 (επιβατικό), από τον κ. Δημήτριο Ζαμπούρα, Αντιδήμαρχο Περιφέρειας, του Δήμου Καλαμπάκας

-Το με αριθμό κυκλοφορίας, ΚΗΙ 2299 (φορτηγό), από τον κ. Αντώνιο Παπαναστασίου, Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης, του Δήμου Καλαμπάκας

-Το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 8162 (επιβατικό), από την κ. Φροσυνάκη Μαρία, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, του Δήμου Καλαμπάκας

Για υπηρεσιακούς λόγους μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων τους, που απορρέουν από την ιδιότητά τους και, επειδή καλούνται να καλύψουν μια τεράστια γεωγραφική έκταση με μετακινήσεις, από την έδρα του Δήμου που ξεπερνούν τα 50 χλμ., και επιπλέον, λόγω ότι, οι υπηρετούντες υπάλληλοι του Δήμου Καλαμπάκας, που κατέχουν οργανική θέση οδηγού δεν επαρκούν.

  • Μπουρανής

    Σύμφωνα με το άρθρου 9, παρ. 1, υποπαράγραφος ε της ΚΥΑ 129/2534/2010 (ΦΕΚ 108/Β) των υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Οικονομικών, όπου ρητά αναφέρεται ότι τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα δεν πρέπει να οδηγούνται από άλλον εκτός από τον υπεύθυνο οδηγό ή από αυτόν στον οποίο κατ’ εξαίρεση παρασχέθηκε η έγκριση για οδήγηση υπηρεσιακού αυτοκινήτου (άρθρο 19, παρ. 4 του ν. 2503/1997). Με απόφαση του οικείου Γ.Γ. της Περιφέρειας επιτρέπεται σε ειδικές περιπτώσεις η παροχή έγκρισης για κατ’ εξαίρεση οδήγηση οχημάτων των ΟΤΑ από Δημάρχους, Αντιδημάρχους, Δημοτικούς Συμβούλους ή και από ιδιώτες, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την αντιμετώπιση φυσικών, τεχνολογικών ή άλλων καταστροφών, εφόσον έχουν την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .