Μασσάϊ-Μάρα –Αίγαίο-Μετανάστες

admin
admin
20 Απριλίου 2016, 07:53

Στήν Κένυα της Άφρικής οί πλούσιοι της Δύσης κυρίως Άμερικανοί ίδρυσαν  τεράστιο πάρκο άγρίων ζώων ίκανοποιώντας κάποιας μορφής <διασκέδασης> διοργανώνοντας κυνηγητικές έκδρομές και έπισκέψεις στο χώρο άλληλοσπαραγμού των άγρίων ζώων.Παρόμοιο πάρκο έκαναν και στην Μέση Ανατολή με διαφορετικής μορφής έκμετάλλευσης σαφάρι άλλά με παρόμοια άποτελέσματα.Στό πάρκο της Αφρικής πολλά ζώα μεταναστεύουν σε περιόδους ξηρασίας(πολέμου ,άνέχειας,οικονομικής κρίσης). Κατά την μετανάστευση αύτών των έκαττομυρίων ζώων άλλα παραμονεύουν να τα κατασπαράξουν <δουλέμποροι,έθνικά μίση>.Στό συγκεκριμένο πέρασμα του ποταμού Μασσάϊ-μάρα άναπαρίσταται ζωντανεύει ό σπαραγμός ή φρίκη των μεταναστών προσφύγων στο Αίγαίο.Πολλά άνήμπορα ζώα και μικρά πνίγοντε ή κατασπαράσσοντε άπ’ τους Κροκόδειλους (δουλέμπορους ή άλλόθρησκους)και οί όραματιστές των πάρκων το διασκεδάζουν ίκανοποιημενοι άπ’το φρικιαστικό θέαμα στο ποτάμι άλλά και στο Αίγαίο με χιλιάδες μωρά παιδάκια  να ξεβράζονται στις παραλίες.Μπορούσαν οί οραματιστές των πάρκων να έλαχιστοποιήσουν το θανατικό άλλά προέχει ή σκοπιμότητα,το τουριστικά προσφιλέςή άρεστή άδυναμία του άνθρώπου προς την καταστροφή το έγκλημα το αίμα (Κολοσσιαίο).

Άν είναι αύτο έξέλεξη του άνθρώπου προς το άνθρωπινότερο !!!.

Μόκκας Χρήστος

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Όλες οι ενότητες

© 2011 - 2017 StagonNews, Developed by NikosPap . Designed by ManosKal .Hosted by Fusioned .